středa 4. prosince 2013

Záznam povídání MUDr. Hnízdila a Jaroslava Duška - 13.10.2013

Podívejte se na 4 dílný záznam povídání Jaroslava Duška s doktorem Hnízdilem. 
Vtipné, výstižné, zábavné a přitom plné informací.

1. díl2. díl3. díl4.díl

úterý 26. listopadu 2013

Alternativní léčba nemocí - Orgánová sestava

Orgánová sestava je soubor dvanácti cviků, z nichž každý uvolňuje jednu z dvanácti akupunkturních drah a posiluje orgán, který této dráze přísluší.

Cviky orgánové sestavy

Při pravidelném cvičení této sestavy lze zajistit přísun okysličené krve ke všem orgánům. Aktivovat lymfatický systém a doplnit tak potřebnou energii.
  • Výsledek je regenerace - obnovení buněk v orgánech.
  • Upravení dýchacího, trávicího, vylučovacího procesu.
  • Před cvičením provedeme minimálně automasáž.
  • Cvičíme pomalu a plynule.     

celkovaorganovasestava0

Orgány a dráhy - popis

Rozebereme si jednotlivé orgány a jejich dráhy podrobněji. Popisy průběhů drah nezahrnují vnitřní větve, ve kterých každá dráha prochází vždy příslušným orgánem a také orgánem sdruženým.

1. Cvik pro posílení dráhy jater

     léčivý zvuk - sssýýý
Játra přináleží, dle pěti prvků, elementu dřevu a z ročních období k jaru. Jejich vnějším vývodem jsou oči. Z tkání k nim patří šlachy a vazivo. Tekutinou, kterou ovlivňují, jsou slzy. Dráha jater jako jinová dráha dolních končetin začíná na vnítřní straně palce nohy, jde po vnitřní straně bérců a stehen, dále po boční straně břicha až k volnému okraji 2. žebra.
Průběh dráhy (meridianu) jater
                         jatra
Pod jejím vlivem jsou postranní části trupu, játra, žlučník, slinivka, urogenitální orgány. Maximální čas jater je od 1 do 3 hodin po půl noci. Játra vykonávají důležité funkce související s čchi, krví a tělesnými tekutinami. Dle tradičních názorů uchovávají krev, aby vyživovala orgány. Řídí také uvolňování všeobecné energie jang, kterou přivádějí ke svalům. Dá se říci, že játra řídí průchodnost, aby se krev, čchi a tekutiny mohly volně pohybovat. Napomáhají trávení. Dále mají vliv na emoční aktivitu a duševní stav.
Citem jater je hněv, rozumovou vlastností zvídavost, originalita.
Stav jater se projevuje na nehtech, které jsou při jejich poruše lámavé, vysušené, křehké a bezbarvé.
Lidé mající energii jater v nadbytku jsou postavy štíhlé, hranaté, mají nápadné vrásky, zejména mezi obočím a kořenem nosu. Jsou netrpěliví, sexuálně náruživí, sebevědomí a sebejistí. Ti, kteří mají nedostatek energie jater, trpívají nechutenstvím, degenerativními chorobami, kožními alergickými projevy, poruchami látkové výměny. Mají poruchy spánku, poruchy imunity. Jsou nerozhodní, bázliví, trpí depresemi.
Onemocnění jater se mohou projevit také závratěmi, mžitky před očima, očními poruchami, pocity plnosti a tlaku pod žebry, bolesti v oblasti jater, předrážděností a vznětlivostí, náchylností k hněvu, silnými bolestmi hlavy, někdy i křečmi svalstva. Při oslabení jaterní čchi dochází k předrážděnosti a nespavosti, bolestem hlavy, návalům na zvracení, poklesu dělohy, poruchám menstruace, impotenci.

2. Cvik pro dráhu žlučníku

     léčivý zvuk - šššůůů
Žlučník patří k elementu dřeva, je sdruženým orgánem jater, jejich jangovým partnerem. Jeho dráha začíná u zevního očního koutku a směřuje na spánkovou krajinu, kde vytváří složité křivky po celé boční straně hlavy. Pokračuje přes boční stranu krku k rameni a odtud po boční straně hrudníku a břicha do oblasti kyčelního kloubu, dále po středu boční strany dolní končetiny (jako lampasy na generálských kalhotech) až na nohu, kde končí na zevní straně 4. prstu nohy.
Průběh dráhy (meridianu) žlučníku
                  zlucnik
                                                                                                  
Pod jejím vlivem jsou uši, oči, hrudník, játra, žlučník, hýždě, kolena, dolní končetiny. Dráha má veliký význam u migrénozních bolestí hlavy, kdy stimulace jejích bodů dokáže přinést úlevu.Funkcí žlučníku je uchovávání a vylučování žluče, která napomáhá trávení. proto při jeho poruchách dochází k nadýmání, průjmům, pocitu hořkosti v ústech, zvracení.
Z psychických vlastností mu patří rozhodnost, odvaha.
Poruchy žlučníku a jeho dráhy se projeví zejména nespavostí, depresemi, bolestí hlavy, závratěmi, poruchami sluchu, zněním v uších, bolestmi očí a bolestmi a poruchami v oblasti dráhy, dále poruchami periferních nervů, šlach a svalstva. Dochází ke křečím svalů, nebo naopak k jejich ochablosti. Její maximální čas je od 23 do 1hodiny.
Cvičení provádíme stejně jako u jater v širokém roznožném sedu se vzpřímenou páteří. Paže vzpažíme a propleteme prsty. Rovně se předkloníme, rukama zatlačíme shora do pravého kolene, které tak tlačíme k podložce. Vydržíme. Pak se narovnáme, vzpažíme a opět se předkloníme, tentokrát k levému koleni.

3. Cvik prospívající srdci

    léčivý zvuk - kche nebo chu
Srdce přináleží elementu ohně, z ročních období létu. Má vztah ke střednímu uchu. Z tkání mu přináleží cévní systém.
Dráha srdce je jinovou dráhou horních končetin. Začíná v podpaží, postupuje po dlaňové straně horní končetiny, po její malíkové straně až na palcový okraj malíku, kde končí.
Průběh dráhy (meridiánu) srdce
                      srdce
Pod jejím vlivem jsou srdce, centrální nervový systém s psychikou, temperament, cévy, jazyk, hmat, rameno, paže, malíková strana ruky, střední ucho. Je nejdůležitější ze všech orgánů, je jejich vládcem. Pokud je srdce zdravé, jsou i ostatní orgány v pořádku, a naopak.Je sídlem psychiky a vědomí. Řídí krev, kterou dopravuje ostatním orgánům. Má vliv na cévní systém a při jeho poruše dochází ke kornatění cév. Má vztah k imunitě. Jeho vnějším vývodem je jazyk. Již naše babičky říkaly, že co na srdci to na jazyku. A tak vedle rozeznávání chutí má jazyk důležitou funkci sdělovat naše myšlenkové pochody. Při poruše dochází k neklidu, nespavosti, duševní otupělosti, výpadkům vědomí.
V létě jang vrcholí, a proto jang srdce také vstoupá vzhůru,což může vyvolat bolesti v hrdle, záněty v krku, pocit sucha a pocit žízně, afty na jazyku, bušivé srdce, svíravé pocity v srdeční krajině, tlak na hrudníku, bolesti v podpaží, pocity horka a pálení dlaní, třes horních končetin, bolesti hlavy, žlutou barvu moče.
Při prázdnotě čchi srdce dochází k srdeční arytmii, silnému bušení srdce, nespavosti, návalům pocení, nervové oslabenosti, bušení srdce při pohybu a podobně. Dále to mohou být deprese, nespavost, poruchy paměti.
Citem srdce je radost, myšlenkovou náplní přání, která však nemusí být vždy uspokojována.Tekutinou srdce je pot. Tím má také vztah k řízení tepelné regulace.
Srdce tlumíme pomocí zvuku !kche!, zejména v brzkých ranních hodinách.
Zvuk syna (který použijeme při plnosti srdce je !chu!, zvuk sleziny, zvuk matky, který použijeme při slabosti srdce je nám již známý !sý!. Můžeme také doplnit při plnosti srdce o zvuk !čchuej! posilující ledviny, neboť tyto stojí v opozici k srdci a podmaňují si je.
Ze cviků srdci prospívá sed, při němž pokrčíme nohy a chodidla opřeme o sebe. Prsty nohou přitáhneme co nejvíce k tělu. Sepneme ruce a propleteme jejich prsty, přičemž malíky necháme natažené a tlačíme špičkami proti sobě. Takto sepnutýma rukama uchopíme sepnutá chodidla. Napřímíme hlavu a v této pozici setrváme.

4. Cvik pro tenké střevo

    léčivý zvuk - hhhaaa
 Tenké střevo je sdruženým jangovým orgánem k srdci. Jeho maximální čas je od 13 do 15 hodin. Jeho dráha začíná na malíkové straně špičky malíku a pokračuje po malíkové straně hřbetu horní končetiny přes ramenní oblast směrem ke krční pateři a od ní po krku na obličej, kde jde pod jařmovou kost a od ní se ohýbá ke středu ušního lalůčku, kde v jamce před ním končí.
Průběh dráhy (meridiánu) tenkého střeva
                  tenkestrevo
                 
Pod jejím vlivem jsou horní končetiny, záda, šíje, hrdlo, hlava.Funkcí tenkého střeva je oddělovat energie z potravy, tedy příjem, zažívání a absorbce výživných substancí a transport odpadních látek do tlustého střeva. Současně má vliv i na metabolismus tekutin. Při jeho poruše dochází k zažívacím potížím, kručení v břiše, bolestem břicha, průjmům. Také k poruchám močení (hospodaření s vodou). Má také vliv na laktaci (tvorbu matařského mléka). Jinak to mohou být i bolesti zubů a bolesti v ústní dutině, bolesti v krku, šíje a hlavy, závratě a hučení v uších, poruchy sluchu, onemocnění horních končetin.
Při cvičení vycházíme ze stejné pozice jako v případě srdce. Předkloníme se a spustíme hlavu co nejvíce ke spojeným rukám.

5. Cvik prospívající slezině - slinivce

     léčivý zvuk - hhhúúú
Slezina je jinový orgán náležející elementu země, z ročních obdbí pozdnímu (deštivému) létu. Jejím vnějším vývodem jsou ústa. Její dráha - jinová dráha dolních končetin - začíná na vnitřním okraji palce nohy, odkud jde k vnitřnímu kotníku nohy a dále po zadní straně holenní kosti a po vnitřní ploše stehna do tříselné oblasti, kterou překračuje, a postupuje po předoboční straně břicha a hrudníku až do druhého mezižebří, odkud se lomí a končí ve středni podpažní čáře na dolním okraji šestého mezižebří.
Průběh dráhy (meridiánu) sleziny
                   slezina
Pod jejím vlivem jsou plíce, břicho, střeva, žaludek, slezina, játra, urogenitální systém , dolní končetiny. Maximální čas dráhy sleziny je od 9 do 11 hodin dopoledne.  Tradiční medicína přiřkla slezině funkci řídit zažívání, přeměnu a dopravu výživných látek a vody jednotlivým orgánům. Podle tradičních názorů slezina vytváří jemnou výživnou čchi, která je z ní transportována do celého těla. Také odpovídá za hospodaření vodou. Řídí ovládání krve a udržuje ji v cévách (při poruše dochází ke krvácení odkudkoliv, k silné menstuaci). Svým vlivem na měkké vazivo, podkoží a svalstvo udržuje vnitřní orgány ve své pozici, aby nedocházelo k jenich klesání a výhřezům. Má také vliv na imunitní systém.
Stav sleziny se projevje na rtech, jejím vývodem jsou ústa. Její tekutinou jsou sliny. Emocí sleziny jsou obavy, zádumčivost, z rozumových dějů přemítání, myšlení.
Při plnosti dochází ke zvracení, nadýmání, říhání, bolestem hlavy s horečkou, vodnatému průjmu. U prázdnoty jsou pocity únavy končetin, neklid, nespavost, vodnaté otoky. Slezinu posiluje zvuk !hu!, který je možno doplnit dechem matky (srdce) !kche!.
Ze cviků prospívá slezině tento: Vzpažíme ve vzpřímeném sedu propleteme prsty a protáhneme se do záklonu. pro zdatnější: Sedneme si mezi paty, chodidla vytočíme do stran. S oporou předloktí se položíme na záda a uvolníme šíji. Prsty rukou vzájemně propleteme a vzpažíme. Ukazováky tlačíme proti sobě.

6. Cvik pro posílení žaludku

    léčivý zvuk - čččuuu
Žaludek je jangovým partnerem, sdruženým orgánem sleziny. Tradiční medicína ho nazývala mořem potravy. Jako dutý orgán má na starosti příjem potravy a je jejím zásobníkem. Stará se o veškeré trávení a transport látek a vody. Otevírá se navenek ústy, jeho tekutinou jsou sliny, řídí chuť. Rozkládá potravu a vytváří z ní jemnou esenci, kterou podle tradičních názorů slezina dále zpracovává a rozvádí po těle. Tím se podílí na tvorbě postnatální čchi.
Dráha žaludku jako jangová dráha dolních končetin začíná těsně pod středem oka a jde směrem dolů až k dolní čelisti, kde se podkovovitě otáčí, a před ušním boltcem vystupuje až nad přední vlasovou hranici. Z nejnižšího místa podkovy jde směrem dolů na krk do nadklíčkové krajiny, kde uhýbá do linie jdoucí středem prsní bradavky a postupuje po hrudníku směrem dolů. Pod prsy se stáčí blíže střední linii těla a pokračuje po břiše až k tříselní krajině. Poté jde po přední a zevní ploše dolní končetiny, po středu nártu a končí u zevního okraje 2. prstce nohy.
Průběh dráhy (meridiánu) žaludku
                       zaludek
Pod jejím vlivem tedy jsou hlava, tváře, psta, zuby, hrdlo, plíce, žaludek, střeva, dolní končetiny. Kousek pod kolenem se nachází 36. bod této dráhy, nazývaný mořem jangu, který má velký vliv jednak na celý průběhdráhy, zejména však na nervový systém, který tonizuje, eventuálně při jeho přepětí uklidňuje. Maximlní čas je od 7 do 9 hodin ráno.
Žaludek je v tradiční medicíně považován za velmi důležitý. Proto jeho poruchy mohou ovlivnit i ostatní orgány. Porucha dráhy se projevuje zejména bolestmi hlavy, bolestmi zubů v dolní čelisti, krvácením z nosu, obrnami a bolestmi v tvářích. Na krku jsou to zejména zvětšené lymfatické uzliny, bolesti v oblasti kývače hlavy, štítné žlázy, koktavost. Také poruchy chuti, bolesti břicha, zvracení, poruchy trávení, vředové choroby a onemocnění prsní žlázy.
Při cviku k posílení žaludku sedíme na patách se vzpřímenou páteří. Paže vzpažíme bočním obloukem, propleteme navzájem prsty a konce prsteníků tlačíme do mezer mezi prsty. Zakloníme hlavu a dlaně otočíme směrem nahoru.

7. Cvik pro protažení dráhy plic

     léčivý zvuk - při oslabení chuuu
                      - podzim, zima sss
Plíce patří elementu kov, z ročních období podzimu. Jejich vnějším vývodem je nos. Z emocí je to smutek, z rozumových vlastností vůle. Plíce leží ze všech vnitřních orgánů nejvýše, a proto jsou často napadány zevními škodlivinami. Jsou na ně velmi citlivé. Jejich maximální čas je ráno od 3 do 5 hodin. Z tkání patří plícím a elementu kovu také kůže.
Dráha plic je jinová dráha horních končetin. Dráha začíná ve 2. mezižebří uprostřed mezi linií prsní bradavky a podpaží. Odtud stoupá do 1. mezižebří a stáčí se do oblasti ramenního kloubu. Jde přes jeho přední stranu na horní končetinu, kde probíhá po její dlaňové a palcové straně a končí na palci ruky.
Průběh dráhy (meridiánu) plic
                                plice
                 
Pod jejím vlivem jsou tedy horní končetiny, hrudník, plíce, hrdlo a nos. Plíce řídí dýchání a zásobování všech orgánů energií čchi. Také řídí pohyb vody. Mají vliv na ochlupení a kůži vůbec. Mají vztah k imunitním dějům. Jejich tekutinou jsou hleny (proto se při nachlazení objevuje sekrece z nosu a produktivní kašel). Při normální funkci je jedinec se širokým pasem, skromný, praktický, pozitivně laděný. Při oslabení má skleslé držení ramen, vpadlý hrudník. Má depresiní nálady, zejména na podzim, neboť plíce patří podzimu. Je uzavřený, málomluvný, konzervativního myšlení, až zkostnatělý.
Plnost plic se projeví pocity plnosti v hrudníku, bolestmi ramen a zad, nachlazením, velkým množstvím žluté moče. Při prázdnotě jsou taktéž bolesti v ramenou a zdech, dechové potíže, časté močení s malým množstvím moče. Dochází k oslabení obranných sil. Dráha plic, zejména její 7. bod nacházející se asi 3 cm nad zápěstím na jeho dlaňové a palcové straně na hraně kosti, má výrazný vliv na kožní onemocnění, ale také na spáleniny (jde vlastně o poruchu kůže). Masáží tohoto bodu můžeme zmírnit následký spáleniny kdekoliv na těle a zároveň působit i ke zmírnění bolestí.
Při oslabení plic je vhodné cvičet dech !chu! (dech matky, která posílí plíce). A protože na podzim se uzavírají póry v pokožce a nahromaděné teplo z léta může zablokovat plíce, je v tomto období nejlépe cvičit dech !s!, který plíce vyčistí.
Z tělesných cvičení je posiluje následující: Stojíme v širokém rozkročení, tělo je vzpřímené. Pozvolna vzpažujeme za současného nádechu, při zapažování vydechujeme. V zapažení spojíme ruce za zády a zaklesneme palce bříšky proti sobě a protáhneme se. V tomto protažení chvíli setrváme.

8. Cvik pro posílení dráhy tlustého střeva

    léčebný zvuk - -
Tlusté střevo je sdruženým orgánem plic. Jeho maximální čas je od 5 do 7 hodin ráno. Úkolem tlustého střeva je vstřebávát vodu a vylučovat odpadní látky z těla. Jde o jangový orgán. Jeho dráha začíná na palcovém okraji ukazováku a probíhá po hřbetní a palcové straně po horní končetině až na nejvyšší bod ramene, odkud se dostává do nadklíčkové krajiny a přes krk na obličej. Nad horním rtem kříží jako jediná dráha střední linií těla a dostává se na druhou stranu, kde končí v rýze u nosních křídel.
Průběh dráhy (meridianu) tlustého střeva
                            tlustestrevo
Pod vlivem dráhy tlustého střeva jsou hlava, ústa, zuby, tváře, jícen, horní končetiny. Má vliv i na sliznice dýchacích cest a zažívacího systému. Proto je vhodná i při počínajících onemocněních z nachlazení, kdy v počátečních stádiích lze masáží jejího 4. bodu předejít vzniku onemocnění (i angíny nebo teploty). Bod se nachází v prvním meziprstním prostoru ruky ve výši poloviny záprstní kůstky palce.
Vedle kručení a bolestí v břiše a poruchy stolice se při poruše tlustého střeva objevují také bolesti zubů a nemoci dásní, rýma, krvácení z nosu, alergické projevy, záněty hrtanu, hltanu a jícnu, bolesti a poruchy hybnosti v rameni, paži a lokti. Dráha tlustého střeva má také silný protibolestivý a protizánětlivý účinek, uklidňuje psychiku.
K posílení dráhy slouží následující cvik. Ve stoji rozkročném spojíme ruce za tělem, propojíme prsty a dlaně stočíme směrem dolů. Tlak přeneseme do konců obou ukazováků. S napjatými horními končetinami se předkloníme a zakloníme hlavu. Nyní paže zvedáme co nejvýše. Vracíme se zpět do základního postoje a uvolníme paže.

9. Cvik pro posílení ledvin

     léčivý zvuk - čchuej (šwej)
Ledviny patří k elementu vody a jejich ročním obdobím je zima. Vnejším vývodem jsou uši, močová trubice a konečník. Z emocí k nim patří strach, z rozumových vlastností moudrost. Jejich maximální čas je od 17 do 19 hodin. Jijich dráha začíná na plosce nohy uprostřed přední třetiny a pokračuje na vnitřní plochu nohy, odkud jde k vnitřnímu kotníku a po vnitřní straně dolní končetiny do tříselné krajiny, kterou překračuje, a probíhá dále po přední straně břicha, blízko jeho střední linie, až na hrudník, kde se dostává lehce zevně do linie jdoucí středem prsní bradavky, a končí pod klíční kostí.
Průběh dráhy (meridiánu) ledvin
                         ledviny
Pod jejím vlivem jsou hrdlo, plíce, břišní a urogenitální orgány, dolní končetiny. Podle tradiční medicíny jsou ledviny skladištěm vrozené energie, základem síly a hmoty, z níž se člověk rodí, žije a sám může plodit. K ledvinám patří kosti, jejich dřeň, vlasy, konečník, močový systém. Podle tradičních názorů i mozek. Ledviny řídí vodní a minerální hospodářství, rozhodují o vývoji osobnoti. Mají vliv na kosti, vlasy, uši, pohlavní orgány. Při jejich poruše dochází k řídnutí kostí, vzniků zubních kazů, poruchám krevního tlaku. Rozhodují o vývoji osobnosti, a tedy i předčasném stárnutí, šedivění vlasů, růstu nehtů, hojení zlomenin. Mají vliv na sexuální a rozmnožovací funkce. Mají vztah k tvorbě otoků, ale i vztah k zažívacímu traktu. Při jejich poruše dochází k plynatosti, průjmu, zácpě. Vzhledem ke vztaku k vnitřnímu uchu mají vliv na poruchy sluchu, závratě, znění v učích. Jejich kondice se projevuje na vlasech. Významný je také první bod dráhy ledvin, který lze s výhodou použít při léčbě angín. Stačí jej masírovat, nebo ještě lépe tonizovat přiložením teplé láhve do nohou.
Pokud jsou ve stavu prázdnoty dochází k popelavému koloritu kůže, dušnosti, bušení srdce, bolestem v kříži, impotenci, poruchám menstruace, pálení dlaní a chodidel, pocitu chladu nohou, špatnému spánku. Ale také k šerosleposti, hučení v uších, vypadávání vlasů, zlomeninám kostí. Při plnosti je pocit horka v ústech, sucho v krku, otoky hrdla, otoky kdekoliv a podobně. Ledviny posilujeme dechem !čchuej!. V případě nedostatku jinu posílíme jejich matku - plíce dechem !s!.
Při posilování ledvin sedíme s nataženýma nohama. Jejich špičky přitáhneme k tělu a pomalu se předkláníme co nejvíce za současného výdechu. Nohy zůstávají natažené a hlavou se snažíme dotknout kolen. Uvolníme trup a sledujeme dech. Prsty rukou uchopíme prsty nohou a prostředníky tlačíme na první bod dráhy ledvin. Ramena a šíje jsou uvolněné.

10. Cvik na močový měchýř

      léčivý zvuk - sss
Močový měchýř je sdruženým orgánem ledvin. Jeho funkcí je vylučování moče, a tím má vliv na vodní a minerální rovnováhu v těle. Podle tradičních názorů má vliv také na pohlavní funkce a psychiku. Jeho maximální čas je od 15 do 17 hodin. Jeho jangová dráha dolních končetin začíná poblíž vnitřního okraje očního koutku, pokračuje směrem na čelo a hlavu, kde se dostává asi 3 cm od střední linie, a pokračuje na záhlaví. V oblasti šíje se dráha rozdvojuje. Obě dráhy probíhají pak paralelně podél páteře až do hýžďové krajiny. Dále pokračují po zadní straně stehna a v podkolenní jamce se obě větve spojují v  jednu dráhu, která pak probíhá po zadní a boční straně bérce, kolem zevního kotníku a končí na malíku nohy.
Průběh dráhy (meridiánu) močového měchýře
                           mocovynechyr
Pod vlivem dráhy, která je nejdelší ze všech akupunkturních drah, jsou hlava, šíje, záda, hýždě, dolní končetiny. Dále pak vnitřní orgány, neboť na této dráze se nacházejí takzvané souzvučné body jednotlivých orgánů.
Při poruše dochází k poruchám vodního hospodářství, poruchám močení, otokům. Dále k bolestem hlavy, šíje, zad (poruchám páteře). Dráha má vztah také k čelním dutinám a hrtanovým mandlím, sluchovým poruchám. Velmi výrazný je také protibolestivý efekt. Zejména body této dráhy v oblasti nohy mají zásadní protibolestivý vliv na bolesti v průběhu celé dráhy.
K posílení dráhy a močového měchýře jako orgánu slouží následující cvik: Zaujmeme stejnou polohu jako u cviku k posílení ledvin. Jen po uchopení prstů nohou se k nohám přitáhneme a  uvolníme se. Chvíli vydržíme a pomalu se vracíme zpět do sedu.

11. Cvik proposílení obalu srdce

      léčivý zvuk - sssiii
Obal srdce ochraňuje srdce pred přímým působení patologických energií (horkem, chladem a podobně). Podle moderních autorů jde o špatný překlad a správně by se dráha měla jmenovat dráha mozku. Má vliv na nervovou a duševní aktivitu. Její poruchy se projevují zejména neklidem, úzkostí, stavy pomatenosti, dále poruchami sexuální aktivity. Posléze má vliv na celý cévní systém. To se může projevit jako angina pektoris, bolestmi končetin na podkladě cévních spazmů.
Dráha je jinovou dráhou horních končetin, patří pod prvku elementu ohně a do období léta. Začíná  zevně od prsní bradavky, pokračuje ve střední linii dlaňové plochy horní končetiny a končí uprostřed špičky prostředního prstu. Její maximální čas je od 19 do 21 hodin.
Průběh dráhy (meridiánu) obalu srdce
                                obalsrdce
Poněvadž patří pod element ohně , je i ona po emoční stránce svázána s radostí a po rozumové s přáním. K posílení dráhy zaujmeme turecký sed se vzpřímenou páteří. Překřížíme paže a položíme je dlaněmi na protilehlá kolena. Dlaněmi mírně na kolena tlačíme, čímž stimulujeme 7. a 8. bod dráhy na dlaních.

12. Cvik pro posílení tří ohřívačů

       léčivý zvuk - šššííí
Dráha tří ohňů (tří ohřívačů, tří částí těla) je jangovou dráhou sdruženou s dráhou obalu srdce. Její jméno symbolizuje horní, střední a dolní část trupu s příslušnými orgány. Její funkcí je přepravovat prvopočáteční čchi, která je podkladem pro činnost všech orgánů. Řídí také přepravování tělesných tekutin, čchi a krve.
Jako jangová dráha horních končetin začíná u malíkového okraje nehtu 4. prstu, probíhá uprostřed dorzální strany horní končetiny, přes oblast ramene a krk směrem k uchu, které obkružuje, a  končí v jamce u zevního očního koutku. Její maximální čas je od 21 do 23 hodin.
Průběh dráhy (meridiánu) tří ohřívačů
                    trojityohrivac                                                                                        
Pod jejím vlivem jsou oči, uši, oblast ramenního pletence, ramena, lokty. Patří jí také cévní stěna. Podle jednotlivých úseků při její poruše dochází ke kašli, dušnosti, poruchám plic a srdce, dále k zažívacím poruchám nadýmání, zácpě, kručení ve střevech, průjmům. U dolního zářiče k poruchám funkce močového a pohlavního ústrojí, poruchám močení, potížím s vytlačováním stolice, průjmům. U poruch z plnosti jsou to zejména otoky a bolesti hrdla, střídání pocitů chladu a horka, hučení v uších, nedoslýchavost, choroby dolní čelisti, otoky v podpaží, dušnost, potíže s močením. Při prázdnotě hučení v uších, závratě, spontánní pocení. Podle novějších názorů je tato dráha dráhou míchy a řídí její funkci. Při posilování dráhy vycházíme ze stejné pozice jako u dráhy obalu srdce. Ruce položíme na kolena z vnější strany a pomalu se předkláníme. Hlavou se snažíme jít co nejníže a zároveň se protahujeme v bedrech.

 Zadní střední dráha

Zadní střední dráha, nebo také řídící, se ve svém průběhu spojuje se všemi jangovými dráhami. Jde o nepárovou dráhu, která je nazývána mořem jangovýách drah, neboť ve všech jangových dráhách řídí jejich čchi. Probíhá ve střední čáře zadní plochý trupu od perinea(bod mezi pohlavními orgány a konečníkem) až k hornímu rtu. Indikacemi jejího použití jsou poruchy jednak urogenitálního systému, dále zažívacího systému, svalově kloubní potíže, bolesti kolem páteře, bolesti v oblasti hlavy, ramenních kloubů, končetin, závratě, tetanické a epileptické stavy. Z duševní sféry neurastenie (chronický unavový syndrom), nespavost, stavy vyčerpanosti, rozčilení, nedostatečná koncentrace.
zadniprednidraha

 

Přední střední dráha

Přední střesní dráha, či dráha početí, koncepce, je opět nepárovou dráhou probíhající tentokrát po přední ploše těla v jeho střední linii od perinea (bod mezi pohlavními orgány a konečníkem) až k dolnímu rtu. Je spojnicí všech jinových drah, mořem jinu.
Nachází se na ní celá řada poplašných bodů. Indikací k jejímu použití jsou především onemocnění močově pohlavního systému, zejména poruchy močení, měsíčků, klimakterické potíže, neplodnost. Dále bolesti v břiše a na hrudníku. Ale také i katary dýchacích cest, onemocnění vedlejších dutin a tvorba polypů, astmatické potíže, onemocnění štítné žlazy, akné a ekzémy. Také neurotické potíže a pocity vnitřního chvění.
Jednotlivým dráhám (meridiánům) příslušejí také krajiny, kudy probíhají. Tak například dráze tlustého střeva, jdoucí od ukazováku ruky po zevní ploše horní končetiny přes oblast ramene, krku a na obličej, kde končí v oblasti nosu, budou také odpovídat nosní onemocnění, bolesti zubů, krku, poruchy v oblasti ramenního koubu a palcové strany ruky. Budeme-li vybírat jen cvičení, musíme k těmto okolnostem přihlédnout.

Zdroj: článek převzat od http://prirodnimedicina.blogspot.cz/2013/01/organova-sestava.html

úterý 19. listopadu 2013

Jaroslav Dušek - planeta dělá naprosto výjimečný manévr a čeká na nás

Země před 114 milióny let. Právě vyšlo slunce a první květina, která kdy na Zemi vyrostla, rozvíjí svůj květ vstříc slunečním paprskům. Zemský povrch byl pokrytý vegetací už miliony let před tímto významným okamžikem, jenž předznamenal vývojový skok v rostlinné říši. První květina pravděpodobně přežila jen krátce, a ještě dlouho potom se kvetoucí rostliny objevovaly jen sporadicky, protože zatím nebyly příznivé podmínky pro jejich rozšíření. Až jednoho dne zaplavilo planetu obrovské množství vůní a barev tak by to bylo, kdyby existoval nějaký svědek, který by to všechno pozoroval.

O mnoho let později sehrály tyto voňavé, křehké bytosti, které nazýváme květiny, důležitou roli při vývoji vědomí ostatních druhů. Lidé jimi byli odjakživa přitahováni a fascinováni. Jak se lidské vě- domí vyvíjelo, staly se květiny pravděpodobně první věcí, která je všeobecně ceněná, ačkoliv nemá téměř žádnou užitnou hodnotu - tzn. nepotřebujeme ji k tomu, abychom přežili. Květiny inspirovaly bezpočet umělců, básníků i mystiků. Ježíš nás nabádá, abychom je pozorovali a učili se od nich, jak žít. O Budhovi se vypráví, že jed- nou dal svým učedníkům „tiché kázání“, při němž si jen mlčky prohlížel květinu, kterou držel v ruce. Jeden z přítomných mnichů, Mahákášjapa, to po chvíli nevydržel a začal se usmívat. Podle legendy byl právě on jediným, kdo pochopil smysl Buddhova kázání. Uvědomění, které vyvolalo onen úsměv, si postupně předávalo dvacet osm mistrů, až se později stalo základem zenu. Květiny mohou lidem zprostředkovat krásu, jež je základní součástí našeho nejvnitřnějšího bytí, naší pravé přirozenosti. Uvědomění si krásy bylo jednou z nejdůležitějších událostí v evoluci lidského vědomí. Vyvolávalo v lidech pocity radosti a lásky. Květiny se tak staly, aniž bychom si to plně uvědomovali, symbolem, projevem toho nejcennějšího a nejposvátnějšího uvnitř nás - beztvaré krásy neviditelného Bytí - ve světě forem. Květiny jsou mnohem křehčí a pomíjivější než rostliny, z nichž se vyvinuly. Staly se posly z jiných sfér, tvoří most mezi světem hmotných forem a neviditelným Bytím ~ světem bez forem. Nejenže příjemně voní, ale přinášejí lidem i vůni duchovních sfér, Použijeme-li slovo „osvícení“ v jeho širším významu, můžeme květiny nazvat „osvícenými“ rostlinami.

Každá životní forma - nerosty, rostliny, živočichové nebo lidé - může dosáhnout „osvícení“. Dochází k tomu však velmi zřídka, protože jde o víc než jen o běžný, kontinuální vývoj: osvícení je narušením kontinuity vývoje, je to skok do zcela jiné úrovně Bytí a hlavně osvobození se od hmotných forem. Dokážete si představit něco těžšího a neproniknutelnějšího, než je kámen, jedna z nejhustších forem hmoty? I nerosty však pro- cházejí změnami molekulární struktury. Vytvářejí krystaly, které mohou být dokonce i průhledné. Uhlík se při velmi vysokých tep- lotách a obrovském tlaku mění na diamant a některé nerosty na drahokamy.

Většina suchozemských plazů, tvorů nejvíce spjatých se zemí, přežila miliony let, aniž by u nich došlo k nějaké významnější vývojové změně. Některým však narostlo peří a křídla a stali se z nich ptáci. Překonali gravitaci, jež je do té doby omezovala. Nenaučili se lépe lézt nebo chodit, ale vyvinuli úplně nový způsob pohybu, který ten původní zcela překonal. Květiny, krystaly, drahokamy i ptáci mají pro lidského ducha již odnepaměti zvláštní význam. Stejně jako ostatní životní formy, jsou i oni dočasným projevem věčného Života, věčného Bytí. Jejich nadpozemská krása a éterická povaha nás fascinuje a přitahuje.

Lidé, kteří dosáhnou určitého stupně Přítomnosti, vnitřního klidu a bdělosti, jsou schopni vnímat božskou esenci života, věčné vědomí neboli ducha každého tvora, každé životní formy, cítit s nimi jednotu a milovat je jako sebe. Většina lidí však vidí pouze vnější formy, nejsou schopni vnímat jejich vnitřní podstatu, protože si nejsou vědomí ani své vlastní podstaty, své esence, a ztotožňují se jen se svou tělesnou a duševní formou.

Při pohledu na květinu, krystal, drahokam nebo letícího ptáka si i člověk, který většinou není vědomě přítomný, čas od času uvědomí, že musí existovat něco víc, než jen hmotné formy. Éterická krása těchto forem života ho přitahuje proto, že odkrývá jejich vnitřní podstatu, jež bývá většinou mnohem méně patrná. Totéž platí pro všechna čerstvě narozená mláďata - novorozeňata, štěňata, koťata, jehňata atd. Jsou křehká a zranitelná a ještě ne úplně zakotvená v hmotném světě. Jejich nadpozemská krása, roztomilost a nevinnost rozněžní i poměrně necitlivého člověka.

Když se pozorně zahledíte na květinu, krystal nebo ptáka, aniž byste do toho vkládali mysl, stanou se pro vás branou do světa bez hmotných forem, do sféry neviditelného Bytí. To je důvod, proč tyto tři „osvícené“ formy života hrály již odpradávna významnou roli ve vývoji lidského vědomí - proč je například květ lotosu hlavním symbolem buddhismu a proč bílá holubice představuje pro křesťany Ducha svátého. Tyto symboly připravují půdu pro významný posun lidského vědomí, pro duchovní probuzení, jehož začínáme být svědky.

via Eckhart Tolle - Nová Země

Poslechněte si Jaroslava Duška, jenž moc hezky hovoří o planetě Zemi, tvorbě vědomých polí a historicky naprosto výjimečném manévru, jenž právě probíhá.

Video spustit zde.Článek převzat od: http://www.novebohatstvi.cz/2013/11/jaroslav-dusek-planeta-dela-naprosto.html
fotky: zdroj internet

středa 30. října 2013

Čtvrté skupenství vody: živá vodaPřevratný objev: Čtvrté skupenství vody

Voda je zjevně jedním z nejdůležitějších faktorů pro naše zdraví – zvláště, když si uvědomíme, že naše tělo je vlastně z drtivé většiny tvořeno molekulami vody. Voda je často tou nejpodceňovanější veličinou v rovnici optimálního zdraví. 
Kniha  Geralda Pollacka Čtvrté skupenství vody ­se čte jako detektivka a současně je snadno srozumitelná i pro laiky.
Autor v ní jasně vysvětluje svou teorii čtvrtého skupenství vody, což je věc vskutku průlomová. Stručně řečeno, čtvrté skupenství je živá voda. V anglicky mluvícím prostředí se označuje jako EZ voda, což je zkratka výrazu „exclusion zone“ (zóna exkluze), která je zjednodušeně řečeno pozoruhodná tím, že má negativní elektrický náboj, díky němuž umí uchovávat energii – podobně jako baterie – a tuto energii opět uvolňovat.
Důvod, proč se čtvrté skupenství nazývá „exclusion zone“ (zóna exkluze) neboli EZ spočívá ve zjištění dr. Pollacka a jeho týmu, že toto čtvrté skupenství vytlačuje ven, mimo sebe ostatní molekuly, dokonce i ty malé. Překvapivé je, že se EZ voda v přírodě vyskytuje docela hojně – dokonce i ve většině našich buněk.
Dr. Pollack zkoumal po mnoho let lidské svaly a způsob, jakým pracují. Připadalo mu divné, že nejběžnější představy o svalové kontrakci vůbec nepočítají s vodou, přestože naše svalová tkáň obsahuje 99% vodních molekul. Jak je možné toto ignorovat? A jak by se sval mohl smršťovat, aniž by se tohoto procesu nějakým způsobem účastnila voda? Právě tyto otázky nasměrovaly jeho další zkoumání vody.

Víme o vodě všechno?

Dr. Pollack, cituje své výzkumy i další průkopníky v této oblasti bádání, říká, že voda v lidských buňkách není obyčejná voda, nýbrž cosi mnohem více strukturovaného a organizovaného.
„Začal jsem uvažovat o vodě v kontextu biologie – jestliže je voda v buňkách uspořádaná a strukturovaná, nikoli objemová jako obyčejná, běžná voda, jak se domnívá většina biochemiků a buněčných inženýrů, pak je to skutečně něco nesmírně důležitého,“ říká dr. Pollack. Ve své knize také pojednává o některých důležitých vlastnostech vody, z nichž mnohým vlastně vůbec nerozumíme. Jak například probíhá vypařování? Proč čajová konvice píská?
Přestože konvenční „vědecké moudro“ praví, že led vzniká při nula stupních Celsia, experimenty ukazují, že ve skutečnosti může voda mrznout při různých teplotách od nuly až po minus padesát stupňů Celsia. Voda totiž ve skutečnosti nemá stabilní bod mrznutí! Jiné experimenty zase ukazují, že sto stupňů Celsia také nemusí vždy být bodem varu vody. Ale to není zdaleka nejpodivnější vlastnost vody.

Tohle by voda dělat neměla

„Britský vědec Martin Chaplin dal dohromady webové stránky, na kterých uvádí seznam nejrůznějších anomálií týkajících se vody,“ říká dále dr. Pollack. „Takové  věci by neměly existovat, podle toho, co o vodě víme... Čím více anomálií zjišťujeme, tím více si začínáme myslet, že o vodě nevíme něco zcela zásadního. A na to se právě snažím přijít. V naší laboratoři na Washingtonské universitě jsem za posledních deset let provedl mnoho pokusů. Ty jasně dokládají existenci dalšího skupenství vody.
Důvod, proč se čtvrté skupenství nazývá „exclusion zone“ (zóna exkluze) neboli EZ spočívá ve zjištění dr. Pollacka a jeho týmu, že toto čtvrté skupenství vytlačuje ven, mimo sebe ostatní molekuly, dokonce i ty malé. Překvapivé je, že se EZ voda v přírodě vyskytuje docela hojně – dokonce i ve většině našich buněk. Také mezibuněčné tkáně jsou vyplněny právě touto vodou. 

Úplně jiná voda

Další zásadní rozdíly mezi „obyčejnou“ a EZ vodou se týkají její struktury. Běžná voda z vodovodního kohoutku je H2O, ale tato čtvrtá fáze není H2O – je to totiž H3O. Je také mnohem viskóznější, mnohem uspořádanější a zásaditější než běžná voda, dokonce i její optické vlastnosti jsou odlišné. Refrakční index EZ vody je přibližně o 10% vyšší než u obyčejné vody. Její hustota je také asi o 10% vyšší, kromě toho má negativní náboj (negativní elektrický potenciál).
Tato zjištění mohou být odpovědí na otázku, proč buňky lidského těla mají negativní náboj. Ačkoli se běžně tvrdí, že tento negativní náboj nějak souvisí s membránami a iontovými kanály, dr. Pollack hovoří o tom, že jeho experimenty vedly k závěru, že stejný záporný náboj má i samotný gelovitý obsah buněk, který žádnou membránu neobsahuje.
Dodává: Jsem přesvědčen, že tento záporný potenciál dodává buňkám voda, protože EZ voda má negativní náboj. Totéž platí o gelu – EZ voda dodává gelu negativní náboj. Myslím si, že buňky jsou negativně nabité proto, že voda v nich je převážně EZ voda, nikoli neutrální H2O.“

„Přechodové skupenství“: Voda, v níž je světlo

Jedno z největších překvapení je, že klíčovou ingrediencí k vytvoření EZ vody je světlo, to jest elektromagnetická energie, ať už v podobě viditelného světla, ultrafialových (UV) nebo infračervených vlnových délek zvíci přibližně tři mikrometry, které je všude kolem nás.
EZ voda může vznikat na jakémkoli hydrolipickém či hydrofilním povrchu, když je k dispozici infračervené světlo. Infračervené světlo ukládá jednu vrstvu EZ vody na druhou, a takto může poskládat miliony molekulárních vrstev. Takhle to probíhá v přírodě. Led například nevzniká z obyčejné H2O – nejprve vznikne EZ voda a teprve z ní led. A když led rozpustíte, nejprve vznikne EZ voda a pak teprve obyčejná voda. EZ voda je tedy jakousi přechodovou fází.
„Roztáté ledovce jsou dokonalý způsob získávání EZ vody. A spousta lidí ví, že tato voda je skutečně vynikající pro zdraví,“ dodává dr. Pollack.

Fyzikálně měřitelná posvátnost

Testováním vzorků vody s pomocí spektrometru pro UV a viditelnou oblast, který měří absorpci světla při různých vlnových délkách, dr. Pollack zjistil, že v oblasti 270 nanometrů, těsně za hranicí viditelného rozsahu, EZ voda skutečně absorbuje světlo. Čím více světla voda absorbuje, tím více EZ vody je ve vzorku obsaženo. Zdá se také, že EZ voda je poměrně stabilní. To znamená, že dokáže udržet strukturu, dokonce i když ji nějakou dobu necháte být.
Dr. Pollack měřil vzorky vody z řeky Gangy a z Lourd, tyto vzorky vykazovaly časté „špičky“ v oblasti 270 nanometrů, což naznačuje, že tyto „posvátné vody“ mají vysoký obsah EZ vody.
Podle dr. Pollacka existují přesvědčivé důkazy, že EZ voda může skutečně zachránit život či pomoci udržet jeho kvalitu.

Proč nám dělá dobře sauna a sluníčko?

Zahřívání vlastně vodě dodáváte  infračervenou energii. Dr. Pollack zjistil, že když působíte na prostředí obsahující vodu infračervenými vlnami, EZ vody přibývá. Důsledky tohoto objevu jsou zcela zásadní – představte si například, jak vašemu zdraví prospěje posezení v infračervené sauně!
Důvodem, proč se po infračervené sauně cítíte tak dobře, je mimo jiné právě skutečnost, že vašimi buňkami prostoupilo infračervené záření, které vytváří a ukládá EZ vodu. Totéž platí pro světelnou terapii, čas strávený na sluníčku a laserovou terapii.
„Existují různé druhy světelných terapií, které užívají různé vlnové délky. Zjistili jsme, že všechny vlnové délky světla - a některé obzvláště – dokonce i chabé světlo, vytvářejí EZ vodu. Jestliže je EZ voda životně důležitá pro zdraví našich buněk, což je podle mého názoru jasné, tyto terapie mají jasný fyzikálně-chemický základ,“vysvětluje dr. Pollack.

Biologické záhady objasněny

EZ voda také objasňuje různé biologické záhady. Dr. Pollack například popisuje další fantastické zjištění, které nám umožňuje lépe pochopit, proč něco tak jednoduchého jako vystavení těla slunečním paprskům může prospívat našemu zdraví:
„Zjistili jsme, že když umístíme jednoduchou trubičku, například stéblo, vyrobenou z hydrofilního materiálu, do vody... voda bude proudit trubičkou vysokou rychlostí. K tomu dochází zcela spontánně. Ale nemělo by se to dít spontánně! Obecně vžitá představa je, že když chcete prolít nějakou tekutinu rourou nebo trubkou, musíte to udělat pod tlakem. Tady ale žádný tlak není. Žádný rozdíl v tlaku na vstupu a výstupu. Přesto tekutina spontánně proudí a udržuje se v pohybu. Nedávno jsme zjistili, že když ještě přidáme světlo, proudění bude rychlejší. To znamená, že světlo má speciální účinek, zejména ultrafialové světlo, ale ostatní vlnové délky také. Domníváme se, že zde působí „zóny exkluze“ (EZ) – uvnitř trubičky je maličký prstenec zóny exkluze, a uvnitř tohoto prstence je oblast plná protonů... Zdá se, že zóna exkluze a tlak těchto protonů pohánějí proud.“
A teď aplikujme tyto mechanismy na lidské tělo. Naše kapiláry neustále dostávají zářivou energii z vnějšího prostředí. Energie také přichází z vnitřního prostředí těla, protože metabolické procesy neustále generují teplo čili infračervené vlnění. Takže otázka zní, je možné, že proudění krve kapilárami je automaticky podporováno vystavováním těla světlu? Zdá se, že tomu tak opravdu je...
„Tohle je velmi důležité, protože kapiláry jsou velká záhada,“ říká dr. Pollack. Jsou příliš malé. Některé kapiláry mají menší průměr než je velikost červených krvinek, které jimi procházejí. Žádný inženýr by nikdy nepoužil trubku, která je menší než materiál, který má touto trubkou procházet. Ale příroda to evidentně udělala... To ovšem znamená, že se zde musí překonávat velký odpor. Potřebujete něco, co červené krvinky kapilárami protlačí ... jedna možnost je, že proud v kapilárách je poháněn touto zářivou energií... Začínáme to ověřovat pokusy... Je možné, že lidskému kardiovaskulárnímu systému pomáhá zářivá energie, stejně tak, jako se to děje v trubičkách ve vodě.“

Více kyslíku

EZ voda v našem těle je rovněž zásadní pro hyperbarickou medicínu, která také dobře hojí zranění. V tomto případě jsou tkáně vystaveny kyslíku pod tlakem.
„Výsledky se dostavují. Domníváme se, že rozumíme mechanismu, proč hyperbarický kyslík je tak efektivní při hojení zranění... EZ voda má také vyšší hustotu než voda k vodovodního kohoutku. Když vezmete H2O a vystavíte ji tlaku, měli byste dostat H3O, protože struktura EZ je hustší než H2O. Vyzkoušeli jsme to experimentálně a zjistili jsme, že je tomu opravdu tak – když vystavíte H2O tlaku, dostanete H3O2.“
Totéž platí i pro kyslík. EZ má také více kyslíku než H2O a naopak – když zvýšíte obsah kyslíku, dostanete více EZ vody. Hyperbarická léčba tedy vytváří EZ vodu v lidském těle, zejména v poškozených oblastech, kde je jí nejvíce zapotřebí.

Stačí pořádně zamíchat

Dr. Pollack zjistil, že když ve sklenici vody vyvoláte vířivý pohyb, jinak řečeno přivedete do ní více energie, zvýšíte množství EZ. Podle tohoto badatele může jakákoli energie vložená do vody vytvořit EZ vodu nebo navýšit její množství.
„Zkoumali jsme akustickou energii, které zřejmě také vyvolává jisté změny ve vodě. Zatím nevíme jistě jaké. Víření přivádí do vody ohromnou energii. V Evropě je v současné době několik skupin vědců, kteří tento fenomén studují.“
Jak bylo již řečeno, EZ voda je zásaditá a nese negativní elektrický náboj. Udržení alkalicity a negativního náboje je, jak se zdá, zásadně důležité pro optimální stav zdraví. Pitnou vodu je možno optimalizovat mnoha způsoby, tím že do ní například přivedete světelnou energii nebo fyzikální energii danou vířením, což je snadno proveditelné s pomocí magnetů. Obracením směru víru po několika vteřinách může vytvořit ještě více energie. Je jasné, že další výzkum v této oblasti je nezbytný, v současné době už na některých otázkách výzkumníci pracují.

Přírodní zdroje zdraví: „supervoda“, pobyt v přírodě a slunce

Pokud jde o přírodní zdroje EZ vody k pití, ideálním zdrojem je ledovcová voda. Ta je ovšem naneštěstí pro většinu lidí nedostupná. Dalším dobrým zdrojem je voda z hlubinných vrtů, například voda z hlubokých pramenů – čím hlubší, tím lépe, protože EZ voda vzniká pod tlakem. Přírodní pramenitá voda je další skvělý zdroj „supervody“.
Kromě optimalizace pitné vody můžete také generovat ve svém těle nadbytek elektronů, neboli podpořit negativní náboj svého těla tím, že se uzemníte – čili spojíte se Zemí, která má také negativní náboj, a umožníte elektronům (částicím s negativním nábojem), aby přes chodidla vstoupily do vašeho těla.
Ukazuje se totiž, že uzemnění má významné pozitivní účinky na lidské zdraví. V jistém smyslu jsou naše buňky malými bateriemi, které se přirozeně dobíjejí, když trávíme čas v přírodě, ať už je slunečno nebo zataženo. Chodit bosky v přírodě je obzvláště prospěšné – protože se přímo spojujeme se Zemí a přijímáme od ní negativní náboj.
Článek je přeložen ze stránek http://www.josephmercola.com.


Záhadná „Supervoda“ H3O2: Co nám vědci dosud neřekli o „čtvrtém skupenství“ vody? Přinášíme přelomovou informaci zásadní pro naše zdraví

Soustavně a systematicky se snažíme čelit mystifikaci mediálního mainstreamu, že k uchování zdraví je nezbytné polykat kila léků-jedů produkovaných farmaceutickým průmyslem. Naším záměrem je navázat nitky k záměrně „zapomenuté“ tisícileté zkušenosti předchozích generací, které věděly: Nejlepší léky často bývají ty nejjednodušší a zdánlivě obyčejné věci.Jednou z nich je právě voda. Nyní se v zahraničním mediálním „protiproudu“ objevily zásadní, vpravdě zázračné vědecké informace.
Čtěte dále: Nejdostupnější a nejlevnější lék je - „obyčejná“ voda. Většina nápojů z ní vyrobených však naopak způsobuje dehydrataci organismu a chronické nemoci s tím spojené
Jak informuje dr. Joseph Mercola, dr. Gerald Pollack se svým týmem vědců na Washingtonské univerzitě objevil, že voda nejen v lidském těle funguje ve „čtvrtém skupenství“. Existence tohoto dosud nezkoumaného, ač pozoruhodně běžného skupenství vody vysvětluje řadu dosud záhadných fyzikálních jevů. Především však má zásadní důsledky pro lidské zdraví: je to skutečná „živá voda“.


Převzato: http://www.protiproud.cz/svoboda/zdravi/telo/620-zahadna-supervoda-h3o2-co-nam-vedci-dosud-nerekli-o-ctvrtem-skupenstvi-vody-prinasime-prelomovou-informaci-zasadni-pro-nase-zdravi.htm
  

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/10/ctvrte-skupenstvi-vody-ziva-voda.html
Foto: zdroj internet

čtvrtek 26. září 2013

SPOJITOSŤ MEDZI CHRBTICOU A VNÚTORNÝMI ORGÁNMI

SPOJITOSŤ MEDZI CHRBTICOU A VNÚTORNÝMI ORGÁNMI


Krčná chrbticaStavec C1
Atlas: migrény, bolesti hlavy, závrate, dvojité videnie, strata pamäte, vysoký krvný tlak, chronická únava.
V psychickej rovine: problémy s nadhľadom tzn. pohľadom človeka k niektorým problémom s ľahkosťou. Človek musí všetko pochopiť hlavou aj keď tam práve nie je žiadna logika napr. zamilovanosť. Chýba intuícia a nápaditosť.

Stavec C2
Axis: dutiny na tvári, bolesti uší, hluchota, očné nemoci - zrakový nerv, poruchy reči, čelo, jazyk.
V psychickej rovine neschopnosť vidieť, ktorou cestou ísť, ktorou cestou sa dať. Človeku chýba rozhľad, alebo sa kuká až moc, ale nevidí to čo hľadá - nevidí súvislosť medzi videným a hľadaným.

Stavec C3
Nervové potiaže, lícne nervy ich obtiaže a bolesti, ušné potiaže - hučanie v ušiach a ušný šelest (tinitus), zubné potiaže - bolesti, kazivosť, krvácanie ďasien.
V psychickej rovine takmer rovnaké príznaky ako u vybočenia C4.

Stavec C4
Katar, dlhotrvajúca nádcha, polypy, strata sluchu, zášklby pier, popraskané pery, nos, Eustachova trubica.
V psychickej rovine labilita - neschopnosť zaujať pevné stanovisko, neschopnosť naslúchať a časté pocity viny. Je pre nich ťažké počúvať až do konca, rozhovor často prerušujú a skáču do rečí kvôli potrebe obhajovať sa stále.

Stavec C5
Zápal hrtanu, chraptivosť, hlasivky, bolesti šije, pažerák, krčné žľazy, chronické nachladnutie, pocit hrče v krku.
V psychickej rovine je podobnosť s C6 a naviac chýba schopnosť prekúsnuť sa cez ťažkú situáciu, veľmi ťažké vyjadrovanie sa dokonca v niektorých situáciách až neschopnosť prehovoriť.

Stavec C6
Bolesti nadlaktia, zápal mandlí, tvorba strumy, dusivý kašel, vybočenie spôsobuje stuhnuté krčné svaly a ramená.
V psychickej rovine je to strnulosť, strach otvoriť sa novému a byť tolerantnejší. Prijímať nové, alebo ešte nie dostatočne overené veci.

Stavec C7
Štítna žľaza, zápaly úponov na ramenách, vybočený palec, časté prechladnutia.
V psychickej rovine rôzne formy strachu, pocit utlačovania, ponižovania sa, tiché trpenie a žiadna obrana. Neriešenie problémov, len ich tiché znášanie a sebaobviňovanie sa za ich vznik.

Stavce od C2 po C6 sú tiež zodpovedné za správnu spoluprácu  pravej a ľavej hemisféry.


Hrudná chrbtica 

Stavec Th1
Bolesti v oblasti ramenného pletenca a ruky až ku končekom prstov, bolesti v zátylku, ramene, tenisový lakeť, zápal šliach na predlaktí, bolesti predlaktia a ruky, necitlivosť prstov, problémy s priedušnicou.
V psychickej rovine snaha preťažovať sa, všetko robiť sám, chýba dôvera v druhých a v schopnosti iných, neustále preceňovanie svojich síl

Stavec Th2
Zastupuje citlivú oblasť srdca, srdečné problémy, poruchy rytmu, vysoký krvný tlak (stavec je posunutý dovnútra), bolesti v hrudníku, koronárne cievy.
V psychickej rovine je to úzkosť, ktorá bráni vyrovnať sa s niektorými udalosťami, môžu prísť nočné mory, človek je uzavretý, nedokáže byť láskavý, zdá sa byť bezcitný a bez radosti. Nevie prejavovať lásku ani náklonnosť a nevie ju ani príjimať, cíti sa nemilovaný a zastiera to chladným chovaním sa.

Stavec Th3
Ovplyvňuje dych, bronchitída, zápal pohrudnice, zápal pľúc, hrudný kôš, problémy s dýchaním, astma, chrípka, dráždivý kašeľ, priedušky, prsia, chronické problémy spôsobuje stavec posunutý dovnútra.
V psychickej rovine človek ustupuje, nechce nič pre seba, nemá žiadny vlastný názor, bojí sa nadýchnuť, bojí sa pripustiť, že by mohol mať pravdu.

Stavec Th4
Žlčník, žlčníkové kamene, žltačka, žlčové cesty, spánková bolesť hlavy.
V psychickej rovine zablokovanie tohto stavca vedie k zatrpknutosti a tvrdosti voči sebe samému. Človek nič nepustí von a trpí vnútorným hnevom (kypí v ňom žlč), nedokáže povedať, čo je dôvodom jeho trápenia.

Stavec Th5
Ochorenia a poruchy pečene, chudokrvnosť, nízky krvný tlak, krvný obeh, únava, artritída, slnečný pletenec, pásový opar.
V psychickej rovine zanedbávanie vlastných životných záujmov. Na jednej strane sa človek príliš veľa stará o svoje okolie a na druhej strane to vedie k problémom s "vnútorným dieťaťom", človeka potom často sprevádza smútok a plač. Bojuje sám so sebou a tým, čo si vlastne želá sám pre seba.

Stavec Th6
Problémy so žalúdkom, čkanie, poruchy trávenia, pálenie záhy, diabetes.
V psychickej rovine problémy so závislosťou ako takou na čomkoľvek - alkohol, drogy, cigarety, láska, dieťa, rodina, práca, peniaze, túžby - čokoľvek, čo uspokojí závislosť.

Stavec Th7
Problémy so žalúdkom a čkanie, dvanástorník a slinivka brušná.
V psychickej rovine ako pri Th6, problémy so závislosťou ako takou na čomkoľvek - alkohol, drogy, cigarety, láska, dieťa, rodina, práca, peniaze, túžby - čokoľvek, čo uspokojí závislosť.

Stavec Th8
Problémy so slezinou a celkové oslabenie imunitného systému, bránica.
V psychickej rovine posun znamená strnulosť, neschopnosť prijať životný pohyb, večné starosti o seba, iných, so všetkým a so všetkými. Nemožnosť sa vyrovnať so zmenami ako takými, či už sú to zmeny osobné alebo aj všeobecné - teda zmeny týkajúce sa napr: terajšieho prechodu na euro:-), zmena vládnucej strany, ale aj menšie zmeny, ako napr. úplné zatvorenie obľúbeného obchodu - to sú všeobecné, tie osobné zmeny všetci poznáme.

Stavec Th9
Alergie všetkého druhu, kožné vyrážky, záchvaty, nadľadvinky.
V psychickej rovine potláčanie vlastnej agresivity. Prejavuje sa tu známy princíp: môj protihráč, protivník je mojím zrkadlom a vidím v ňom vlastné slabosti. To môže v človeku vyvolávať agresivitu, lebo nikto nemá rád konfrontáciu s vlastnou slabosťou a nedostatkami. Nie vždy sa však treba držať pravidiel, pretože človek má tendenciu sa neskôr do nich zamotať a podriadiť im život. Prestane riešiť konkrétne a stupňuje sa v ňom nenávisť, zlosť a bezmocnosť, ktoré sa aj tak snaží potlačiť, aby sa nemusel konfrontovať s tým, čo cíti.

Stavec Th10
Všetky problémy s obličkami, arterioskleróza, chronická únava.
V psychickej rovine sa prejavujú emocionálne bloky, problémy v partnerstvách akýchkoľvek!!!! Takže myslím, že tento stavec je veľmi zaujímavý :-), ale určite nie všemocný - problémy v partnerstvách nemusí mať na svedomí stavec :-)! Skôr sa to môže prejavovať tým, že človek nevie prejaviť emócie, bojí sa odhaliť svoje city, pocity, vášne - celkovo môže pôsobiť ako emocionálne nezrelý človek.

Stavec Th11
Močovod a obličky, kožné problémy, vypadávanie vlasov, akné, zažívacie problémy.
V psychickej rovine problémy pri nadväzovaní kontaktov, strach vo vzťahu, úzkostlivosť, neistota, fixácia na vlastné slabosti, stále sebaobviňovanie sa alebo naopak ospravedlňovanie sa typu: no tak čo, ja už som raz taký/á a nič s tým nenarobíš alebo nič sa s tým nedá robiť... Človek sa bojí pri zoznamovaní sa s novými ľuďmi, že povie alebo urobí niečo nevhodné a tak mlčí alebo až moc "tára". Väčšinou to dopadne tak, že nech sa snaží koľko chce, aj tak sa stane presne to, čoho sa obáva.

Stavec Th12
Problémy s tenkým črevom, nafúknutie, rôzne formy reumatizmu, poruchy rastu, neplodnosť, vajcovody, krvný obeh.
V psychickej rovine strach, problém vyrovnať sa s minulosťou, naviazanosť na rodičov, partnera, deti, zvieratá, domov, majetok, zamestnanie. Problémom je akýkoľvek začiatok. Zlé znášanie všetkého, čo naruší prirodzenú životnú stabilitu a rovnováhu. Dieťa začne strednú školu a pôjde na internát, manžel začne chodiť na týždňovky, preloženie v práci na inú pozíciu... všetko to nie sú až tak veľké zmeny, ako si človek pripúšťa.

Tak ako problémy s vyskočenými, vybočenými alebo len preťaženými stavcami a ich okolím majú vplyv na vnútorné orgány a našu duševnú rovnováhu, majú vplyv aj na prirodzenú statiku nášho tela. V praxi to znamená, že akýkoľvek problém na našej chrbtici sa odrazí na našom postoji, pohybe, zaťažení kĺbov. Možno ste sa už stretli s niekým, kto sa sťažoval na bolesti kolien a ani lekári nenašli "vodu v kolene" či nejaký iný známy kolenový problém. Nie je to tým, že by nevedeli, ako koleno funguje, alebo ako sledovať problémy jednotlivých kĺbov, len im možno nenapadne jednoduchosť riešenia. Stačí, ak človek kvôli bolestiam zmení trošku svoj postoj - prenesie váhu tela dopredu - dozadu a hneď sa, samozrejme, zmení aj zaťaženie jednotlivých kĺbov. Každá zmena na chrbtici, každý jeden problém s preťažením akéhokoľvek miesta na chrbte, zmení náš prirodzený postoj, prenesie os tela nie cez stred, ale posunie ju iným smerom a k bolestiam chrbta sa pridajú aj bolesti niektorých kĺbov.

Krčná chrbtica a prvá časť hrudnej chrbtice, tj. po stavec TH 7  ovplyvňuje lakťový kĺb a kolenný kĺb zozadu.
Hrudná chrbtica od TH 8 po TH 12, celá lumbálna časť a kostrč - ovplyvňujú kolenný kĺb, bedrový kĺb, členok vnútorná aj vonkajšia strana a kĺby na prstoch nohy.

Bedrová chrbtica

Stavec L1
Črevná, poruchy prekrvenia hrubého čreva alebo črevného traktu vôbec, zápcha alebo hnačka.
V psychickej rovine podobne ako pri Th12. Jedná sa o strach, problém vyrovnať sa s minulosťou, naviazanosť na rodičov, partnera, deti, zvieratá, domove, majetku, zamestnanie. Problémom je akýkoľvek začiatok. Zlé znášanie všetkého čo naruší prirodzenú životnú stabilitu a rovnováhu. Dieťa začne strednú školu a pôjde na internát, manžel začne chodiť na týždňovky, preloženie v práci na inú pozíciu.. všetko to nie sú až tak veľké zmeny ako si človek pripúšťa.

Stavec L2
Kŕčové žily, kolika, prekyslenie organizmu, slepé črevo, brucho, stehná.
V psychickej rovine sú to pocity paniky a kŕčovitého zovretia (leží mi to v žalúdku a mám z toho kŕče v žalúdku).

Stavec L3 tzv. ženský stavec
Problémy v klimaktériu či v tehotenstve, pohlavné orgány, neplodnosť, ochorenie močových ciest, bolesti kolien.
V psychickej rovine sa jedná o pocit chýbajúceho bezpečia.

Stavec L4
Hlavne ischiatické problémy, bolesti sedacieho svalstva, dolné pánvové svalstvo, prostata, bolestivé alebo príliš časté močenie.

Stavec L5
Poruchy prekrvenia dolnej časti nôh a chodidiel (studené nohy a ruky), tvorba kŕčových žíl a opuchy dolných končatín, členky, konečník, bedrové kĺby. V psychickej rovine ide o nepochopenie postihnutého, ktorý sa sťahuje dovnútra.

Všeobecne platí, že stavec L3 - L5 stavec lumbálnej oblasti zodpovedá za sexuálnu aktivitu. Zablokovanie týchto stavcov môže priniesť problémy v tejto oblasti a táto potom vedie k abnormálnemu zakrivenie v krížovej oblasti, hlavne l3, smerom dovnútra.

SI skĺbenie
Prezradzuje ako človek nesie ,, bremeno života" pokiaľ je táto oblasť zablokovaná, vychádzajú z nej ischiatické bolesti, bolesti v nohách a chodidlách, potiaže v podbrušku a chronická zápcha.

Kostrč
Mnoho ľudí ani netuší, že malo zlomenú kostrč a teda nevedia mnoho krát pochopiť prečo majú problém v tejto oblasti, treba si len pospomínať na rôzne pády možno aj v detstve. Hemoroidy, svrbenie v oblasti konečníka, bolesti pri sedení, znecitlivenie v nohe.
V psychickej rovine človeku často chýba uzemnenie, príliš sa vznáša.


Ako vlastne dochádza k posunutiu stavcov a kĺbov?

Môže to byť v dôsledku fyzickej príčiny, ako napríklad rozdielna dĺžka končatín, ktorá vedie k chybnej statike, skráteniu svalov, alebo k výronom - nehodám pri športe.
Aby bol výsledok trvalý, klient musí po ošetrení vykonávať doma samostatné cvičenia, zmeniť niektoré zvyky, ako je napríklad prekladanie si nohu cez nohu.
Pánvový sklon podstatne ovplyvňuje formu chrbtice. Správna rovnováha ako pánvi, tak aj svalstva upevňujúceho pánvu je základom správneho držania tela. Ak je zväčšená štrbina v bedrovom kĺbe, dochádza ku vzniku rozdielnej dĺžky dolných končatín. Pánvový pletenec sa skladá z viac častí, pánvovej kosti a krížovej kosti. Pánvová kosť je tvorená z bedrovej kosti, sedacej kosti a lonovej kosti. V predu sa pánvový pletenec uzatvára lonovou sponou.


Rozdielna dĺžka nôh sa vyskytuje príliš často. Ale napriek tomu, môžeme s tým niečo urobiť, pretože 98% prípadov rozdielnej dĺžky končatín je funkčných. Asi 90% týchto posunutí vychádza z bedrového kĺbu, ostatných 10% pochádza z blokád krížovej kosti, kolenného alebo členkového kĺbu. Len 2% prípadov majú anatomické príčiny ako nehody, predpôrodné infekcie (ktoré sa taktiež objavujú veľmi zriedka), alebo kosti nesprávne zrástli po úraze, napríklad po zlomenine. Ani pri zlomeninách spojených klinmi alebo po operáciách bedier bohužiaľ už šikmú plochu pánvi nejde napraviť. 
V takýchto prípadoch má pri rozdielnej dĺžke nôh zvýšenie topánky od 1 cm zmysel. Napriek tomu by sa celková rozdielnosť nemala vyrovnávať, aby telo dostalo možnosť vyrovnať jednu časť samo. Inak platí , že po vyrovnaní rozdielnej dĺžky nôh by už človek nemal nosiť zvýšené topánky. Pomocou cvičenia a s trochou sebadisciplíny sa môžeme natrvalo zbaviť príčin mnoho problémov s chrbticou a bedrami.
Ako dochádza k týmto 98% získaných rozdielov v dĺžke nôh? V tomto prípade zase raz platíme daň nášmu civilizovanému spôsobu života. 
Často sedíme celé hodiny v aute alebo si prekladáme jednu nohu cez druhú, čo je zvyk, s ktorým sa u "prírodných" národov nestretneme.


Čo sa deje, keď si prekladáme nohu cez nohu?
Stehenná kosť sa účinkom páky a malých vibrácii z voľne visiacej nohy ešte ďalej vysúva z kĺbu. Keď vstaneme, napäté svaly zabránia tomu, aby kosť vkĺzla späť do kĺbu a dostala sa do normálneho stavu. Noha zostane tak povediac "dlhšia"- nohy sa javia ako nerovnako dlhé. To nás opäť núti, aby sme si prekladali opätovne nohu cez nohu, pretože sa tým odľahčuje bedro a sedíme tak pohodlnejšie. A tým sa kosť opäť vysúva z kĺbovej jamky - je to začarovaný kruh. V dôsledku toho stehenná oblasť pri chôdzi zasadzuje zväčšenou kĺbovou medzerou mikroúdery bedrovému kĺbu. Z toho môžu vznikať zápal a nevedomý obranný postoj. Okrem toho prekladanie nôh zabraňuje žilovému čerpaniu krvi a podporuje tak tvorbu kŕčových žíl. Kŕčové žily už tak dobre nevypadajú. Pritom sa zablokujú aj dôležité akupunktúrne dráhy, čo zapríčiňuje znížený či nerovnomerný tok energie. Môže to spôsobiť poruchy koncentrácie alebo nepozornosť.
Malý trik pre tých, ktorý si prekladajú nohy z psychických dôvodov, aby si tak vybudovali ochrannú stenu. Posaďte sa a v oblasti brucha vo výške pupku si predstavte energetickú, prípadne svetelnú guľu a budete sa cítiť bezpečnejšie.

Prečo sú rovnako dlhé nohy dôležité?
Vzniká nestabilita v členkovom kĺbe, chybné zaťaženie pri chôdzi, výrastok na pätovej kosti, neistota pri chôdzi, žilová pumpa je nedostatočne zásobená, vznik kŕčových žíl, opuchy, deformácia a problémy so stavcami chrbtice (skolióza), nedostatočne zásobované hemisféry - poruchy koncentrácie, zhoršenie hyperaktivity, závrate, bolesti hlavy a iné.


2.jpg


Som tu pre Vás každý deň.
Neváhajte a objednajte sa na mobilnom čísle 0948 495 264
alebo mi napíšte na tvojdobrypocit@gmail.coml 
Článek převztat od: http://www.tvojdobrypocit.estranky.sk/clanky/spojitost-medzi-chrbticou-a-vnutornymi-organmi.html 
foto: zdroj internet

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět