neděle 23. prosince 2012

Lněná semínka – ochrana před radiací a zlepšení zdraví

Výzkum se zaměřil na schopnost lněných semínek ochránit plicní tkáň před vystavením radiaci.

Nová studie Pearlmanovy školy medicíny na Pennsylvanské univerzitě ukázala, že lněná semínka jsou ochranou před radioaktivitou. Výzkumníci zjistili, že ochrana dokonce zahrnuje opravu tkáně vystavené radiaci.

Výzkum se zaměřil na schopnost lněných semínek ochránit plicní tkáň před vystavením radiaci a dále se zaměřili na schopnost opravovat tkáň poškozenou radiací. Použili myši pro svou studii, ale nyní dělají klinickou studii na lidech, kteří jsou vystaveni radiaci kvůli léčbě rakoviny.

Melpo Christofidou-Solomidou a jeho výzkumný tým nakrmil myši lněnými semínka – některé před a některé po vystavení radiaci. Zjistili, že obě skupiny myší přežily smrtící dávku radiace, zatímco ty nekrmené lněnými semínky zemřely.

Nejen že lnem krmené myši přežily, ale dokonce se staly zdravějšími. Měly vyšší tělesnou hmotnost a minimum zánětů plic, které jsou běžné u pacientů s radioterapií. Zdá se, že jediným účelem této studie je najít způsob, jak by pacienti s rakovinou mohli přežít radiaci.

Ale je toho u radiace více, než co se jen týče léčby rakoviny. Radiace je všudypřítomná a ovlivňuje většinu z nás, ne-li všechny, zvláště na severní polokouli. Jsme konfrontování s únikem radiace ve Fukušimě, který je horší než ten v Černobylu.

Pak je tu všechen ten odpaření ochuzený uran ze speciální výzbroje použitém celém Blízkém východě. Je to tak špatné, že dříve bylo válečným zločinem použít munici s ochuzeným uranem. Problém ochuzeného uranu a Fukušimy je neustále na severní polokouli.

Před dvěma roky bylo objeveno, že vystavení radiaci může být kumulativní. Takže ionizační záření z lékařských vyšetření RTG nebo CT a skenery TSA na letištích se přidává k výše uvedeným zdrojům. To vše přispívá k významné kumulaci záření.

Dokonce i vědci objevili další zdravotní výhody lnu: antioxidanční a protizánětlivé výhody, bohatý zdroj omega-3 esenciálních mastných kyselin. Říká se, že celý tým používá denně len.
Ze lněných semínek lze lisováním za studena získat lněný olej, lze jej dát do kapslí, nebo jíst lněná semínka přímo. Dr. Johanna Budwig, která vyvinula léčbu rakoviny pomocí základní stravy s obsahem lněného oleje s tvarohem, odrazuje od používání kapslí s lněným olejem. Dává přednost organickému, za studena lisovanému lněnému oleji v lahvích.

Ale jediný způsob jak konzumovat syrová lněná semínka je tyto semínka rozemlít v mlýnku na kávu a tento prášek přidat do jídla, vody, nebo jej jednoduše sníst. Ujistěte se, že používáte organická semínka lnu, buď zlatá nebo hnědá.

Hromádka organických lněných semínek je velmi levná. Někteří odborníci na zdraví doporučují alespoň dvě olůvkové lžíce mletého lnu denně. Při dnešním děsivém scénáři konstantní radiace je možná moudré denní dávku zdvojnásobit. Neexistují žádné negativní vedlejší účinky konzumace lněných semínek.

Upozornění: Rozemletá lněná semínka by měla být spotřebována do dvou hodin od rozemletí, protože pak velmi rychle ztrácí nutriční hodnotu. Ale hromádka celých lněných semínek má velmi dlouhou trvanlivost.
Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/lnena-seminka-ochrana-pred-radiaci-a-zlepseni-zdravi/

Překlad článku Flax seeds – Amazing tiny seeds protect from radiation and improve health
http://www.naturalnews.com/033657_flax_seeds_health_benefits.html


sobota 22. prosince 2012

Jak to cítím já - 21.12.2012

O tomto datu bylo mnoho napsáno a mnoho, mnoho řečeno.
Přesto ještě něco ze svého cítění sdělím.

Považuji toto datum jako začátek “velké příležitosti” pro stvoření Nové Země na úplně odlišných základech, než jsme doposud žili.
Májové nám ve svém cestování v čase zanechali mnoho artefaktů jako záchytné body a znamení.
Nic nebyla náhoda, ani jim nedošel náhodně kámen- jak se mnozí snaží zlehčit ve svém hlubokém neporozumění.
Přitom oni doopravdy prožili to, co dnes označujeme za „vzestup“.
Jak někteří víme, „vzestupem“ procházejí lidé individuálně, ale starým Mayům (a možná i jiným civilizacím) se tento „vzestup“ podařil kolektivně.

A v tuto chvíli přichází souhra energií a příležitostí, které nám něco podobného umožní.
Žádné stvoření nebude na konci tohoto okna ztracené.
Pouze dojde k oddělení různých realit dle odpovídající vibrace každé bytosti.
Takto je to ve vesmíru zařízené- aby se různé vývojové úrovně vzájemně nemíchaly – alespoň ne tak jednoduše, jako když můžete kdykoliv k někomu vejít do domu.
Protože za posledních 300.000 let temnota sahá z nebe až na Zemi, bylo pro masu všech možných druhů lidí těžší projevit své skutečné, božské schopnosti a žít v souladu s vibrací lásky, protože tato vibrace byla silně kontrolována po celou tuto dobu a  kontrola se odehrávala na mnoha různých úrovní, dle životního stylu různých civilizací, které zde na Zemi v tomto období byly.
Proto v podobných „oknech příležitostí“ byly i některé civilizace zničeny a přežilo pouze pár jedinců, kteří si dokázali chránit svou dosaženou vibraci.
A my se právě v takovémto „okně“ nacházíme a co opravdu znamená zítřejší datum se můžeme pouze dohadovat.
Já osobně ho cítím jako orientační bod, kdy nadchází doba „zrychlených energií“ a vlastně i času.
Od tohoto bodu k nám přichází opravdové UČENÍ.

A tato příležitost zde bude opravdu pro všechny – ne pouze pro vyvolené nebo ty, jež už dnes dosahují svého Mistrovství.
Od této chvíle se budou mnohem rychleji a intenzivněji manifestovat Vesmírné zákony.
Budeme velice rychle zakoušet zkušenosti toho, jak TVOŘÍME SVOU REALITU.
Přichází čas opravdového uvědomění, že nikdo není oběť ani bezmocný.

Kdo z vás již dnes velmi dobře chápe principy „přitažlivosti“ a principy toho, čím jsme jako bytosti byli obdařeny (že ve své podstatě jsme prodloužením prvotního Stvořitele a tím pádem máme i jeho schopnosti), pak si uvědomí, že pro některé lidi tento čas bude velice překvapivý, až zjistí, jaký rozdíl bude mezi člověkem, který má informace = světlo a tvoří plně vědomě a jaký rozdíl bude mezi nevědomým a neinformovaným člověkem vězícím v paradigmatu nemohoucnosti a oběti.
A reality těchto ve své podstatě stejně obdařených bytostí se začnou velice citelně lišit.
A tak začíná veliký proces učení – i pro ty nevědomé, stejně jako pro ty vědomé.

Ti vědomě tvořící budou mít veliký úkol „udržet a ochraňovat svou dosaženou vibraci“ a nedovolit, aby pro samou záchranu druhých (kteří se vzdali své moci) uvízli v toku dění, které uvidí kolem sebe.
Pokud budou schopni svou vibraci udržet, žádné vnější podmínky se jich nedotknou a oni sami budou jasným a zářivým majákem pro ty, kteří se mohou na poslední chvíli probudit.
A tak znovu připomínám těm „vědomým“: „Nejste tu proto, abyste druhé za každou cenu zachraňovali, jste zde, abyste udržovali vibraci a mohli jste svým životem inspirovat ty, kteří se budou chtít probudit.“

Ti nevědomí, v čase zrychleného zakoušení jejich vlastních výtvorů, budou mít příležitost vidět a ucítit velký rozdíl mezi realitami jejich a realitami „vědomě tvořících“.
A protože se toto může (a s velkou pravděpodobností i bude) dít napříč rodinami, bude k této manifestaci nejedna příležitost.
Ovšem rozhodnutí, jakou realitu si vyberu, bude pouze individuální.

Pro probuzené bude další úkol si uvědomit, že ne každá duše sem přišla se záměrem projít tímto procesem.
A tak nastane čas, upevnit se v postoji POZOROVATELE.
POZOROVATEL ale nezavírá oči v jistých chvílích – pozorovatel se velmi pozorně dívá, aby tuto zkušenost mohl v dalším procesu využít. Třeba při budování Nové Země a inspirování Nové lidské rasy.

A v tomto bodě se také ráda zastavím.
S těmito novými, zrychlenými energiemi přichází na scénu i zrychlená přeměna lidského těla.
A touto proměnou prochází každé lidské tělo, protože každá bytost má stejnou příležitost, ať už se svobodně rozhodne pro cokoliv. Ve skutečnosti to vyjadřuje vysokou úroveň „soucitu“ ze strany prvotního Stvořitele – poskytnout příležitost a možnosti pro každého a bez odsuzování a posuzování ponechat tuto bytost rozhodnut se pro svou cestu, ať už je jakákoliv.
Tento proces přeměny lidského těla může být pro některé „bolestivý“.
Bolest je totiž velmi dobrým komunikačním prostředkem našeho vyššího Já, pokud je člověk odpojený od své božské podstaty a cítění.
Tělo bude totiž vyžadovat určitou úroveň péče o něj – včetně změny stravy, která vyhovuje vibraci, kterou se fyzická těla ve spojení s matkou Zemí, rozhodla nést.
A tak, jak se budou rozpadat stará paradigmata, víry a pořádky, bude se rozpadat i starý způsob vyživování hmotného těla.
I na tomto poli začnou být viditelné velmi velké rozdíly v projevení naší nejbližší hmoty.
Ti, kteří budou více vědomí a citliví na to, jaká výživa jim udržuje, nebo naopak snižuje jejich vibraci a nepůjdou proti přirozenosti vlastního těla, stanou se pány svého času, budou skvétat, mládnout a naplní své tělo nesmírnou vitalitou a září. Jednoduše – lidské zákony budou působit (a některým již působí) mimo jejich realitu.

Ti, kteří půjdou ve stále stejných, zajetých pořádcích odtrženi od pocitů a potřeb jejich tělesné schránky, budou trpět nemocemi, urychleným chátráním a na to navázaným přitahováním nehod a úrazů, či předčasné smrti.
Ale příležitost k okamžité přeměně bude stát u každé bytosti blíže než na dosah.

A tak změny, které tuto Zemi stále více zasahují jsou nejenom duchovní, ale i fyzické.


Co říci na závěr:
Být stále více bdělý a vědomý v tom, jaké vzorce mě ovlivňují.
Vše si tvoříme sami skrze implantované systémy víry, ať se to týká zdraví, věku, smrti, nehod, neshod, hojnosti, vztahů, lidí vstupujících do vašeho života; schopností, kterým dovolíte se rozvinout – dokonce i jak rychle či jednoduše (nebo ztěžka a zásluhou velké dřiny za mnoho let), atd.
Takže i rychlost vašeho vývoje je v podstatě ovlivněna pouze vámi.
„Dovolíte si rozvinout se jednoduše a rychle, nebo věříte, že v tomto procesu musíte zažívat těžkosti a mnohaletou tvrdou práci?“

JSTE SVÝMI VLASTNÍMI MYŠLENKAMI.
Kdo pochopí tato slova, pochopil VŠE.

A na tomto základě bude vybudována Nová Země.
Nový Zlatý Věk, o kterém se pouze šeptá i na místech, kde čas nic neznamená.

Zdroj: http://www.jajsem.com/

středa 5. prosince 2012

Co můžeme očekávat od začátků života ve vyšších sférách?


1. Přesun na lepší práci, která podporuje výraz toho, kým jste, vaše touhy a vaše poslání, což je v podstatě totéž.

2. Větší finanční hojnost, jakou jste nikdy předtím nezažili.

3. Většina vašich snů se naplní, a to snadno.

4. Přitáhnete si nového přítele/partnera, nebo vy a váš současný partner budete mít vztah založený na kamarádství, bez problematických sporů. Budete se vzájemně milovat, obdivovat a zbožňovat za to, kým jste, bez závislosti.

5. Budete se dále vyvíjet a spojíte se se svým „dvojčetem“, které je vaším úplným odrazem. Být s ním bude jako být se sebou samým, a pocítíte jednotu se Zdrojem, jako nikdy předtím.

6. Bude to, jako byste neměli o nic příliš starost, a že jakoby na ničem nezáleželo. Odstoupíte od starého bytí v dramatech a emocích.

7. Ztratíte zájem o arénu „New Age“ (Nového věku).

8. Budete vědět, že všechny vaše potřeby jsou naplněny, a že vždy budou naplněny.

9. Už nebudete mít touhu působit, aby se staly věci, něco „zkoušet“ nebo „opravovat“. Budete chápat a praktikovat „svolení“, „přijímání“, „bytí“ a „záměr“.


10. Nebudete se už zabývat mentálními a analytickými procesy. Budete se zabývat „cítěním“.
11. Nebudete se už starat o to, co si kdo myslí o vás nebo o něčem jiném.
12. Pochopíte, že neexistuje pravda a omyl, dobro a zlo, černé a bílé. Všechno prostě JE. Vlastně si uvědomíte, že nahoře je dole, vpravo je vlevo a správné je chybné!
13. Konečně si uvědomíte, že neexistuje temnota, pouze Světlo. Zdánlivý nedostatek světla bude jen proto, aby vytvořil kontrast a pobízel nás ke tvoření toho, v čem se cítíme opravdu dobře. Veškerá energie půjde vždy pouze stejným směrem a podporovat Světlo.
14. Budete ztrácet touhu číst knihy a shromažďovat další nové informace, protože nyní budete mnohem více napojeni na Zdroj a budete je moci získávat „přímo“, bytím, cítěním a „věděním“.
15. Vaše zdraví se zlepší a/nebo zažijete zázračné uzdravení z dlouhodobé fyzické nemoci.
16. Budete se dožadovat prostoty ve všech věcech, budete vyžadovat prosté postupy, mít prostá přání a velmi prostý životní styl, a v nich budete výborně prosperovat.
17. Začnete prožívat pomalé a volné tempo života, kde nebudete muset dělat nic, co doopravdy nechcete. Vše vám spadne do klína. Bude o vás pečováno, budete si vychutnávat, a budete vděčni za prosté věci v životě.
18. Budete si přát dělat jen to, co je vám vlastní, a nebudete už mít život plný pozemských „povinností“. Až bude dokončena většina čištění, budete zanecháni s čistým Já … zlatým nugetem vašeho božského výrazu. To bude vaším příspěvkem Novému světu.
19. Snadno budete zachycovat myšlenky, pocity, touhy a potřeby ostatních, protože se stanete empatickými/telepatickými.
20. Budete umět ovládat své emoce, své zážitky, a budete tvořit svůj svět svou myslí a záměrem bez pochybností a strachu, protože budete mít své Já pročištěno od všech lidských iluzí, a tomu jdou vlastní pouze čisté záměry pro nejvyšší dobro všech.
21. Vaše okolní prostředí bude na vás mít malý vliv. Nebudete si brát věci osobně. Nic nebude stát za to, abyste se tím znepokojovali.
22. Budete mít neuhasitelnou žízeň po kreativitě. Enormní množství energie, které vámi bude protékat, si bude žádat odtok. Při svém nadšeném tvoření se budete cítit jako doma a ve spojení se Zdrojem.
23. Budete se hodně smát a hodně věcí se vám bude zdát zábavných a legračních.
24. Budete mít zvýšenou lásku a soucit pro všechny živé věci. Budete také zažívat vyšší a častější stavy lásky a radosti.
25. Budete žít v tomto okamžiku, bez „denního plánování“. Věci se budou přirozeně rozvíjet den za dnem a okamžik za okamžikem. Všechen stres bude pryč.
26. Budete cítit neuvěřitelný mír, zřetelnou nepřítomnost strachu, a budete se cítit v bezpečí.
27. Vaše vnitřní dítě se jakoby ztratí (jeho problémy a rány).
28. Začnete chápat, jak je vše mezi sebou propojeno. Pochopíte, že chyby neexistují.
Článek převzat od : http://orgo-net.blogspot.com/2012/12/co-muzeme-ocekavat-od-zacatku-zivota-ve.html

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět