neděle 23. prosince 2012

Lněná semínka – ochrana před radiací a zlepšení zdraví

Výzkum se zaměřil na schopnost lněných semínek ochránit plicní tkáň před vystavením radiaci.

Nová studie Pearlmanovy školy medicíny na Pennsylvanské univerzitě ukázala, že lněná semínka jsou ochranou před radioaktivitou. Výzkumníci zjistili, že ochrana dokonce zahrnuje opravu tkáně vystavené radiaci.

Výzkum se zaměřil na schopnost lněných semínek ochránit plicní tkáň před vystavením radiaci a dále se zaměřili na schopnost opravovat tkáň poškozenou radiací. Použili myši pro svou studii, ale nyní dělají klinickou studii na lidech, kteří jsou vystaveni radiaci kvůli léčbě rakoviny.

Melpo Christofidou-Solomidou a jeho výzkumný tým nakrmil myši lněnými semínka – některé před a některé po vystavení radiaci. Zjistili, že obě skupiny myší přežily smrtící dávku radiace, zatímco ty nekrmené lněnými semínky zemřely.

Nejen že lnem krmené myši přežily, ale dokonce se staly zdravějšími. Měly vyšší tělesnou hmotnost a minimum zánětů plic, které jsou běžné u pacientů s radioterapií. Zdá se, že jediným účelem této studie je najít způsob, jak by pacienti s rakovinou mohli přežít radiaci.

Ale je toho u radiace více, než co se jen týče léčby rakoviny. Radiace je všudypřítomná a ovlivňuje většinu z nás, ne-li všechny, zvláště na severní polokouli. Jsme konfrontování s únikem radiace ve Fukušimě, který je horší než ten v Černobylu.

Pak je tu všechen ten odpaření ochuzený uran ze speciální výzbroje použitém celém Blízkém východě. Je to tak špatné, že dříve bylo válečným zločinem použít munici s ochuzeným uranem. Problém ochuzeného uranu a Fukušimy je neustále na severní polokouli.

Před dvěma roky bylo objeveno, že vystavení radiaci může být kumulativní. Takže ionizační záření z lékařských vyšetření RTG nebo CT a skenery TSA na letištích se přidává k výše uvedeným zdrojům. To vše přispívá k významné kumulaci záření.

Dokonce i vědci objevili další zdravotní výhody lnu: antioxidanční a protizánětlivé výhody, bohatý zdroj omega-3 esenciálních mastných kyselin. Říká se, že celý tým používá denně len.
Ze lněných semínek lze lisováním za studena získat lněný olej, lze jej dát do kapslí, nebo jíst lněná semínka přímo. Dr. Johanna Budwig, která vyvinula léčbu rakoviny pomocí základní stravy s obsahem lněného oleje s tvarohem, odrazuje od používání kapslí s lněným olejem. Dává přednost organickému, za studena lisovanému lněnému oleji v lahvích.

Ale jediný způsob jak konzumovat syrová lněná semínka je tyto semínka rozemlít v mlýnku na kávu a tento prášek přidat do jídla, vody, nebo jej jednoduše sníst. Ujistěte se, že používáte organická semínka lnu, buď zlatá nebo hnědá.

Hromádka organických lněných semínek je velmi levná. Někteří odborníci na zdraví doporučují alespoň dvě olůvkové lžíce mletého lnu denně. Při dnešním děsivém scénáři konstantní radiace je možná moudré denní dávku zdvojnásobit. Neexistují žádné negativní vedlejší účinky konzumace lněných semínek.

Upozornění: Rozemletá lněná semínka by měla být spotřebována do dvou hodin od rozemletí, protože pak velmi rychle ztrácí nutriční hodnotu. Ale hromádka celých lněných semínek má velmi dlouhou trvanlivost.
Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/lnena-seminka-ochrana-pred-radiaci-a-zlepseni-zdravi/

Překlad článku Flax seeds – Amazing tiny seeds protect from radiation and improve health
http://www.naturalnews.com/033657_flax_seeds_health_benefits.html


sobota 22. prosince 2012

Jak to cítím já - 21.12.2012

O tomto datu bylo mnoho napsáno a mnoho, mnoho řečeno.
Přesto ještě něco ze svého cítění sdělím.

Považuji toto datum jako začátek “velké příležitosti” pro stvoření Nové Země na úplně odlišných základech, než jsme doposud žili.
Májové nám ve svém cestování v čase zanechali mnoho artefaktů jako záchytné body a znamení.
Nic nebyla náhoda, ani jim nedošel náhodně kámen- jak se mnozí snaží zlehčit ve svém hlubokém neporozumění.
Přitom oni doopravdy prožili to, co dnes označujeme za „vzestup“.
Jak někteří víme, „vzestupem“ procházejí lidé individuálně, ale starým Mayům (a možná i jiným civilizacím) se tento „vzestup“ podařil kolektivně.

A v tuto chvíli přichází souhra energií a příležitostí, které nám něco podobného umožní.
Žádné stvoření nebude na konci tohoto okna ztracené.
Pouze dojde k oddělení různých realit dle odpovídající vibrace každé bytosti.
Takto je to ve vesmíru zařízené- aby se různé vývojové úrovně vzájemně nemíchaly – alespoň ne tak jednoduše, jako když můžete kdykoliv k někomu vejít do domu.
Protože za posledních 300.000 let temnota sahá z nebe až na Zemi, bylo pro masu všech možných druhů lidí těžší projevit své skutečné, božské schopnosti a žít v souladu s vibrací lásky, protože tato vibrace byla silně kontrolována po celou tuto dobu a  kontrola se odehrávala na mnoha různých úrovní, dle životního stylu různých civilizací, které zde na Zemi v tomto období byly.
Proto v podobných „oknech příležitostí“ byly i některé civilizace zničeny a přežilo pouze pár jedinců, kteří si dokázali chránit svou dosaženou vibraci.
A my se právě v takovémto „okně“ nacházíme a co opravdu znamená zítřejší datum se můžeme pouze dohadovat.
Já osobně ho cítím jako orientační bod, kdy nadchází doba „zrychlených energií“ a vlastně i času.
Od tohoto bodu k nám přichází opravdové UČENÍ.

A tato příležitost zde bude opravdu pro všechny – ne pouze pro vyvolené nebo ty, jež už dnes dosahují svého Mistrovství.
Od této chvíle se budou mnohem rychleji a intenzivněji manifestovat Vesmírné zákony.
Budeme velice rychle zakoušet zkušenosti toho, jak TVOŘÍME SVOU REALITU.
Přichází čas opravdového uvědomění, že nikdo není oběť ani bezmocný.

Kdo z vás již dnes velmi dobře chápe principy „přitažlivosti“ a principy toho, čím jsme jako bytosti byli obdařeny (že ve své podstatě jsme prodloužením prvotního Stvořitele a tím pádem máme i jeho schopnosti), pak si uvědomí, že pro některé lidi tento čas bude velice překvapivý, až zjistí, jaký rozdíl bude mezi člověkem, který má informace = světlo a tvoří plně vědomě a jaký rozdíl bude mezi nevědomým a neinformovaným člověkem vězícím v paradigmatu nemohoucnosti a oběti.
A reality těchto ve své podstatě stejně obdařených bytostí se začnou velice citelně lišit.
A tak začíná veliký proces učení – i pro ty nevědomé, stejně jako pro ty vědomé.

Ti vědomě tvořící budou mít veliký úkol „udržet a ochraňovat svou dosaženou vibraci“ a nedovolit, aby pro samou záchranu druhých (kteří se vzdali své moci) uvízli v toku dění, které uvidí kolem sebe.
Pokud budou schopni svou vibraci udržet, žádné vnější podmínky se jich nedotknou a oni sami budou jasným a zářivým majákem pro ty, kteří se mohou na poslední chvíli probudit.
A tak znovu připomínám těm „vědomým“: „Nejste tu proto, abyste druhé za každou cenu zachraňovali, jste zde, abyste udržovali vibraci a mohli jste svým životem inspirovat ty, kteří se budou chtít probudit.“

Ti nevědomí, v čase zrychleného zakoušení jejich vlastních výtvorů, budou mít příležitost vidět a ucítit velký rozdíl mezi realitami jejich a realitami „vědomě tvořících“.
A protože se toto může (a s velkou pravděpodobností i bude) dít napříč rodinami, bude k této manifestaci nejedna příležitost.
Ovšem rozhodnutí, jakou realitu si vyberu, bude pouze individuální.

Pro probuzené bude další úkol si uvědomit, že ne každá duše sem přišla se záměrem projít tímto procesem.
A tak nastane čas, upevnit se v postoji POZOROVATELE.
POZOROVATEL ale nezavírá oči v jistých chvílích – pozorovatel se velmi pozorně dívá, aby tuto zkušenost mohl v dalším procesu využít. Třeba při budování Nové Země a inspirování Nové lidské rasy.

A v tomto bodě se také ráda zastavím.
S těmito novými, zrychlenými energiemi přichází na scénu i zrychlená přeměna lidského těla.
A touto proměnou prochází každé lidské tělo, protože každá bytost má stejnou příležitost, ať už se svobodně rozhodne pro cokoliv. Ve skutečnosti to vyjadřuje vysokou úroveň „soucitu“ ze strany prvotního Stvořitele – poskytnout příležitost a možnosti pro každého a bez odsuzování a posuzování ponechat tuto bytost rozhodnut se pro svou cestu, ať už je jakákoliv.
Tento proces přeměny lidského těla může být pro některé „bolestivý“.
Bolest je totiž velmi dobrým komunikačním prostředkem našeho vyššího Já, pokud je člověk odpojený od své božské podstaty a cítění.
Tělo bude totiž vyžadovat určitou úroveň péče o něj – včetně změny stravy, která vyhovuje vibraci, kterou se fyzická těla ve spojení s matkou Zemí, rozhodla nést.
A tak, jak se budou rozpadat stará paradigmata, víry a pořádky, bude se rozpadat i starý způsob vyživování hmotného těla.
I na tomto poli začnou být viditelné velmi velké rozdíly v projevení naší nejbližší hmoty.
Ti, kteří budou více vědomí a citliví na to, jaká výživa jim udržuje, nebo naopak snižuje jejich vibraci a nepůjdou proti přirozenosti vlastního těla, stanou se pány svého času, budou skvétat, mládnout a naplní své tělo nesmírnou vitalitou a září. Jednoduše – lidské zákony budou působit (a některým již působí) mimo jejich realitu.

Ti, kteří půjdou ve stále stejných, zajetých pořádcích odtrženi od pocitů a potřeb jejich tělesné schránky, budou trpět nemocemi, urychleným chátráním a na to navázaným přitahováním nehod a úrazů, či předčasné smrti.
Ale příležitost k okamžité přeměně bude stát u každé bytosti blíže než na dosah.

A tak změny, které tuto Zemi stále více zasahují jsou nejenom duchovní, ale i fyzické.


Co říci na závěr:
Být stále více bdělý a vědomý v tom, jaké vzorce mě ovlivňují.
Vše si tvoříme sami skrze implantované systémy víry, ať se to týká zdraví, věku, smrti, nehod, neshod, hojnosti, vztahů, lidí vstupujících do vašeho života; schopností, kterým dovolíte se rozvinout – dokonce i jak rychle či jednoduše (nebo ztěžka a zásluhou velké dřiny za mnoho let), atd.
Takže i rychlost vašeho vývoje je v podstatě ovlivněna pouze vámi.
„Dovolíte si rozvinout se jednoduše a rychle, nebo věříte, že v tomto procesu musíte zažívat těžkosti a mnohaletou tvrdou práci?“

JSTE SVÝMI VLASTNÍMI MYŠLENKAMI.
Kdo pochopí tato slova, pochopil VŠE.

A na tomto základě bude vybudována Nová Země.
Nový Zlatý Věk, o kterém se pouze šeptá i na místech, kde čas nic neznamená.

Zdroj: http://www.jajsem.com/

středa 5. prosince 2012

Co můžeme očekávat od začátků života ve vyšších sférách?


1. Přesun na lepší práci, která podporuje výraz toho, kým jste, vaše touhy a vaše poslání, což je v podstatě totéž.

2. Větší finanční hojnost, jakou jste nikdy předtím nezažili.

3. Většina vašich snů se naplní, a to snadno.

4. Přitáhnete si nového přítele/partnera, nebo vy a váš současný partner budete mít vztah založený na kamarádství, bez problematických sporů. Budete se vzájemně milovat, obdivovat a zbožňovat za to, kým jste, bez závislosti.

5. Budete se dále vyvíjet a spojíte se se svým „dvojčetem“, které je vaším úplným odrazem. Být s ním bude jako být se sebou samým, a pocítíte jednotu se Zdrojem, jako nikdy předtím.

6. Bude to, jako byste neměli o nic příliš starost, a že jakoby na ničem nezáleželo. Odstoupíte od starého bytí v dramatech a emocích.

7. Ztratíte zájem o arénu „New Age“ (Nového věku).

8. Budete vědět, že všechny vaše potřeby jsou naplněny, a že vždy budou naplněny.

9. Už nebudete mít touhu působit, aby se staly věci, něco „zkoušet“ nebo „opravovat“. Budete chápat a praktikovat „svolení“, „přijímání“, „bytí“ a „záměr“.


10. Nebudete se už zabývat mentálními a analytickými procesy. Budete se zabývat „cítěním“.
11. Nebudete se už starat o to, co si kdo myslí o vás nebo o něčem jiném.
12. Pochopíte, že neexistuje pravda a omyl, dobro a zlo, černé a bílé. Všechno prostě JE. Vlastně si uvědomíte, že nahoře je dole, vpravo je vlevo a správné je chybné!
13. Konečně si uvědomíte, že neexistuje temnota, pouze Světlo. Zdánlivý nedostatek světla bude jen proto, aby vytvořil kontrast a pobízel nás ke tvoření toho, v čem se cítíme opravdu dobře. Veškerá energie půjde vždy pouze stejným směrem a podporovat Světlo.
14. Budete ztrácet touhu číst knihy a shromažďovat další nové informace, protože nyní budete mnohem více napojeni na Zdroj a budete je moci získávat „přímo“, bytím, cítěním a „věděním“.
15. Vaše zdraví se zlepší a/nebo zažijete zázračné uzdravení z dlouhodobé fyzické nemoci.
16. Budete se dožadovat prostoty ve všech věcech, budete vyžadovat prosté postupy, mít prostá přání a velmi prostý životní styl, a v nich budete výborně prosperovat.
17. Začnete prožívat pomalé a volné tempo života, kde nebudete muset dělat nic, co doopravdy nechcete. Vše vám spadne do klína. Bude o vás pečováno, budete si vychutnávat, a budete vděčni za prosté věci v životě.
18. Budete si přát dělat jen to, co je vám vlastní, a nebudete už mít život plný pozemských „povinností“. Až bude dokončena většina čištění, budete zanecháni s čistým Já … zlatým nugetem vašeho božského výrazu. To bude vaším příspěvkem Novému světu.
19. Snadno budete zachycovat myšlenky, pocity, touhy a potřeby ostatních, protože se stanete empatickými/telepatickými.
20. Budete umět ovládat své emoce, své zážitky, a budete tvořit svůj svět svou myslí a záměrem bez pochybností a strachu, protože budete mít své Já pročištěno od všech lidských iluzí, a tomu jdou vlastní pouze čisté záměry pro nejvyšší dobro všech.
21. Vaše okolní prostředí bude na vás mít malý vliv. Nebudete si brát věci osobně. Nic nebude stát za to, abyste se tím znepokojovali.
22. Budete mít neuhasitelnou žízeň po kreativitě. Enormní množství energie, které vámi bude protékat, si bude žádat odtok. Při svém nadšeném tvoření se budete cítit jako doma a ve spojení se Zdrojem.
23. Budete se hodně smát a hodně věcí se vám bude zdát zábavných a legračních.
24. Budete mít zvýšenou lásku a soucit pro všechny živé věci. Budete také zažívat vyšší a častější stavy lásky a radosti.
25. Budete žít v tomto okamžiku, bez „denního plánování“. Věci se budou přirozeně rozvíjet den za dnem a okamžik za okamžikem. Všechen stres bude pryč.
26. Budete cítit neuvěřitelný mír, zřetelnou nepřítomnost strachu, a budete se cítit v bezpečí.
27. Vaše vnitřní dítě se jakoby ztratí (jeho problémy a rány).
28. Začnete chápat, jak je vše mezi sebou propojeno. Pochopíte, že chyby neexistují.
Článek převzat od : http://orgo-net.blogspot.com/2012/12/co-muzeme-ocekavat-od-zacatku-zivota-ve.html

pátek 23. listopadu 2012

DUCHOVNÍ PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ 2.ČAKRA:Duchovní příčiny onemocnění 2.čakra:
I. močové ústrojí

Ledviny a moč.měchýř patří (v TČM) k elementu vody a ročnímu období ZIMĚ. Nemají tedy rády chlad (náš citový chlad, nevstřícnost je tedy poškozuje), a milují teplo (naše laskavé srdce, vlídnost, láska..)

Ledviny
-         jejich funkce je oslabována či posilována KVALITOU NAŠICH VZTAHŮ (partnerských i ostatních, ke všem jiným bytostem na Zemi): zda jsme pochopili vztah jako takový, nelpíme na druhém, umíme poskytnout svobodu druhému i sobě, zvládáme milovat a nevlastnit, podporovat v tom, co chce druhý.
-         emoce, které ledviny uškozují (z TČM), jsou STRACH, ÚZKOST, ZAUJATOST, PODEZŘÍVAVOST. Lidé s nerovnováhou energie v meridiánu (energ. dráze, která zásobuje ledviny potřebnou energií) ledvin jsou bojácní, neprůbojní, postrádají odhodlání - mají obavy jít do nějakých akcí, projektů..atd.
-         pravá ledvina: je svým uložením ovlivňována játry a žlučovodem (komunikace s lidmi a chybné názory, hrubost, nelibost..)
-         levá ledvina: je svým uložením ovlivňována slinivkou a žaludkem (je symbolem „sladkosti“=jak vycházíme s lidmi, jak je dokážeme potěšit, povzbudit, dát jim radost do života..)


Diagnostika:

vaky po očima - špatná funkce ledvin, městnání
tmavé kruhy pod očima - zvýšená tvorba a špatné vylučování kyseliny močové
zduření spodních víček, zabarvení do šedozelena - hromadění kyseliny močové
prochládání končetin nebo nadměrné pocení
vlhké dlaně bez sevření
tmavé skvrny či hrudky pod očima - tvorba kamenů
vodnaté hrudky pod očima - tvorba cyst
jasně červené skvrny - zánět
silně vystupující spánková arterie a červený obličej - zatížení ledvin
napuchlá brada - zatížení ledvin
tlustá kůže na čele se silnými vráskami
pleš nad čelem - přetížení ledvin, časté nucení na moč, přehnaná konzumace jinových potravin
trvale bílé skvrny na nehtech, nehet prsteníku ztrácí svůj přirozený tvar, ztrácejí se bílé měsíčky na nehtech - chronické onemocnění ledvin problémy se sluchem - zhoršení
problémy se zuby - řezáky
problémy s 2 a 3 bederním obratlem nebo SI skloubením
bolest kolene zezadu
revmatismus
souvislost s čelní dutinou
souvislost s mandlí hrtanu

Močový měchýř
-         orgán shromažďování strachu. Každý prožitek strachu vede k jeho poškozeni. (I malé dítě se počurá, když jej vystrašíme.. )
-         močový měchýř ukazuje, jak umíme vypouštět odpadní informace, jak se umíme zbavovat strachu ve vztazích
-         člověk se cítí trvale v tlaku
-         noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte..Diagnostika:

stejné znaky jako u ledvin
váčky na lícní kosti - zátěž močového měchýře
II. pohlavní ústrojí

Poruchy menstruačního cyklu: silné nebo slabé krvácení odráží životní etapy: něco prožívám – koresponduje s tím pocit: - už abych to měla za sebou…atd  - předčasná menzes
                 - váhavý, pasivní, nicneříkající přístup k věcem – opožděná menzes
Silné krvácení a bolesti – žena vynaložila hodně sil v prožívaném období, stálo ji mnoho starostí a nedostatek radosti

Vaginální záněty, výtoky: žena „plní“ v milostném vztahu to, čeho si žádá muž a po čem ona sama ani tolik netouží;  nedostává se jí duševní lásky a následně netouží tolik po fyzické. Je projevem i hněvu na muže, je „vnitřní pláč ženy“ vyjadřující bolest i hněv. Dle délky trvání a stupně nemoci lze usuzovat, jak dlouho žena trpí a nezvládá své postavení v partnerském vztahu.

Záněty děložní sliznice: velké, dlouhodobé bolesti, zklamání a zlost na partnera

Změny na děložním čípku: děložní čípek úzce souvisí se stavem a funkcí jater – komunikace ženy s okolím: odráží tedy, jak se žena dovede otevřít srdci druhého, jak si váží života, jak se každodenně dokáže správně zorientovat a postavit se k potřebám druhých lidí i ke svému prospěchu (umění si odpočinout!!!)

Cysty, myomy: ublížení, pocity ponížení, zášť, nespokojenost s partnerem, neodpuštění, děti úzkostlivě na prvním místě před partnerem…. tyto myšlenky se zhmotňují na děloze

Neprůchodnost vejcovodů, srůsty: vejcovodem přichází mužské sperma k vaječníkům pro oplození vajíčka = obavy ženy před narozením dítěte (aby bylo zdravé, aby byl dostatek peněz, aby neztratila svoji fyzickou krásu těhotenstvím …) svírají mysl ženy, a tím se i zúží vejcovody = psychika nedovolí, aby prošlo to, co zatím žena opravdově nechce, na co není prozatím připravena

Rakovina ženských pohl.orgánů: ženy zapomínají na svou něhu, lásku, pohlazení, citovost.. na svou ženskost. Jsou nespokojené s partnery, se životem, znechucené, bezradné jak dál žít..,  užívají spíše mužské síly v sobě a zapomínají na hloubku své podstaty, svého ženství. A tak, v jejich chrámu – děloze, místem lásky a zrodu života, vzniká zhoubné bujení.

Cysty a bulky v prsou: obětování se dětem, pocity ublížení a svázanosti

Rakovina prsů: nedokáže si vychutnat své ženství; neraduje se z lásky jednoho partnera – hry s muži, sobeckost ve vztazích k vlastnímu prospěchu; také snaha řešit problémy za své děti = nadměrnou touhou pomáhat bere na svá ňadra (symboly mateřství) chyby dětí


svatý grál a mužská a ženská spiritualita


Cesta muže ke spiritualitě: popření smyslovosti, celibát, půsty, ukázněnost, asketický způsob života a tvrdá práce na sobě… Tuto cestu, obecně známou však psali muži PRO MUŽE. Muži dosahují své spirituality tedy spojením se svou vnitřní ženskou stránkou (potřebují tedy k tomu zřejmě zřeknutí se sexu, jídla..aby zkrotili své živočišné touhy či ego)

Cesta ženy ke spiritualitě: spiritualita žen je však ŽIVÁ, STÁLE PŘÍTOMNÁ,  i když možná ještě uvnitř neprobuzená. My ženy se potřebujeme pouze ROZPOMENOUT na svou původní přirozenost a znovu se s ní spojit. Naším úkolem je tedy NALÉZT ZPŮSOB, JAK NAPLNO PROŽÍVAT SVÉ ŽENSTVÍ. My ženy Svatý Grál nehledáme, my musíme pouze ODHALIT JEHO OBSAH.
V dávných dobách civilizace Bohyně, kdy ženy byly chrámovými kněžkami, stačilo mužům se milovat se ženami – kněžkami, aby dosáhli spojení se svátostí, neboť ženy PPOSVÁTNÉ BYLY.

Svatý Grál: zní v ženské tónině a je ZPŮSOBEM ŽIVOTA.  Jen my ženy můžeme darovat prostřednictvím svého těla nový život. V dobách civilizace Bohyně byly ženy chovány ve velké úctě a vážnosti. Muž i žena žili ve vzájemné shodě a harmonii. I sexualita byla posvátná a byla chápána jako cesta, jenž vede k Božství. Později díky příchodu nájezdníků byla společnost změněna na patriarchální, začaly války a období vlády ega a strachu. Válečníci však cítili moc ženy skrze její posvátnou sexualitu, a tak označili milostný akt za zlo a hříšnost. Ve svých pozdějších spisech uvedly ženu jako původce „prvotního hříchu a „ocejchovali“ ženu jako zlou, hříšnou, ďábelskou a bezcennou. Ostatní postaveni před možnost podvolit se a následovat tyto myšlenky, či být upáleni na hranici, se rozhodli přijmout tato tvrzení. Postupně se z partnerství stalo soupeření a  soucit a sdílení bylo nahrazeno chamtivostí a ovládáním. Ženství se začalo vytrácet, a na místo společného  úsilí, kdy každý přispívá svým jedinečným mužským a jedinečným ženským podílem k vytváření jednoty s Božstvím, se duše mužů a žen rozpoltily a nastala VÁLKA POHLAVÍ. Jedincům byla upřena spiritualita  a stala se výhradním vlastnictvím církve.

SÍLU ŽENSTVÍ  však nelze zničit. Opět vykvetla v posvátném svazku Marie z Magdaly a Ježíše z Nazaretu.

Obsahem Grálu je tedy ŽIVOT, JAKÝ SE VEDL V DÁVNÝCH CIVILIZACÍCH VELKÉ BOHYNĚ. Není těžké pochopit, co je třeba tedy udělat:

VRAŤMĚ ŽENSTVÍ JEHO VÝZNAM A POSVÁTNOST…


Utvořme společně laskavější, přátelštější a láskyplnější život skrze
znovuprobuzení ženství v nás.

Toto je odkaz ženství pro naši civilizaci… Ztracený Grál je ztracené ženství.. pojďme ho tedy společně hledat..


Klíč ke znovunalezení podstaty ženství:

Respektujte vlastní pocity a věnujte jim pozornost.
Vědomě se radujte z každého vzácného okamžiku, naplňte život nadšenou radostí.
Uvědomujte si hojnost všeho, co máte: zdraví, jídlo, obydlí, oblečení…
Dívejte se na život jako na Božskou hru, buďte tedy hravé a žijte s lehkostí.
Tón vašich slov nechť je vyrovnaný a přátelský, skrze vaše spojení s vaším srdcem.
Oslavujte svou krásu, prožívejte ji naplno.
Naplňte svůj život světlem a vyživující silou lásky.
Projevujte lásku k bližnímu, abyste se naplnily milosrdenstvím.
Naplňujte své nitro konejšivou mlhou klidu a ticha, aby vás obklopil mír.
Důvěřujte vlastní moudrosti.
Naplňujte se neustále vlnami odpuštění sobě i druhým.
Budujte rovnocenné partnerství.
Změňte způsoby myšlení a pečujte o sebe každý den.
Naučte se sdílet s ostatními ženami.
Buďte opravdově soucitné: hluboce naslouchejte, buďte svědkem nikoliv vždy s potřebou zasahovat, ujišťujte druhé o jejich schopnostech
Objevte svou ženskou sílu a moc a přijměte svou svrchovanost.
Zbavujte se negativních emocí a učte se být ve skrze tolerantní ke všemu a všem.
Naplňujte své srdce i tělo touhou, a nebojte se jí plně oddat.
Držte se svých vizí, vyčkávejte a buďte trpělivé.
Rozhodněte se projevit svou tvořivost.
Přistupujte k sobě samé i ke všemu stvoření s úctou.
Všechny aspekty svého života spojte s energií umírněnosti.
Přijímejte a vysílejte hřejivé paprsky vděčnosti.
Zbavte se břemen vážnosti a učte se být i veselé.
Žijte ve spojení se svou duší – učte se slyšet její hlas.
Odhoďte strach z volnosti.
Zdroj: článek převzat od
www.harmonizace.wz.cz/cakry/2/PRICINY2.doc

Geoinženýrství, evoluce hvězd a pochopení časové linie

Geoinženýrství, chemtrails, HAARP, světové řády, 
časové linie a Vzestup
1. Úvod
Poslouchal jsem v rozhlasovém pořadu1 experta na exopolitiku Alfreda Lambremonta, jak probíral „negativní časovou linii“, která je jakýmsi „syntetickým kvantovým prostředím“ vytvořeným Šedými mimozemšťany, a tvrdil, že tato negativní časová linie byla vytvořena zcela uměle . Pracoval jsem jako technik na projektu Phoenix III (běžněji známém jako cestování časem v rámci projektu Montauk), a tak mám z první ruky vědomosti o tom, jak to probíhalo a co se snažili udělat – a zdá se, že něco ze znalostí probleskujících z experimentů je používáno jako geoinženýrské aplikace. Během 20 let, které uplynuly od těchto pokusů, jsem se mnoho naučil a rozhodl jsem se podívat se na to v kontextu nového poznání, které poskytl Reciproční systém fyzikální teorie Deweyho Larsona.2
Phoenix III byl skrytým pokusem určit povahu času, zda může být manipulován, a pokud ano, jakým postupem. Aniž bych zacházel do detailů,3 stručná odpověď je, že zúčastnění nikdy nedospěli k jinému chápání času než jaké poskytovala konvenční fyzika, ale byli schopni použít některé z technologií získaných k provedení dočasných pokusu do „minulosti“ a „budoucnosti“.
Za účelem přístupu k času byl používán navigační počítač z pohonného systému rychlejšího než světlo pro otevření portálu, z něhož bylo možno pořídit vizuální záznam. V pozdějších experimentech byl nalezen způsob, jak poslat skrze tento portál živé organismy do jiných chronologických period, i když to bylo vysoce nebezpečné a zřídka fungovalo tak, jak bylo očekáváno. Vzhledem k povaze používaného vybavení mohly s ním pracovat pouze osoby s vysoce vyvinutými telekinetickými schopnostmi (předem vycvičení psychotronici).
Jedním z problémů bylo, že experimenty s cestováním v čase narazily na „hrbol“, doslovně, při přecházení hranice roku 2012/2013 (konvenční kalendář), a v tu dobu se zdálo, že je to jakási umělá realita vytvořená provádějícím psychotronikem. „Experti“ nevěděli, co s tím, ale většinou se domnívali, že je to realistický pohled na nahlížené období, protože to bylo shodné u různých psychotroniků, a každý, kdo byl poslán dopředu, přinesl velmi podobnou informaci. Když se na to dívám teď, zdá se, že se to spíše shodovalo se „syntetickým kvantovým prostředím“, jak bylo popsáno Lambremontem, nežli s přirozeným, což může vysvětlovat, proč bylo vždy zmrazeno za určitým bodem. S tím, co víme dnes, je v tom, co Lambremont probíral v rozhlase, velký kus pravdy.
Můj výzkum podivného počasí po celém světě (včetně jeho důsledků jako červený déšť, abiotický stres rostlin s „náhlou smrtí“, extrémní úrovně radiace a ultrafialového světla, abych jmenoval aspoň některé) zřejmě objasňuje, co se děje … a že to navazuje na starý projekt Montauk. Tato interpretace vysvětluje chemtrails, HAARP, geoinženýrství, podzemní města, genetické inženýrství, a dokonce vysvětluje i časové linie a nadcházejí vzestup do vyšší hustoty.4
Konvenční věda nemůže tyto souvislosti vidět, vzhledem k tomu, že pokládá za fakta různé chybné koncepce.5 S informacemi v knihách Dewey Larsona Vesmír pohybu, Za prostor a čas a v následných článcích prof. KVK Nehrua o povaze hvězdných vnitřků a slunečních skvrn6 začíná to, co se děje, dávat velký smysl. Myslíte si, že politikové vám skrývají věci? A co vám teprve skrývají vědci!
Většina probíhajících věcí je reakcí na rozsáhlejší událost. Najděte příčinu, a výsledek začne dávat smysl. Takže, podívejme se na nejzřetelnější výsledek: změnu klimatu. A k tomu se musíme podívat na jediný a největší vliv na počasí – sluneční světlo – a to, odkud přichází – na Slunce.
2. Evoluce hvězd je naopak!
Ve fyzice recipročních systémů (RS) přichází Larson s lepší strukturou atomu, založenou na konceptu skalárního pohybu, a jako přirozený důsledek této struktury stanovuje dva „destruktivní limity“ pro atomy: termální limit a věkový limit. Termální limit je běžný limit používaný v termonukleárních reakcích, ale věkový limit je konvenční vědě neznámý a týká se zachycování nabitých elektronových neutrin atomem, což vytváří isotopickou masu.7 Když je dosaženo věkového limitu,8 prvek se stává radioaktivním a exploduje. Když Larson aplikoval tyto koncepty na astronomii, našel odlišný mechanizmus hvězdného spalování založený na těchto limitech. Spalování je založeno na explodování atomů – štěpení, nikoliv splynutí - a to vedlo k závěru, že astronomové mají stelární (a galaktické) evoluční sekvence pozpátku!
Ve Vesmíru pohybu9 ukazuje Larson důsledky toho, co se děje, když obrátíte hvězdnou evoluci a uděláte z rudých obrů nejmladší hvězdy, a z modrých obrů nejstarší.
Obrácený vývoj je perfektně logickým a konsistentním vzorcem vývoje, který eliminuje potřebu řady pomůcek, které zavedla konvenční astronomie, aby její interpretace dávaly smysl: věci jako temná hmota, temná energie, černé díly, quarkové hvězdy, neutronové hvězdy … když sekvenci sestavíte správně, všechno toto se stane pouhými odlišnými stupni v jediném konsistentním hvězdném evolučním procesu.
V důsledku opravení hvězdné evoluční sekvence vznikly některé závěry, které jsou odlišné od všeobecně rozšířených názorů:
  • Hvězdy začínají jako rozsáhlé oblaky prachu, kondenzují se do rudých superobrů, oranžových obrů, žlutých a pak bílých sekvenčních hvězd, pak dále do modrých obrů, pak supernov. Stejným procesem je zahřívání kusu kovu, od počáteční rudé záře po modrou, a pak se rozpadne.
  • Protože hvězdy jsou stavěny z prachu a suti jako paliva, čím více paliva je k dispozici, tím více bude slunce horké.
  • Jak zjistil v minulosti David Wilcock, planetární měsíce zanechávají „stopy“ po celém solárním systému, ukazující, že jsme vstoupili do prašné oblasti vesmíru. S dostupností množství prachu a suti jako paliva slunce roste co do velikosti a stává se více horkým, a přechází ze třídy G (žlutá hvězda) do třídy F (žluto-bílá hvězda).
  • Protože náš systém dlouhodobého datování je založen na předpokladu, že radioaktivní prvky se formovaly při vzniku naší Země – ne že byly produkovány pravidelně – náš systém geologických období je drasticky mylný. Astronomické události probíhají tisíckrát rychleji než předpokládají astronomové. Planetární a solární systém nejsou ani zdaleka tak staré, jak se tvrdí, a lidstvo už tu v minulosti bylo, aby zažilo „změnu“ slunce.
Zvážíte-li tyto důsledky opravené hvězdné evoluce, jeden závěr je zřejmý: globální oteplování není kvůli nadýmání krav, ale kvůli faktu, že slunce se stává více horkým, a bude se dále stále oteplovat.10
3. Slunce se ohřívá v kvantových skocích, nikoli plynule
V recipročním systému je vše kvantováno na diskrétní jednotky. Tak je tomu i s destruktivními limity … hvězdy se neohřívají plynule, ale mají tendenci zůstávat na určité teplotě, a pak náhle skočí do nového rozpětí teploty, s tím, jak se zvyšuje úroveň magnetické ionizace (která ovládá věkový limit). Proto máme pro identifikaci hvězd systém tříd podle barvy a teploty. Diskrétní skoky se stanou velmi zjevnými, když se podíváte na H-R diagram (Pozn. Orgonet: viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%E2%80%93Russell_diagram) se správnou evoluční sekvencí, kdy se hvězdy mění z červených superobrů na oranžové obry, na hlavní sekvenci – zřetelné linky na grafu a mezi nimi pár hvězd. V ranějších stádiích zahřívání jsou skoky větší než v pozdějších, což je zde zřetelné.11 Astronomové se domnívají, že obři jsou odděleni od trpaslíků, protože si neuvědomují, že hvězdy se ohřívají a kondenzují v kvantových krocích – předpokládají plynulou změnu, takže jim uniká souvislost.
4. Radioaktivita: Zrychlování nad rychlost světla
Konvenční chápání radioaktivních prvků potřebuje také aktualizaci. V recipročním systému, když zrychlíte hmotu nad rychlost světla, stane se radioaktivní – vysílá radiové vlny a současně odhazuje částice. Proto se nazývá „radioaktivní“. Má to co do činění s faktem, že když překročíte rychlost světla, zóna izotopické stability se obrátí. Atomové exploze ve vnitřcích hvězd jsou dostatečně prudké, aby urychlily pohyb za rychlost světla, čehož nemůže být dosaženo elektromagnetickými prostředky v urychlovačích částic.
Vezměme například uran 236. Uran je prvek číslo 92, takže jeho přirozená hmotnost je 184 (dvakrát číslo prvku), a zbývajících 54 jednotek masy je „izotopická hmotnost“, akumulace hmotnosti (neutrin), která tvoří izotop 236. 184+52=236. Když urychlíme uran 236 nad rychlost světla, dojde k inverzi a stabilní zónou se stane 184-52=132. Atom musí odhodit 104 hmotnostních jednotek (2x52), aby se stal stabilním při rychlosti světla. Toto odhození izotopické hmotnosti je radioaktivní emise.
Když si vzpomenete na Boba Lazara a jeho prohlášení, že UFO používají k pohonu prvku 115 … tak 115 má přirozenou hmotnost 230 a odhadovanou hmotnost 288, což znamená, že je tam 58 jednotek izotopické hmotnosti. 115 je vysoce nestabilní při rychlostech nižších než světlo, ale při nadsvětelných rychlostech má hmotnost pouze 172 – naprosto stabilní. Ale vytáhněte ho z reaktoru, a budete bombardováni x-paprsky, až budete svítit ve tmě. Proto nejsou pohony nadsvětelnou rychlostí nikdy vypnuty. Což mě přivádí k recipročnímu procesu – snižování hmoty při snížení z nadsvětelné nad podsvětelnou rychlost.
5. Emise rentgenových paprsků: Od nadsvětelné rychlosti (FTL – Faster Than Light) k podsvětelné
Když vysokorychlostní hmota klesne pod rychlost světla, musí znovu získat izotopickou hmotnost, kterou ztratila. V uranu 236 byla FTL pouze 132. Když rychlost klesne opět na podsvětelnou, hmotnost se musí opět zvětšit na 236 jednotek atomové hmotnosti, což je opakem radioaktivní emise na druhé straně rychlosti: atom absorbuje částice a emituje rentgenové paprsky, nikoliv radiové vlny, a přitom opět nabírá svou hmotnost. Všechny prvky při snížení rychlosti z nadsvětelné na podsvětelnou budou vydávat rentgenové paprsky. Tento proces dokazují veškeré astronomické vysílače rentgenových paprsků, včetně našeho slunce.
Podsvětelné rychlosti na slunci jsou pouze ve fotosféře. Jakmile se dostanete hlouběji dovnitř, úroveň magnetické ionizace je mnohem vyšší destrukce z důvodu věkového limitu se plynule zrychují kvůli rychlosti světla, a proto nižší vrstvy fotosféry jsou radiozdrojem – to je hranice nadsvětelného pohybu. Slunce opět a opět „říhá“12 a z jádra vychází něco FTL hmoty do fotosféry, okamžitě začne chladnout a klesá pod rychlost světla, přičemž vytváří záblesky x-paprsků a rychle expandující plazmu – tzv. ejekce koronární hmoty (CME – coronal mass ejection). Z důvodu recipročního vztahu je nadsvětelný pohyb expandující v čase a komprimující v prostoru. Když klesne pod světelnou rychlost, tato komprese znovu expanduje jako prostorová exploze. Takže koronární ejekce jsou dobrým indikátorem toho, jak turbulentní je jádro při nadsvětelných rychlostech.
Nyní víte, že recipročním procesem k radioaktivním emisím jsou rentgenové emise, a obojí má spojitost s překročením hranice rychlosti světla (podsvětelný pohyb v 3D prostoru a nadsvětelný pohyb v 3D čase). Nadsvětelné zrychlení produkuje radioaktivitu; zpomalení produkuje rentgenové paprsky.
6. Solární přechod
Je čas poskládat si věci dohromady … slunce se tedy stává více horkým kvůli velkému množství prachu a trosek, které nyní jsou ve sluneční soustavě. 13 Nadbytečné palivo zvýší termální destruktivní limit, což způsobí odpovídající nárůst úrovně magnetické ionizace, což vytvoří více prvků dostupných pro proces hvězdného spalování – slunce se stane jasnějším a teplejším. Zpočátku se to projeví jako světlé záblesky,14 jakoby mini-novy, dokud nebude dostatečný materiál, aby dosáhl hranice magnetické ionizace dostatečné pro další kvantový krok. V tu dobu náhle slunce přeskočí nahoru do další stelární třídy a zůstane tam. (Vlastně, „nahoru“ v recipročním systému, a „dolů“ v konvenční astronomii, protože oni to mají naopak.)
Přechod by měl být zajímavý. Až se zvýší úroveň magnetické ionizace slunce, bude to, jako bychom vylili na grilovací uhlí šálek benzínu – zášleh plamene a termální aktivita, tolik, že to pohne termálními rychlostmi za rychlost světla. Tato „inverzní termální emise“ v podstatě nastává v malém měřítku často a je dokumentována v přednášce prof. K.V.K. Nehrua „Pohledy do struktury Slunce: Solární vnitřek a solární skvrny“. Je důvodem, proč jsou sluneční skvrny tmavé a zdají se chladné. Inverzní (FTL) termální pohyb je superhorký, tak horký, že se jeví chladným a oblast slunce, kde k němu dojde, ztemní, jakoby ve stínu sluneční skvrny. Již jsou náznaky, že k tomu začíná docházet. 15 Mimo tuto dobu se celé slunce stane „stínem“ - měl by být jasný záblesk, jako výbuch novy, když plyn dosáhne ohně (dodatečné prvky se stanou náhle dostupnými jako palivo ze skoku v magnetické ionizaci), pak slunce ztmavne, jako by zhaslo. Ale jen na krátkou dobu, dokud počáteční vzplanutí nového paliva neshoří a slunce se nevrátí do zóny stability. Jako většina věcí, i toto se už dříve stalo16 a bude se stávat opět.
Připomeňme i radioaktivní přechody. Když se zvýší magnetická ionizace, dojde k obrovskému výbuchu radiových vln, protože materiál je zrychlen na FTL, a společně s tím k záblesku novy. Slunce ztmavne – FTL pohyb – a když se zase začne rozsvěcovat, dojde k obrovskému vzplanutí rentgenových paprsků ze slunce, a k možné ejekci velkého množství hmoty z povrchu slunce, z důvodu přechodu FTL termálního pohybu zpět na podsvětelnou rychlost.
7. Po přechodu
Až bude přechod dokončen, slunce bude fyzicky větší, jasnější (spíše bílé než žluté) a teplejší než předtím – a takové zůstane. Dalo by se soudit, že tato situace způsobí, že vnitřní planety vzplanou jako pěnové bonbóny v táboráku. Ale kupodivu tomu tak není. Zdá se, že ten, kdo vyprojektoval hvězdy, s tím počítal, a použil energie přechodu, aby pomohl dalšímu vývoji života.
Co se stane, je to, že díky zvýšenému FTL pohybu slunce se změní gravitační rovnováha solárního systému. FTL pohyb je antigravitační, takže slunce doslova postrčí planety dál ven na jejich oběžných dráhách jako kompenzaci – rok se stane delším.17 Tím, že budou dále od slunce, planety přežijí a vytvoří si nový ekosystém – ale odlišný.
Změny na slunci také vyvolají změny na planetách, zejména v elektromagnetické poloze pólů. Jak bylo povšimnuto v geologických záznamech, severní a jižní póly planet byly již na různých místech glóbů – ne proto, že póly se pohybují, ale protože kůra planety se pohybuje ve vztahu k jádru. Je také vysoký stupeň pravděpodobnosti, že to vyvolá „vzplanutí jádra“, a expanzní událost FTL hmoty v jádře, klesající na podsvětelnou rychlost, způsobí expanzi zemské kůry a otevření tektonických hranic, z čehož vyplyne jako kompenzace, že země bude mít více pevniny a méně oceánu.18
Podle mého názoru tento sluneční přechod je „sklizeň“ neboli „vzestup“ k novému stavu pro život na Zemi – nejen pro člověka, ale pro všechen život na Zemi. Všechny fyzické vlastnosti budou „vykopnuty o stupeň nahoru“, jak by řekl Emeril, do toho, co je obecně známo jako „vyšší hustota“ nebo „vyšší dimenze“.
8. Ve starém světě je horko

Kdybyste byli NASA, Státní letecká a vesmírná správa, nebo „vládnoucí moc“, a věděli byste, že slunce se stává stále víc a víc horkým19, ale neznali byste konkrétní příčiny, protože byste poslouchali konvenční vědce s jejich obráceným hvězdným vývojem, co byste asi tak udělali? Asi byste přišli s nějakou dlouhodobou strategií, jak se vypořádat se stoupajícím horkem. Již v 50. letech byla vypracována studie o takové možnosti, a došla ke třem alternativám:
1. Použití jaderných zbraní k proděravění horní atmosféry, aby narůstající horko mohlo unikat.
2. Vytvoření obrovských podzemních měst, kde by se dalo žít, dokud se slunce nestabilizuje, nebo
3. Vypadnout k sakru ze Země.
První možnost byla trochu nesmyslná a nemohla by být vytažena na světlo bez vědomí veřejnosti, takže začali dvojkou a trojkou.
Metoda podzemních bunkrů byla poměrně jednoduchá, protože jednou z funkcí HAARPu20 (High Frequency Active Auroral Research Program) bylo, že byl schopen nejen pátrat pod povrchem země a hledat ropu a minerální zdroje, ale také identifikovat rozsáhlé dutiny, kde by se dala udělat pro ně výborná města, kde by mohli shromáždit zásoby a přečkat přechod v pohodlí.21 Stavba těchto podzemních bunkrů trvá po několik desetiletí, a Alternativa 2 je téměř dokončena.
Krátce po této studii vznikla NASA. Někteří se domnívali, že je to přímý následek Alternativy 3. Jejich posláním bylo zjistit, co je „tam venku“, a to, co zjistili, bylo, že lidstvo nepůjde nikam jinam, aspoň ne brzy.22
Protože Alternativa 3 nebyla schůdná, a zjistili, že tady budou muset vězet s námi, a nijak zvlášť netoužili žít celý život v podzemí, museli najít způsob, jak si vytvořit tady na Zemi svou Utopii … a to je geoinženýrství. Změnit planetu tak, aby byla odolná změnám na slunci, o nichž věděli, že přicházejí, aby si udrželi svou korporatokracii23.
9. Geoinženýrství: Přizpůsobování planety
První věc, s níž se museli vypořádat, bylo, že slunce se stává stále jasnějším kvůli spalování prachu a trosek, které jsou nyní ve velkých množstvích přítomny ve sluneční soustavě. Potřebovali najít způsob, jak vytvořit efekt „globálního stmívání“, aby zablokovali jasné světlo. Na to funguje výborně aluminium, hezký, lehký a velmi hojný prvek, většina našich zrcadel je dnes potažena aluminiem (nikoli stříbrem). Nanočástice, rozptylované v troposféře (asi 7 mil vysoko24) zvyšují albedo Země a mění horní atmosféru v částečně zpětně odrážející zrcadlo.25 To ve výsledku zůsobuje „globální stmívání“ povrchu.
Dalším problémem jsou rentgenové paprsky. Van Allenovy pásy chrání Zemi před většinou částicové radiace, která přichází z CME (koronárních ejekcí slunce), ale toto magnetické pole stěží zpomaluje rentgenové paprsky. Naštěstí už v 50. letech byla vytvořena technologie, která řešila podobný problém – Catode Ray Tube, katodovou trubici. CRT. CRT byly obrovské vysílače rentgenových paprsků, namířené přímo na osobu pozorující obrazovku. Aby tuto technologii mohli dostat ven, museli vymyslet něco, co by blokovalo rentgenové paprsky, ale nerušilo obraz. Zkusili olovo, ale když bylo nějakou dobu bombardováno paprsky, olověný film zhnědl a rušil obraz. Bylo to dobré pro okraje televize, ale ne pro obrazovku. Hledali dál, a našli pár oxidů, které výtečně fungovaly při blokování paprsků a nezpůsobovaly hnědnutí. Byla to kombinace baria a stroncia.26
Rovněž očekávali obrovskou částicovou radiaci jak ze solárních ejekcí, tak z ohřívání slunce, takže hledali způsob, jak zvýšit magnetický tok v horní atmosféře, což je nyní zveřejňováno jako „magnetické rozpojení“ - není to přírodní jev. Aluminium, barium a stroncium jsou paramagnetické, ale oni potřebovali feromagnetický materiál … co takhle použít další populární kov, jako železo? Občas by to mohlo udělat oblohu a déšť trochu dočervena, kvůli kysličníku železa, ale vždycky můžete říci, že lidé, kteří to viděli, jsou prostě blázni. A co takhle masově zvýšit intenzitu bouří, když už jsou v atmosféře vodivé kovy (supercelové bouře)? Lidi se takových věcí stejně nevšímají, že ne?27
Takže vytvořili techniku spalování aluminia, baria, stroncia a železa ve stratosféře, s použitím letadel 10 000+28, která jsou na obloze dnem i nocí, každou hodinou. Stačilo jim vyrobit aditivum do paliva, a nechat je lítat a dělat svou práci. Spojte systém rozptylování aerosolů se systémem GPS (General Positioning System) a můžete dokonce přesně kontrolovat, kde se rozhazují chemikálie, aniž by si piloti uvědomovali, že se něco děje.
Když se dnes podíváte na chemtrailsový spad v dešti, ledu a sněhu, co najdete? Hydroxid aluminia, kysličníky baria, stroncia a železa. Stejné prvky, které jsou uváděny pro modifikace počasí a v geoinženýrských patentech. Jaká náhoda.
Pokud jde o „globální oteplování“ … ano, planeta se skutečně otepluje. Ale následkem globálního stmívání vytvářeného chemtrailsovým projektem se toto oteplování změnilo na krátkou dobu v malé ochlazení, což způsobilo, že konspirační teoretikové říkají, že celé globální oteplování je fraška. Ale jestli jste byli v poslední době někdy venku, je zřetelné, že slunce je podstatně jasnější než bývalo, zejména ve vyšších výškách. A že chemtrailsová clona nestačí, i když nepřetržitě znásobují úsilí, aby ji zesílili.
Experti jsou si dobře vědomi, že se slunce stává jasnějším a více horkým, ale nemůžete po slunci chtít, aby platilo „uhlíkové daně“ za způsobení globálního oteplování. Ale pokud by zdrojem globálního oteplování byl „člověk“, pak se GO může stát velkou dojnou krávou - velké prachy z uhlíkových daní, na čištění, daně z dýchání, pití, odpadu … abychom parafrázovali Karla Sagana, „miliardy a miliardy“ doláčů.
Původní geoinženýrská práce byla k zablokování slunečních změn, a bylo to jen dočasné řešení, než bude ukončen solární přechod. Ale jako dobří humanisté uviděli globalisté jiný obraz … co kdyby zničili přirozený cyklus a zavedli umělý? Takový, při němž by oni byli jedinými dodavateli? A jediný způsob, jak by lidé mohli přežít, by byl platit jako mourovatí …
10. Geoinženýrství a GMO
Globalisté vždy profitovali z bolesti a utrpení jiných, ani geoinženýrství není výjimkou. Nedělali si starosti s nějakým velkým výzkumem „vedlejších účinků“ shazování miliónů liber těchto prvků do atmosféry – šlo jim jenom o okamžitou potřebu ochrany před slunečním přechodem, a mysleli si, že o vedlejší účinky se mohou postarat později. Byla zde přece velká šance ve formě katastrof, bolesti a utrpení.
Dvěma hlavními vedlejšími účinky je katastrofální sucho a superbouře.
Sucho nastává v oblastech, které jsou intenzívně osévany částicemi, protože nanočástice v horní části atmosféry vytvářejí kondenzační jádra pro déšť – ale těch jader je tam tolik, že nikdy na sebe nenavážou dostatek vody, aby byla dost těžká a spadla dolů, nebo aspoň ne hned. Pouze zůstávají nahoře jako vodní pára, unášena proudy vzduchu, a vytvářejí dole stav sucha. Pokud jsou po nějakou dobu dostatečně vystaveny vláze, zkondenzují dostatek vody, aby vytvořily déšť. Kvůli významně vysoké hustotě jader má ten déšť mnohem větší „dešťovou hustotu“ než přirozená bouře, takže když prší, tak leje – je tu superbouře. To vytváří nepřirozenou dichotomii: s větrem budete mít sucho, bez větru budete mít nadměrný déšť.
Nanočásticová pára může být rovněž sestřelena z nebe aplikací radiofrekvenční energie, která věci trochu protřese a způsobí kondenzaci a déšť. Termální vibrace způsobuje kolize, a kolize mají tendenci umožnit částicím splynutí. Experimenty tohoto druhu byly prováděny Arco Power Technologies29 po celá léta kvůli modifikacím počasí a jejich výsledkem byl HAARP, který má veškeré nástroje, aby toto činil. Kovy v horní atmosféře učinily kontrolu počasí neuvěřitelně snadnou, a to po celé planetě. A když ovládáte počasí, ovládáte svět.
Ovládání světa počasím má své vlastní vedlejší účinky, zejména to směřuje k otrávení veškerého života na planetě. Aby věci mohly dále fungovat, samozřejmě pod jejich kontrolou, museli změnit genetickou stavbu života, aby vydržel nové planetární klima – zejména aluminium a barium (přírodní stroncium je v podstatě prospěšné – dělá lepší kosti než vápník.)
Je třeba pamatovat, že to začalo již v 50. letech. Nějakou dobu to probíhalo, a pokud se domníváte, že veškerá zmrzačení dobytka mají na svědomí mimozemšťané a jejich anální sondy, zamyslete se. Krávy mají krev a orgány kompatibilní s homo sapiens. Skvělé pro genetické experimentování. Jakmile byly vytvořeny základy, přesunuli se na lidi a snažili se najít pro člověka lepší genetický design, aby mohl žít v tomto novém, uměle vytvořeném prostředí, které bude dále existovat i po slunečním přechodu. To dalo vznik historkám o UFO a křížencích lidí a mimozemšťanů. Byla to pouze součást genetického inženýrství, které šlo ruku v ruce s geoinženýrstvím.
Pokud se podíváte na všechny podivnosti ohledně UFO v minulých 60 letech, většina z toho nebyla ničím jiným než kroky k cíli vytvořit umělý svět a umělou populaci, která by pokračovala v životě ve 3. hustotě na Zemi po slunečním přechodu.
A nešlo jen o lidi. Musely být přizpůsobeny i dlouhodobé zdroje potravin, aby byly použitelné v umělém prostředí, a tak naši dobří přátelé v Monsantu přišli se svými GMO potravinami, odolnými proti suchu a toxickým chemikáliím. Jistě, experimentovali z širokou populací, aby našli správné podmínky pro lidi, kteří si je zaslouží. A buďte si jisti, že vaše „zdravotní péče“ a Zákon o zdravotním pojištění je tu proto, aby získali do počítačů veškeré genetické údaje a mohli určit, co funguje a co ne. Oni přece nesbírají hory medicínských údajů, ale ochraňují vaše soukromí!
Jsou v zásadě docela spokojeni se svou malou umělou říší a pouštějí se do všech možných prodlužovacích taktik. Sluneční přechod už je v běhu, a všechno, co musejí udělat, je udržet masy co nejdéle rozptýleny „dobrými věcim“, aby se sami mohli zamknout ve svých podzemních základnách a nechat zbytek z nás spálit.
Nebo si to aspoň myslí. Cituji dr. Malcolma z Jurského parku: „Život si najde cestu … „
11. Mizení forem života a vzestup
Vyhlazovací události (ELE – Extinction Level Events) nejsou „konec“, ale prostě čas změny. Dějí se v přírodě pořád. Stalo se to s dinosaury, hominidy, nesčetnými milióny hmyzů, brouků a rostlinných druhů. Nedávná shrnutí říkají, že počet vymírajících druhů se zvýšil 1000x, ve srovnání s dobou před sto lety. Ale druhy nejen vymírají, také se vyvíjejí. A předpokládá se, že to se stane i s lidstvem a dalšími inteligentními formami života na Zemi (lidé jsou pouze dominujícím druhem, nikoli jediným inteligentním druhem.)
Kdyby globalisté nezačali před 50 lety dělat binec s geoinženýrstvím a genetikou, lidstvo by již bylo v přechodné fázi ke složitější formě života – k „vyšší hustotě“ vědomí. Všechny ty GMO potraviny, kterým jsme denně vystaveni, v kombinaci s chemikáliemi užívanými na modifikaci klimatu, oddálily počátek jistých přírodních procesů. V knize Dewey Larsona Beyond Space and Time – Za prostor a čas30 – se hovoří o „jednotce života“, o počátcích živé buňky a o biologické úrovni existence. Jedním z nejvýživnějších bodů ohledně biologické struktury je, že napodobuje chování hvězd – život je složen ze stabilní kombinace hmoty a antihmoty (antihmota je nazývána „kosmickou hmotou“ v Recipročním systému, který existuje ve třídimenzním čase). Toto spojení má také své podsvětelné (prostorové tělo) a nadsvětelné složky (dočasná mysl a duše), a dokonce jde o krok dál, do říše etiky a metafyziky – proto je název Larsonovy knihy Za prostor a čas.
Život má významné podobnosti s různými stádii vývoje hvězd pozorovanými astronomy, když se opraví směr vývoje. Hvězdy se rodí z oblaku prachu, to je jako vytvoří tělo, dodání duše je jako stlačení hmoty a dosažení nadsvětelného pohybu, a smrt je jako slavná supernova. Život si můžeme představit jako dvě slunce, jedno ve vesmíru a jedno v čase, spojená dohromady v řízené explozi energie, takové, že všechny termální extrémy se vzájemně ruší. Jak říká Delenn z Babylonu 5, „my jsme hvězdná hmota“, a jsme neúprosně svázáni s hvězdnými a planetárními procesy sluneční soustavy. Dotýkáme si se i asociací s pojmy jako astrologie a metafyzika, ale pouze dotýkáme.
Je tu ten problém, že v minulých padesáti letech bylo naše genetické dědictvní blokováno geoinženýrstvím a genetickým inženýrstvím. Patřičné signály k „upgradování životní jednotky“ nebyly přijaty v dobu, kdy měly být přijaty, asi tak jako když v tělocvičně má někdo na hlavě sluchátka a nevidí basketbalový míč, který mu letí do tváře, i když lidé křičí „Dej pozor!“, a bác, rána, naprosté překvapení.
Je čas zvednout lidem sluchátka a umožnit jim, aby slyšeli varovná znamení – i signál k „upgradování“ jejich duše. Je tu ještě naděje, ale tím nemyslím ET...
12. Resetování genetických modifikací
Udělal jsem nějaké vlastní anti-GMO pokusy, abych viděl, co to udělá, když se dá klíčit „terminátorovo sémě“, na základě konceptů diskutovaných s Davidem Wilcockem v r. 2005, s ohledem na ruské experimenty s„torzním polem“ při modifikaci DNA. A měl jsem nějaké úspěchy. Geneticky modifikované organismy, jsou-li vystaveny torznímu poli vysílajícímu DNA „dědického semene“, doslova odhodí pryč umělé změny a vrátí se zpět k původnímu kódování DNA a vyklíčí. V této chvíli jenom 15%, ale důležité je, že to funguje. A vyprodukovaná semena dále klíčí sama. To samo o sobě mi dává naději, že kdyby byly odstraněny umělé podmínky vnucené planetě, život by se rychle sám vrátil zpět k „výrobnímu výchozímu stavu“, zachytil by správné signály, a začal by proces upgradování – který se nazývá „vzestup“. Konec konců, zemské jádro je největším generátorem torzního pole na tomto světě – jen někdo musí zmáčknout knoflík „reset“.
Geoinženýrství potřebuje genetickou modifikaci, aby udrželo status quo. Pokud by bylo odstraněno, příroda by sama zahájila proces uzdravování. Změněná atmosféra a geneticky modifikované organizmy jsou přírodou chápány jako zranění a nemoc – a může a bude léčit tato zranění a nemoci, pokud dostane šanci.
Globalisté musejí neustále působit zranění ekosystému, aby si nad ním udrželi kontrolu. Pokud to nebudou dělat, ztratí nad ním kontrolu a systém se začne vracet k tomu, kde má být.
13. Časové linie
Co se týče časových linií, o kterých mluví Lambremont a jiní … Když hodně pracujete s myšlenkou recipročních vztahů mezi prostorem a časem, a s jejich východními partnery yin-yang, tyto negativní a pozitivní časové linie musí být chápány jako dva aspekty evolučního procesu. Není to tak, že bude jedna nebo druhá, nýbrž budou obě.
Sluneční přechod musí proběhnout, protože je to zcela přirozený proces, který je pozorován všude ve vesmíru. Pouze je třeba pochopit, že když se vyvíjí slunce, život s ním spojený se také vyvíjí – život všech jeho planet, měsíců a všeho mezi tím.
To, čemu se říká negativní časová linie, je to, co chtějí globalisté – jejich umělé životní prostředí pod absolutní kontrolou. Aby někdo po slunečním přechodu zůstal ve 3. hustotě, je to přesně to, co musí mít, aby na Zemi mohla pokračovat 3. hustota, protože podmínky, na které se připravují, budou skutečně existovat – ale pouze ve 3. hustotě. A jsou šance, že nebudou trvat dlouho, a zbývající život 3. hustoty na Zemi buď vymře, nebo bude přemístěn do jiného světa. (Záleží to na strachu, a oni by určitě mohli použít konfliktu mezi „dobrými hochy“ a bankstery, aby ho vyvolali. Lidé žijící ve strachu uvíznou ve 3. hustotě.)
Pozitivní časová linie je linie vzestupu, postupující do 4. hustoty a dále. Sluneční přechod poskytuje energii potřebnou k postrčení života dopředu v jeho evolučním procesu. Ručím za to, že s Larsonovým výzkumem mohu identifikovat mechanismy s tím spojené, po celé cestě přes biologická stádia. Ale je to vlastně zbytečné, jakmile se evoluční souvislost stane zřejmou. Slunce se vyvíjí, což způsobilo, že se vyvíjejí planety, a to způsobilo vývoj života. Všichni jsou vítězové.
Osoby jdoucí s procesem vidí pouze růst a zlepšování. Ti, kteří zůstanou pozadu, vidí chaos a destrukci. Velká vlna na oceánu vás může rozdrtit, ale můžete popadnout surfovací prkno a užít si skvělé jízdy. Je to osobní volba.
Problémem je, že ekosystém na Zemi je v kritickou dobu vystaven nepřirozenému narušení. Globalisté mohou být schopni dělat zmatek v atmosféře a genetice na povrchu planety, ale pořád ještě nemohou na její vnitřní činnost. A to je to, co musí lidé dělat – dostat se zpět do kontaktu s planetou, jako s živou, inteligentní entitou.
Moje práce s rostlinami a zvířaty mi nad všechny pochyby prokázala, že znovuspojení se Zemí iniciuje proces přechodu a vzestupu, bez ohledu na to, co dělají globalisté. Vrací nás to zpět na pozitivní linii růstu. Doslova jsem vzkřísil spálené stromy z abiotického šoku, a teď jsou zelené a prospívají v novém prostředí bez genetických modifikací. V extrémním suchu a nadměrném horku mám pořád rostliny dýní schopné zaplavit vedlejší hrabství. Není třeba žádné GMO, jen trochu „zázračného růstu“, jestli chápete ten dvojsmysl … (Pozn. Orgonet: Miracle Gro = značka hnojiva).
14. Epilog
Jako každý aspekt v naší společnosti, vše se dá převést na pojmy „přirozený“ a „umělý“, například přirozená osoba versus umělá „korporátní“ osoba, skutečné peníze versus úředně dané peníze, přirozený evoluční svět versus umělá otrocká společnost 3. dimenze.
Vím, že se hodně mluví o božském zásahu, mimozemšťanech, andělech a dalších, kteří nás přijdou „zachránit“. Nic nemusíte dělat, přijíždí rytířstvo … Já jsem původem Čerokéz, a nikdy se mi to moc nezdálo. Všechno, co lidstvo opravdu potřebuje, je antiglobalistické očkování, a tím ta monstra vyschnou a budou odváta pryč. Nebudu jim říkat lidi, protože potom, co jsem viděl na Montauku, nevěřím, že jimi jsou.
Osobně nechci, aby v naší společnosti zasáhli vesmířané a zaplavili nás svou verzí „absolutní pravdy“. V životě jsem se naučil jednu věc, že nic není „absolutní“ … vše je v relativním poměru k něčemu jinému. Absolutní pravda nemůže být, pouze relativní pravda k tomu, co vesmířané přijímají jako pravdu.
Mnoho lidí se trápí tím, že mnozí z nás strávili většinu života hledáním pravdy, a teď přijde nějaký vesmířan a rozdá nám příručky Vesmír pro blbečky, což způsobí pouze pocit, že jsme celý život promrhali. Nevadí mi pár ukazatelů, ale chci si tu práci udělat sám.
Jestli vesmířané chtějí přijít s velkým vysavačem a vysát všechny parazity, kteří zpomalili lidské vědomí a evoluci, budu první, kdo jim potřese rukou, klepetem, chapadlem nebo čímkoli. Ale nechci se zbavit řádu světa jen proto, aby aby byl nahrazen hvězdným řádem, převýchovou a přeprogramováním na jejich pravdy, tak, abych nemusel myslet sám.
Vědomí neroste tím, že vám někdo řekne fakta – roste tím, že je sami hledáte. A myslím, že to je to, co lidé tohoto světa skutečně potřebují – šanci růst samostatně ve svobodné společnosti. Doufám, že umíte použít tyto informace k tomu, abyste pomohli lidem získat tuto příležitost.
Dodatek: Hurikány
S použitím informací o struktuře slunce (Larson, Nehru) je možno aplikovat podobné struktury na planety (viz pozn. 18). I když planety mají spíše atmosféru než fotosféru, to, co se děje pod pokrývkou, je velmi podobné tomu, co se děje v jádru slunce – i Země produkuje podobné efekty jako slunce, pouze v jiném měřítku.
Jedním z nejvýraznějších rysů slunce je, že sluneční skvrny, tmavé oblasti, často produkují erupce a prominence v opakujícím se cyklu. Nedávné filmy také ukázaly, že nad těmito aktivními oblastmi slunce se vyskytují i „sluneční tornáda“ o rozsahu tisíců mil.
Kdyby Země tvořila svou vlastní verzi slunečních skvrn, co bychom viděli? Zaprvé pravidelný cyklus, ale v jiném měřítku, spíše jednou za rok, než každých 11,5 roku. Kdyby se utvořila taková skvrna, byl by tam masívní vířivý pohyb, který by do ní vtahoval materiál zespoda a vystřeloval ho ven kolem ní, právě tak jak to dělá sluneční tornádo: my tomu říkáme hurikán.
Když si prohlédnete obrázek 8 „Migrace prominencí“ v přednášce dr. Nehrua „Vnitřek slunce a sluneční skvrny“, uvidíte, že hurikány se objevují ve stejných šířkách jako sluneční skvrny, pohybují se stejným způsobem, a slábnou, přesně tak, jak Nehru popisuje cyklus slunečních skvrn. Je zde velmi vysoká souvislost. Hurikány, stejně jako sluneční skvrny, jsou prostě rysem planet. Vyskytují se i na jiných planetách, například velká červená skvrna na Jupiteru – hurikán.
Víme, že hurikány jsou produktem „komagnetických thredulí“ (Pozn. Orgonet: thredule – nepřeložitelný výraz vyskytující se jen u Larsona a Nehrua, znamená určitý druh magnetického pole v recipročním systému) v zemském jádru a že jsou přirozeným jevem, a nemohou být tvořeny uměle. Ani nemohou být směrovány v jejich raném stádiu, když magnetické síly jsou nejsilnější. Ale mohou být intenzifikovány během tvoření stejným procesem, kterým jsou vytvářeny dříve zmíněné supercelové bouře – do horní atmosféry se násilně vpraví chemickým oséváním troposféry excesívní množství jader vodní páry, což vytvoří obrovské množství mraků a přívalový déšť. Když začne generující thredule kolabovat, hurikán může být ovládán lokalizovanými změnami v teplotě a tlaku, a přesně to dokonale umí HAARP.
Toto bylo pozorováno i v případě hurikánu Sandy. Původně malá tropická deprese, která se nerozvinula dál než na hurikán 1. kategorie. Nic pozoruhodného, a pro toto roční období běžné. Kromě toho, že množství vodní páry přítomné v systému bylo výrazně větší, než mělo být. Podívejte se na animace bouře, když rostla – střed bouře doslova vyvrhoval obrovská množství mraků, protože malé množství vody z oceánu se setkávalo s nadměrným množstvím kondenzačních jader, která byla posílána do té oblasti cestou atmosférických chemikálií – chemtrails.
Komagnetická thredule vytvářející bouři trvala déle než normálně, a proto bouře sledovala dráhu „sluneční skvrny“, a neodvrátila se vlivem Golfského proudu zpět do moře, jak normálně dělají hurikány. To naznačuje, že Země se ve své hloubi připravuje na podobnou změnu jako je sluneční přechod.
HAARP by nebyl schopen směrovat nebo odvrátit tuto bouři s aktivní thredulí, i když se o to pravděpodobně snažili. Šla svou přirozenou cestou, ale s nepřirozenou intenzitou, díky chemtrailsovému geoinženýrství.
Poznámky: 
1Pořad v Global Voice Radio, “Jste na katastrofické či pozitivní časové linii?”, Srpen 13, 2012http://www.blogtalkradio.com/universalvoice
2Teorie Recipročního systému na webu (http://rstheory.org ), byla poprvé publikována r. 1959 v knize Struktura fyzického vesmíru. Reciproční systém je teorie všeho, založená na dvou prostých postulátech, které představují vesmír jako přirozený důsledek. Má mnoho pozoruhodných úspěchů, včetně předpovědi existence quasarů, čtyři roky předtím, než byly skutečně objeveny.
3Detaily v přednášce Časy a časové linie (Times and Timelines).
4My (vědecké podzemí) dáváme přednost hustotě před dimenzí, při popisu zvětšené komplexity organismů, protože počet prostorových (yang) dimenzí se nemění, ale počet dostupných časových dimenzí (yin) se mění, což má za následek stlačení, které má podobné vlastnosti jako fyzický koncept hustoty.
5Některé z chybných koncepcí jsou: opačný směr vývoje hvězd, opomenutí 3-dimenzionálního času, opomenutí „kosmického sektoru“ (vesmír antihmoty) a povaha radiace a rentgenových emisí.
6KVK, Nehru, “Glimpses into the Structure of the Sun” series; Reciprocity XVII, #2 (Autumn 1988), Part 1,   http://reciprocalsystem.org/PDFa/Glimpses%20into%20the%20Structure%20of%20the%20Sun%20(KVK,%20Nehru).pdf The Nature of Stellar Matter” and Reciprocity XVIII, #1 (Winter, 1988), Part 2, “The Solar Interior and the Sunspots.”
7Larson, Dewey B., Basic Properties of Matter , Chapter 24, “Isotopes.”
8Larson to nazývá „věkový limit“, protože atomový proces je podobný stárnutí. Zachycování neutrin je v čase nevyhnutelné, a nezvratné, takže izotopická hmota se stane větší než struktura atomu může pojmout, a atom „umírá“ explozí, která je pozorována ve vesmíru jako radioaktivní emise.
9Larson, Dewey B., Universe of Motion , Chapter 4, “The Giant Star Cycle.”
10V 9. minutě program Jesse Ventury Conspiracy Theory television program, “Global warming” (season 1, episode 3), je interview s „klimatologem“, který dospěl ke stejnému závěru – příčinou oteplování je slunce, nikoliv člověk. .
11Má to co do činění se způsobem, jak magnetická ionizace ovlivňuje prvky jako druhá silová funkce. Bez ionizace jsou prvky až do 118 stabilní. Při jedné jednotce ionizace se vše od urania nahoru stává radioaktivním – 27 prvků, co ž je běžná ionizační úroveň pro zemi. Při dvou jednotkách je radioaktivní vše od zlata nahoru – pouze 13 prvků přidáno ke zdroji paliva, a odtud se zmenušuje.
12Popsáno detailně v přednášce prof. KVK Nehrua “Glimpses into the Structure of the Sun.”
13Důvodem pro nadbytek prachu v solárním systému není jasný, ale astronomové ho pozorují již více než 50 let. NewAgeři ho uzákonili jako fotonový pás, ale pravděpodobněji je to pouze prachová oblačnost nebo protohvězda, která prořízla rovnínu naší sluneční soustavy. Tak jako naše slunce, součást trpaslíka Sagittarius, protíná rovinu Mléčné dráhy, jsou takové příhody velmi pravděpodobné.
14Tyto jasné záblesky slunce jsou oznamovány od r. 2910 ve vysokých výškách, kde je atmosféra tenčí a kde není vrstva znečištění a smogu. Zvýšená intenzita (flash) trvá několik minut až několik hodin a je podobná laseru, způsobuje zvláštní škodu v malé oblasti, jako náhlá smrt rostlin a stromů (listy jsou spáleny do krabata), nebo praskání skel u aut.
15NASA zahlédla obrovskou trojúhelníkovitou skvrnu na slunci http://www.ufo-blogger.com/2012/03/nasa-spotted-gigantic-triangle-shaped.html
16Mytologické odkazy na „tři dny temnoty“ mohou pocházet z toho.
17V mytologii to bylo zaznamenáno mnohokrát, rok se prodlužoval od 260 dní po 360, až k současným 365 dnům.
18Peret, Bruce, “At the Earth's Core: The Geophysics of Planetary Evolution”, Reciprocity XXVII, № 1 (Spring, 1998).
19Larson mnohokrát přednášel pro NASA back v 60. letech, když se snažili dostat se do do vesmíru – takže je vysoce pravděpodné, že věděli, co se děje, alespoň ti na vrcholu žebříčku.
20Po zjištění, že ionosféra silně reaguje na vysílání HAARPu, byl projekt militarizován (viz US Patent 4,686,605, “Method and apparatus for altering a region in the earth's atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere”) a může nyní vytvářet ionosférické čočky, které mohou být použity k zaměření slunčních paprsků na určitou oblast a způsobit místní vzestup teploty země, oceánu nebo atmosféry. Toto zvýšení teploty vytváří systém tlakové níže v nízkých výškách a systém vysokého tlaku ve vysokých výškách, a může být použito pro změnu toků vzorců počasí.
21Alex Jones z InfoWars.com oznámil, že tato podzemní města mohou pojmout 80 000 lidí se zásobami na 30 let.
22Co našli „tam venku“, bude tématem zvlášntí přednášky. Lidstvo zdaleka není ve vesmíru samu a není všude dobře přijímáno.
23Korporatocracie je vláda korporací.
24Letadla vypouštějící “chemtrails” jsou normálně ve výšce 35 000-40 000 stop—6½ to 7½ mil.
25Nemohli to udělat na oběžné dráze, protože sluneční radiace by vaporizovala aluminium a odfoukla by ho pryč solárním větrem.
26Obvykle se CRTs mezi vysoce toxické, pokud jste trubici rozbili, neměli jste se dotýkat rozbitého skla, protože bylo pokládáno za jedovaté.
27Hojnost železa způsobuje vysokorůstové médium pro bakterie živící se železem, zejména MAC (mycobacterium avium complex), které je příčinou mnoha dnešních repiračních problémů. Je to vhodný  postranní efekt, ze kterého těží farmaceutické společnosti.
28http://planefinder.net/ , který sleduje veškerá letadla s transponderem—objem letového provozu je přinejmenší obrovský.
29Společnost APTI, Inc., která postavila HAARP, má patenty jako např.
5,202,689: Lightweight focusing reflector for space,
5,041,834: Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted,
4,999,637: Creation of artificial ionization clouds above the earth,
4,873,928: Nuclear-sized explosions without radiation.
30Larson, Dewey B., Beyond Space and Time, pp. 70-88
Článek převzat od: http://orgo-net.blogspot.sg/2012/11/daniel-geoinzenyrstvi-chemtrails-haarp_22.html

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět