neděle 5. května 2013

Všeobecně o stravovacích směrech - od smíšené stravy po breathariánstvíStrava je jednou z nejsledovanějších oblastí našeho života. Stravě věnujeme podstatnou část dne. Je nejen zdrojem živin a energie pro organismus, ale i prostředkem smyslového potěšení či společenskou záležitostí.

Ač tomu mnozí zřejmě neuvěří, jídlo je jedním z hlavních důvodů smyslu naší existence zde, na Zemi. Je důležitým prostředkem podporujícím náš duchovní i evoluční vývoj. Je hnacím motorem mnoha lidských činností - boj o energii, ekonomické soutěžení. Zajištění obživy je jedním z hlavních důvodů, proč pracujeme a usilujeme o dosažení vyšších zisků. 

Kromě toho je jídlo zdrojem potěšení. Často slouží jako motivační prostředek. No a v neposlední řadě - díky stravě poznáváme nemoci, strádání, utrpení. To nás vede k hledání cest k odstraňování následků stravy, k odříkání, k sebeovládání, a tak spějeme k vyšší duchovní vyspělosti a hledání našeho duchovního Já.
Strava ovlivňuje náš život a naše zdraví více, než se mnozí domnívají. Proto je složení stravy obzvláště často diskutovanou otázkou. Vede se mnoho dohadů, jaké je "nejoptimálnější" složení stravy, tedy takové, které zajistí to nejlepší zdraví.

Během života se jistě setkáváte s různými stravovacími směry. Zřejmě uvěříte, že některý z nich je "ten nejlepší" a začnete se jeho instrukcemi řídit. Pak možná po čase zjistíte, že jiný směr je lepší, a tak svou stravu opět přizpůsobíte. Časem možná dospějete k poznání, že skutečně "optimální" strava vlastně neexistuje, protože každý předpis způsobu stravování ignoruje skutečné potřeby vašeho organismu v dané chvíli a za daných podmínek. To vás přivede k poznání, že nejdokonalejším stravovacím systémem je hlas vašeho těla. A zpravidla také poznáte jeden z nejzákladnějších axiomů teorie poznání: "Vše je jinak."

I přes zdánlivý rozpor jednotlivých stravovacích směrů nakonec platí, že různé směry jsou jen různými stupni na žebříčku odlehčování stravy a nijak si neodporují. Změna stravy směrem ke zdravější neznamená přidání další "zdravé" potraviny, ale naopak vypuštění té nezdravé. Každá potravina organismus zatěžuje, některá více, některá méně. Zpočátku se jedná o snahu o omezení nejškodlivějších složek stravy (např. tučná smažená jídla) a přechod k pestré vyvážené stravě. Pak obvykle následuje vypuštění masa (vegetariánství), dále vypuštění živočišných bílkovin (veganství), dále možná přechod k syrové stravě (vitariánství), pak může následovat vypuštění zeleniny (fruktariánství), přechod na šťávy (liquidariánství) a nakonec vypuštění veškerých potravin (breathariánství). Vždy uděláte další krok k zjemnění a omezení stravy a tím k vyšší čistotě organismu a možnosti většího čerpání pránické energie (čchi).

Stravovací směry jsou jen pojmy, slova, snaha o jednoduché pojmenování složení stravy, kterou se stravujete. Tedy nejdříve se rozhodnete pro nějakou stravu a pak ji pojmenujete. Rozhodně by to nemělo platit obráceně - snažit se zařadit do nějakého směru a řídit se striktně za každou cenu předepsanými pravidly. Jsou to jen vodítka, rady, jak si řídit své stravování. Poučte se z rad a pak si stanovte svůj vlastní směr. Když bude shodný s některým z pojmenovaných směrů, lépe se vám bude liným lidem sdělovat, jak se vlastně stravujete. A když ne, vůbec nic se neděje. Jste to vy kdo o vás rozhoduje, ne tabulka nebo hodnocení od jiných lidí. Nikdo nemá právo vám mluvit do stravy jako např.: "Tohle bys neměl jíst, když jsi xxxxx-án.". Je to vaše rozhodnutí. Když zvolíte nesprávně, jste to vy kdo si ponese následky, nikdo jiný za vaše rozhodnutí zodpovědný není. Ostatní vám mohou jen poradit, pokud je o radu požádáte.

Co je zdravé a co nezdravé? Takto se často ptají začátečničtí adepty "zdravého života". Zdravá potravina je pojem relativní. Pro všežravce může být zdravé pečené kuře namísto bifteku. Pro vegetariána je kuře silně nezdravé, zdravými jsou luštěniny. Pro liquidariána je kuře až životu nebezpečné. A zas naopak, pro všežravce je nezdravé stravovat se jen ovocem. Vždy záleží na stavu organismu. Zdravá potravina je taková, která přispívá ke zlepšení nebo udržení zdraví daného člověka. Může se měnit s aktuálními podmínkami, s časem, s denní dobou. Proto je třeba naučit se vnímat své tělo, zkoušet a experimentovat a hledat pro sebe tu nejoptimálnější cestu. Cesta každého člověka je jedinečná a neopakovatelná. Jsou to životní zkušenosti které získáváte a které vás vedou ve vašem životním vývoji. Tyto zkušenosti jsou nepřenositelné, jinak než vlastním poznáním je nezískáte.

Strava přináší lidem nemoci. Vzhledem k tomu, že se lidé nejčastěji stravují způsobem ve společnosti nejběžnějším, netuší ani, že jejich nemoci nejsou normálním stavem, protože jimi trpí i zbytek populace. Zpravidla se považují za zdravé, přestože pak začnou uvádět jen tak mimochodem řadu potíží, které berou jako normální, běžný stav, protože "jiní jsou na tom daleko hůře". Nemoci nejsou normální a přirozený stav. Normální je být zdravý. Problémem je neinformovanost - buď se k nim nedostala taková informace, nebo se sice dostala, ale ignorovali ji, protože by to po nich vyžadovalo změnu jejich zvyků. Mnoho lidí má totiž tendenci ve svém trpitelském stavu zůstat a o změnu nestojí. Často říkají: "Kdybych neměl potěšení z jídla, co bych z toho života měl?" Proto spoléhají na doktory a na to, že dostanou zázračnou tabletu, která jejich stav zlepší, aniž by pro to museli cokoliv udělat. Nesplní-li lékař jejich očekávání, anebo dokonce jim radí změnu životního stylu, raději vyhledají jiného, "lepšího" lékaře.

V souvislosti s potravinami se často mluví o jejich vibraci. Přestože vibrace potravin se vyjadřuje pomocí světelného spektra (radiace), nemá s fyzikální podstatou světla nic společného a měří se intuitivně (např. pomocí kyvadla). Je to tedy jen jakési symbolické číslo, představující stupeň vhodnosti pro organismus. Čím více se zbavujeme potravin s nízkou vibrací a nahrazujeme je vysokovibračními potravinami, tím se sami dostáváme do vyšších vibrací, zbavujeme se uzemněnosti. To se projevuje např. na zlepšení zdraví a zvýšení duchovní úrovně. Vztah mezi zátěží potravinami (tj. různými stravovacími směry) a čakrálním systémem (jako představitelem našich vibrací) si můžeme vyjádřit následujícím schématem:

Vibrační úrovně stravovacích směrů

Kromě snahy o zdravější stravu nezapomínejte i na další aspekty zdravého stylu života. Velmi důležitá (a možná i důležitější než ostatní aspekty, včetně stravy) je psychika. Cítíte-li se špatně, jde to s vámi celkově "z kopce". Naopak stav duševní pohody, optimismu a vyrovnanosti vám přinese zlepšení zdraví i zvýšení celkové kvality života. Dalšími důležitými aspekty zdravého stylu života jsou: dostatek spánku, přiměřený pohyb, vyhýbání se stresu, vyhýbání se negativním civilizačním vlivům (chemie, elektromagnetická pole) a zdravé prostředí (čistý přírodní vzduch, Slunce). Kromě toho můžete ke svému zdraví přispívat i detoxikačními technikami, jako jsou např. půsty.

Nejen odlehčování (zjemňování) stravy má příznivý vliv na vaše zdraví, ale i snižování množství stravy. Většina obyvatel moderní civilizace má sklony k přejídání - jedí ne od hladu, ale pro chuť. Tím velmi přetěžují organismus. Platí známé rčení "Jez do polosyta, pij do polopita a živ budeš dlouhá léta". Budete-li se snažit snižovat množství stravy na minimum, můžete dosáhnout podobného příznivého vlivu na vaše zdraví, jako při zvyšování kvality stravy. Tento trend minimalizace jídla se často označuje jako "micro-food" (tedy mikro-strava). Můžete tak projít skrze všechny vibrační energie čakrálního systému až na nejvyšší úroveň pouhým snižováním množství jídla (postupně až k nule) i s relativně nezdravým jídlem.

Rozhodnete-li se změnit složení své stravy, přecházejte na nový systém pomalu a trpělivě, postupným nahrazováním potravin. Při rychlém či násilném přechodu se vystavujete nebezpečí, že organismus (ale také psychika) nebude dostatečně připravený a rozhodí vás úplně opačným směrem (ve snaze provést korekci). Takže např. namísto z veganství na vitariánství se naopak najednou vrhnete na guláš. Rozvážení může být na psychické úrovni i na fyzické - např. se při rychlém přechodu může projevit náhlý deficit minerálů. Opatrný pomalý přechod je vhodnější i v obráceném směru, od vyšší stravy k nižší. Stejně jako malé děti si musí postupně zvykat na těžkou stravu (zřejmě si nikdo netroufne dát 5měsíčnímu dítěti řízek), stejně tak i váš organismus si musí na těžkou stravu opět navykat, jinak se můžete dostat do vážných zdravotních problémů. (To dobře znají půstaři, jak jsou nebezpečné po delším půstu např. živočišné bílkoviny nebo sůl). Proto - nejdříve proveďte malou změnu ve stravě a potom vyčkávejte alespoň pár dnů, abyste viděli, zda organismus změnu přijal bez negativních projevů. Jedním z negativních projevů při změně na lehčí stravu jsou detoxikační příznaky - vyrážky, povleklý jazyk, pocit chladu, slabost, pobolívání hlavy, depresivní stavy.

Především platí - zkoušejte, experimentujte, sledujte své pocity a projevy organismu. Cizími radami, návody a tabulkami se řiďte jen jako doporučeními a ne jako striktními povely. Usilujte o cestu k přirozenosti. Člověk je bytost příliš složitá a komplikovaná na to, aby mohla být dostatečně přesně pochopena lidským intelektem. Mnohem přesnějším vodítkem je intuice a instinkt, tedy přirozené reakce organismu. Proto raději zahoďte suplementy (prášky a umělé vitamíny - přinesou vám spíše rozladění organismu v jiné oblasti) a snažte se naučit vnímat signály těla, jelikož tělo je vám schopno nejlépe říct o svých potřebách. Člověk není stroj, do kterého byste vhodili přesně dané suroviny, stiskli přesná tlačítka a vypadl očekávaný výsledek. Člověk zahrnuje tolik složitých vztahů a komplikací, že jakákoliv snaha řídit jeho potřeby intelektem vede spíše ke zhoršení celkového stavu, k ještě většímu rozladění organismu.

Naše tělo je jako vozidlo, které naši duši přepravuje po cestách života a poznání. Tělo naší duši poskytuje smyslové požitky a také rozum, který dokáže informace ze smyslů zpracovávat a skrze který duše pociťuje požitky života. Potrava je jedním z možných paliv těla a také zdrojem smyslových požitků (což je důvod, proč jídlo jíme, přestože by tělo bylo schopné fungovat i jen z pránické energie). Produkty zpracování potravy tělo zanáší odpadními látkami. To se projevuje zanášením energetických kanálů, což má za následek jednak snížení naší schopnosti fungovat na pránickou energii a také to zatemňuje naši mysl. Postupným odlehčováním stravy snižujeme i zátěž těla, uvolňujeme energetické dráhy, napojujeme se zpět na pránickou energii, pročišťuje se naše mysl a dostáváme se tak zpět k našemu přirozenému výchozímu stavu. Podobně jako Adam a Eva ochutnali první "jablko poznání", tedy jídlo, jako zdroj poznání smyslových požitků, čímž se odřízli od "Ráje" (přirozená lidská podstata). Očištěním se od zátěže jídlem se můžeme vrátit zpět do Ráje.

Miroslav Neměček, zdroj: http://breatharian.eu/diet/diet/

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět