pátek 23. listopadu 2012

DUCHOVNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ 2.ČAKRA:Duchovní příčiny onemocnění 2.čakra:
I. močové ústrojí

Ledviny a moč.měchýř patří (v TČM) k elementu vody a ročnímu období ZIMĚ. Nemají tedy rády chlad (náš citový chlad, nevstřícnost je tedy poškozuje), a milují teplo (naše laskavé srdce, vlídnost, láska..)

Ledviny
-         jejich funkce je oslabována či posilována KVALITOU NAŠICH VZTAHŮ (partnerských i ostatních, ke všem jiným bytostem na Zemi): zda jsme pochopili vztah jako takový, nelpíme na druhém, umíme poskytnout svobodu druhému i sobě, zvládáme milovat a nevlastnit, podporovat v tom, co chce druhý.
-         emoce, které ledviny uškozují (z TČM), jsou STRACH, ÚZKOST, ZAUJATOST, PODEZŘÍVAVOST. Lidé s nerovnováhou energie v meridiánu (energ. dráze, která zásobuje ledviny potřebnou energií) ledvin jsou bojácní, neprůbojní, postrádají odhodlání - mají obavy jít do nějakých akcí, projektů..atd.
-         pravá ledvina: je svým uložením ovlivňována játry a žlučovodem (komunikace s lidmi a chybné názory, hrubost, nelibost..)
-         levá ledvina: je svým uložením ovlivňována slinivkou a žaludkem (je symbolem „sladkosti“=jak vycházíme s lidmi, jak je dokážeme potěšit, povzbudit, dát jim radost do života..)


Diagnostika:

vaky po očima - špatná funkce ledvin, městnání
tmavé kruhy pod očima - zvýšená tvorba a špatné vylučování kyseliny močové
zduření spodních víček, zabarvení do šedozelena - hromadění kyseliny močové
prochládání končetin nebo nadměrné pocení
vlhké dlaně bez sevření
tmavé skvrny či hrudky pod očima - tvorba kamenů
vodnaté hrudky pod očima - tvorba cyst
jasně červené skvrny - zánět
silně vystupující spánková arterie a červený obličej - zatížení ledvin
napuchlá brada - zatížení ledvin
tlustá kůže na čele se silnými vráskami
pleš nad čelem - přetížení ledvin, časté nucení na moč, přehnaná konzumace jinových potravin
trvale bílé skvrny na nehtech, nehet prsteníku ztrácí svůj přirozený tvar, ztrácejí se bílé měsíčky na nehtech - chronické onemocnění ledvin problémy se sluchem - zhoršení
problémy se zuby - řezáky
problémy s 2 a 3 bederním obratlem nebo SI skloubením
bolest kolene zezadu
revmatismus
souvislost s čelní dutinou
souvislost s mandlí hrtanu

Močový měchýř
-         orgán shromažďování strachu. Každý prožitek strachu vede k jeho poškozeni. (I malé dítě se počurá, když jej vystrašíme.. )
-         močový měchýř ukazuje, jak umíme vypouštět odpadní informace, jak se umíme zbavovat strachu ve vztazích
-         člověk se cítí trvale v tlaku
-         noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte..Diagnostika:

stejné znaky jako u ledvin
váčky na lícní kosti - zátěž močového měchýře
II. pohlavní ústrojí

Poruchy menstruačního cyklu: silné nebo slabé krvácení odráží životní etapy: něco prožívám – koresponduje s tím pocit: - už abych to měla za sebou…atd  - předčasná menzes
                 - váhavý, pasivní, nicneříkající přístup k věcem – opožděná menzes
Silné krvácení a bolesti – žena vynaložila hodně sil v prožívaném období, stálo ji mnoho starostí a nedostatek radosti

Vaginální záněty, výtoky: žena „plní“ v milostném vztahu to, čeho si žádá muž a po čem ona sama ani tolik netouží;  nedostává se jí duševní lásky a následně netouží tolik po fyzické. Je projevem i hněvu na muže, je „vnitřní pláč ženy“ vyjadřující bolest i hněv. Dle délky trvání a stupně nemoci lze usuzovat, jak dlouho žena trpí a nezvládá své postavení v partnerském vztahu.

Záněty děložní sliznice: velké, dlouhodobé bolesti, zklamání a zlost na partnera

Změny na děložním čípku: děložní čípek úzce souvisí se stavem a funkcí jater – komunikace ženy s okolím: odráží tedy, jak se žena dovede otevřít srdci druhého, jak si váží života, jak se každodenně dokáže správně zorientovat a postavit se k potřebám druhých lidí i ke svému prospěchu (umění si odpočinout!!!)

Cysty, myomy: ublížení, pocity ponížení, zášť, nespokojenost s partnerem, neodpuštění, děti úzkostlivě na prvním místě před partnerem…. tyto myšlenky se zhmotňují na děloze

Neprůchodnost vejcovodů, srůsty: vejcovodem přichází mužské sperma k vaječníkům pro oplození vajíčka = obavy ženy před narozením dítěte (aby bylo zdravé, aby byl dostatek peněz, aby neztratila svoji fyzickou krásu těhotenstvím …) svírají mysl ženy, a tím se i zúží vejcovody = psychika nedovolí, aby prošlo to, co zatím žena opravdově nechce, na co není prozatím připravena

Rakovina ženských pohl.orgánů: ženy zapomínají na svou něhu, lásku, pohlazení, citovost.. na svou ženskost. Jsou nespokojené s partnery, se životem, znechucené, bezradné jak dál žít..,  užívají spíše mužské síly v sobě a zapomínají na hloubku své podstaty, svého ženství. A tak, v jejich chrámu – děloze, místem lásky a zrodu života, vzniká zhoubné bujení.

Cysty a bulky v prsou: obětování se dětem, pocity ublížení a svázanosti

Rakovina prsů: nedokáže si vychutnat své ženství; neraduje se z lásky jednoho partnera – hry s muži, sobeckost ve vztazích k vlastnímu prospěchu; také snaha řešit problémy za své děti = nadměrnou touhou pomáhat bere na svá ňadra (symboly mateřství) chyby dětí


svatý grál a mužská a ženská spiritualita


Cesta muže ke spiritualitě: popření smyslovosti, celibát, půsty, ukázněnost, asketický způsob života a tvrdá práce na sobě… Tuto cestu, obecně známou však psali muži PRO MUŽE. Muži dosahují své spirituality tedy spojením se svou vnitřní ženskou stránkou (potřebují tedy k tomu zřejmě zřeknutí se sexu, jídla..aby zkrotili své živočišné touhy či ego)

Cesta ženy ke spiritualitě: spiritualita žen je však ŽIVÁ, STÁLE PŘÍTOMNÁ,  i když možná ještě uvnitř neprobuzená. My ženy se potřebujeme pouze ROZPOMENOUT na svou původní přirozenost a znovu se s ní spojit. Naším úkolem je tedy NALÉZT ZPŮSOB, JAK NAPLNO PROŽÍVAT SVÉ ŽENSTVÍ. My ženy Svatý Grál nehledáme, my musíme pouze ODHALIT JEHO OBSAH.
V dávných dobách civilizace Bohyně, kdy ženy byly chrámovými kněžkami, stačilo mužům se milovat se ženami – kněžkami, aby dosáhli spojení se svátostí, neboť ženy PPOSVÁTNÉ BYLY.

Svatý Grál: zní v ženské tónině a je ZPŮSOBEM ŽIVOTA.  Jen my ženy můžeme darovat prostřednictvím svého těla nový život. V dobách civilizace Bohyně byly ženy chovány ve velké úctě a vážnosti. Muž i žena žili ve vzájemné shodě a harmonii. I sexualita byla posvátná a byla chápána jako cesta, jenž vede k Božství. Později díky příchodu nájezdníků byla společnost změněna na patriarchální, začaly války a období vlády ega a strachu. Válečníci však cítili moc ženy skrze její posvátnou sexualitu, a tak označili milostný akt za zlo a hříšnost. Ve svých pozdějších spisech uvedly ženu jako původce „prvotního hříchu a „ocejchovali“ ženu jako zlou, hříšnou, ďábelskou a bezcennou. Ostatní postaveni před možnost podvolit se a následovat tyto myšlenky, či být upáleni na hranici, se rozhodli přijmout tato tvrzení. Postupně se z partnerství stalo soupeření a  soucit a sdílení bylo nahrazeno chamtivostí a ovládáním. Ženství se začalo vytrácet, a na místo společného  úsilí, kdy každý přispívá svým jedinečným mužským a jedinečným ženským podílem k vytváření jednoty s Božstvím, se duše mužů a žen rozpoltily a nastala VÁLKA POHLAVÍ. Jedincům byla upřena spiritualita  a stala se výhradním vlastnictvím církve.

SÍLU ŽENSTVÍ  však nelze zničit. Opět vykvetla v posvátném svazku Marie z Magdaly a Ježíše z Nazaretu.

Obsahem Grálu je tedy ŽIVOT, JAKÝ SE VEDL V DÁVNÝCH CIVILIZACÍCH VELKÉ BOHYNĚ. Není těžké pochopit, co je třeba tedy udělat:

VRAŤMĚ ŽENSTVÍ JEHO VÝZNAM A POSVÁTNOST…


Utvořme společně laskavější, přátelštější a láskyplnější život skrze
znovuprobuzení ženství v nás.

Toto je odkaz ženství pro naši civilizaci… Ztracený Grál je ztracené ženství.. pojďme ho tedy společně hledat..


Klíč ke znovunalezení podstaty ženství:

Respektujte vlastní pocity a věnujte jim pozornost.
Vědomě se radujte z každého vzácného okamžiku, naplňte život nadšenou radostí.
Uvědomujte si hojnost všeho, co máte: zdraví, jídlo, obydlí, oblečení…
Dívejte se na život jako na Božskou hru, buďte tedy hravé a žijte s lehkostí.
Tón vašich slov nechť je vyrovnaný a přátelský, skrze vaše spojení s vaším srdcem.
Oslavujte svou krásu, prožívejte ji naplno.
Naplňte svůj život světlem a vyživující silou lásky.
Projevujte lásku k bližnímu, abyste se naplnily milosrdenstvím.
Naplňujte své nitro konejšivou mlhou klidu a ticha, aby vás obklopil mír.
Důvěřujte vlastní moudrosti.
Naplňujte se neustále vlnami odpuštění sobě i druhým.
Budujte rovnocenné partnerství.
Změňte způsoby myšlení a pečujte o sebe každý den.
Naučte se sdílet s ostatními ženami.
Buďte opravdově soucitné: hluboce naslouchejte, buďte svědkem nikoliv vždy s potřebou zasahovat, ujišťujte druhé o jejich schopnostech
Objevte svou ženskou sílu a moc a přijměte svou svrchovanost.
Zbavujte se negativních emocí a učte se být ve skrze tolerantní ke všemu a všem.
Naplňujte své srdce i tělo touhou, a nebojte se jí plně oddat.
Držte se svých vizí, vyčkávejte a buďte trpělivé.
Rozhodněte se projevit svou tvořivost.
Přistupujte k sobě samé i ke všemu stvoření s úctou.
Všechny aspekty svého života spojte s energií umírněnosti.
Přijímejte a vysílejte hřejivé paprsky vděčnosti.
Zbavte se břemen vážnosti a učte se být i veselé.
Žijte ve spojení se svou duší – učte se slyšet její hlas.
Odhoďte strach z volnosti.
Zdroj: článek převzat od
www.harmonizace.wz.cz/cakry/2/PRICINY2.doc

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět