pátek 28. března 2014

Z ktorej hviezdnej sústavy pochádzaš? 1. časť

Učitelia Vesmírnej Mysle prostredníctvom Jo Amidon

V tomto seriály postupne uvedieme informácie o týchto sústavách a planétach:


1) Vega
2) Sírius
3) Pvila
4) Plejády
5) Orion
6) Maldek
7) Arkturus
8) Apollonia
9) Andromeda


Všetky informácie o planetárnom pôvode sú vyňaté z knihy „Odkiaľ skutočne si?“ Copyright 1996. V knihe každá kapitola obsahuje informácie, ktoré sú poskytnuté tu, plus ďalšie osobné vlastnosti, kúsky "dejín" o každej a zoznamy rastlín, zvierat a kameňov, ktorých DNA pochádza z každej z týchto planetárnych skupín. Kniha nebola v tlači niekoľko rokov a teraz je dostupné doplnené vydanie.
 Vega


Tí, ktorí majú Vega ako svoj planetárny pôvod sú sebestační, nezávislí, hrdí a so silnou vôľou. Majú vonkajšiu jemnú energiu a vzhľad sily a spôsobilosti. Tí z Vega majú sklon byť oboznámení v širokom výbere oblastí, môžu byť „zberatelia“ drobností a informácií týkajúcich sa ich oblastí záujmu. Majú rozmanité nadania a schopnosti a sú dosť tvoriví a často majú schopnosť spojiť tvorivé vyjadrenie s intelektuálnym vyjadrením.

Môžu byť umelci, dizajnéri, vynálezcovia, architekti alebo v súčasnej dobe môžu blízko pracovať s tvorivosťou prostredníctvom nových alebo rozširujúcich sa technológií. Ich metódy práce s technológiou sa budú líšiť od mnohých, pretože sú založené viac na „cítení“ ako na intelektuálnom porozumení. Dobre sa im vedie pri začínaní projektov, ale menej dobre pri ich dokončení. Môžu mať lekcie, ktoré majú pomôcť Veganom vo výuke seba disciplíny a sily vôle alebo sa môžu obklopiť ostatnými, ktorí ich podporujú a pomôžu v dokončení projektov a nápadov.

Tí z Vegy sú cestovatelia, ktorí hľadajú rozmanitosť, výzvu a porozumenie mnohých otázok, ktoré majú vnútri. Ľahko sa môžu začať nudiť. Majú sklon analyzovať, spytovať a pochybovať o všetkom čomu nerozumejú, čo nevyhovuje ich systému viery alebo čo jednoducho „necítia“ ako správne. Hoci sú celkom ochotní sa učiť, meniť a rásť, Vegania potrebujú, aby porozumenie nastalo na vnútornej úrovni, aby umožnilo otvorenie vnútri pre uskutočnenie zmeny. Toto porozumenie nebude praktickej, logickej povahy. Bude to vnútorné porozumenie, ktoré bude viac „pocit“, ktorý vedie ku „poznaniu“ a nie technické porozumenie.

Väčšina [ľudí] z Vega má silný pocit zodpovednosti, starostlivosti a opatery. Môžu nájsť naplnenie v práci s deťmi, tými čo sú chorí alebo potrebujú opateru a podporu. Niekedy však môžu byť príliš zodpovední za druhých a môžu si potrebovať pripomenúť dôležitosť učenia zodpovednosti a tiež byť zodpovedný. Môžu potrebovať pracovať na rozvinutí silnejšieho zmyslu cítenia úplnosti druhých, pretože môžu zistiť, že sú využívaní kvôli ich starostlivej povahe. Môžu zistiť, že druhí sú priťahovaní ku ich chápavej energii a v mnohých situáciách k nim môžu pristúpiť druhí, ktorí si prajú zdieľať osobné problémy. Je treba si všimnúť, že nemnohí z Vega sú ochotní zdieľať osobné podrobnosti s druhými, pokiaľ nie je najprv zriadená dôvera.

Vegania majú liečivé schopnosti a môžu ich priťahovať kamene a kryštály. Mnohí z Vega pracujú v starostlivosti o druhých v oblasti zdravotnej starostlivosti, buď fyzickej, mentálnej, ako učitelia alebo v oblastiach, ktoré umožňujú slobodu tvorivého vyjadrenia. Majú silnú potrebu pre čas osamote, súkromie a slobodu od obmedzení. Je dôležité aby im bolo preukázané ocenenie za to čo robia pre druhých. Tí v osobných vzťahoch s Veganmi môžu niekedy potrebovať viac pozornosti a môžu sa cítiť trocha zanedbaní, kvôli ich mnohým záujmom a oblastiam záujmu. Môžu sa tak zapojiť do starostlivosti o druhých, že zanedbajú osobné potreby a osobné vzťahy.


Sírius


Tí, ktorí maj Sírius ako svoj planetárny pôvod, sú veľmi sústredení, veľmi odhodlaní a neoblomní na akejkoľvek ceste, na ktorej sú v danom čase. Je veľmi ťažké zmeniť zmýšľanie niekoho zo Síria, ale keď sú presvedčení že nová „cesta“ je vhodnejšia, začnú sa úplne sústrediť na novú a starú rýchlo prepustia. Síriania majú silné presvedčenia, ideály a osobnú bezúhonnosť.

Tí zo Síria sú verní, dôveryhodní priatelia, ale očakávajú to isté na oplátku. Sú zranení a rozčarovaní keď sa tieto očakávania nenaplnia. Síriania nezdieľajú svoje najvnútornejšie osobné ja s ostatnými ľahko, a môžu mať ťažkosti so zdieľaním emócií a vyjadrením pocitov a potrieb. Byť úplne prijatý a získať dôveru ako blízky osobný priateľ Síriana znamená, že ste boli úplne preskúmaní. Síriania môžu mať ťažkosti vo vzťahoch a priateľstvách keď očakávajú, že s nimi bude jednané určitým spôsobom, ale nezdieľajú svoje očakávania s ostatnými zúčastnenými. Je [pre nich] dôležité pracovať so zdieľaním očakávaní, ideálov, komunikovať potreby a túžby, aby sa vyhli zraneniu a rozčarovaniu. Toto sa často stáva následkom nedostatku komunikácie alebo vzájomného porozumenia a jasnosti vo vzťahoch.

Tí zo Síria majú sklon byť orientovaní na budúcnosť a neradujú sa zo sústredenia na minulosť. Môžu zaujať obranné postavenie ak ich druhí nútia sústrediť sa na minulosť. Toto je spôsobené faktom, že minulá bolesť a emócie sú udržované vnútri, zapierané a potlačené namiesto toho, aby sa s nimi vysporiadali v čas ich výskytu. Kvôli tomuto môžu mať veľké množstvo starých emócií, s ktorými je potrebné sa vysporiadať a uvoľniť ich. Síriania nemajú radi spory alebo otvorené vyjadrenia hnevu ale ak sú nútení do hádky, budú seba a svoje presvedčenia ohnivo brániť. Toto je obzvlášť pravda ak ide o ich česť alebo česť ich milovaných. Jedna z lekcií, ktorú si vybrali mnohí Síriania, že na nej budú pracovať v tomto živote, je dôležitosť prepustenia starej bolesti, odpustenie sebe a ostatným a pokračovanie ďalej.

Síriania majú veľmi jedinečný a silný zmysel pre humor, čo je často vidieť keď sú s tými, ktorým dôverujú a cítia sa s nimi v pohode. Síriania môžu byť niektorými [ľuďmi] považovaní za rojkov. Je to tak kvôli ich aktívnemu živému vnútornému životu. Toto môže spôsobiť zábudlivosť a sklon nevšimnúť si banálne troj dimenzionálne veci v prítomnosti. Niekedy sa môžu javiť ako bez záujmu alebo nepozorní, ale v skutočnosti sú jednoducho niekde inde. Možno si neuvedomujú, že ostatní si nie sú vedomí ich vnútornej aktivity.

Hoci sa na povrchu javia veľmi kľudní, tichí a odmeraní, vnútri je veľa aktivity. Ako deti, o Sírianoch sa často môže predpokladať, že majú poruchy učenia alebo problémy s udržaním pozornosti. Toto je kvôli príťažlivosti vnútorného sveta, ktorý je často zaujímavejší ako to čo sa vyučuje v školách na Zemi. Učenie im ide najlepšie keď sú používané obrazové výukové metódy a je im umožnené zúčastniť sa na druhoch učenia so slobodou pohybu a skúmania. Toto sú deti, ktoré majú veľký prospech z alternatívnych škôl, sú veľmi inteligentné ale dosť silné vnútri, aby cítili, že ak ich niečo nezaujíma, nemalo by od nich byť požadované, aby sa o tom učili.

Tí zo Síria majú hlboké spojenie so Zemou a energiami prírody. Veľa Sírianov malo veľa životov ako Americkí Indiáni a udržujú tesné väzby a spomienky na tieto životy. Sú veľmi vizuálne, jednak vo svojej schopnosti vidieť veci, ktoré druhí nevidia a tiež v ich spôsobe učenia.Pvila


Tí, ktorí majú Pvila ako svoj planetárny pôvod, majú silné osobnosti, silné schopnosti a veľkú hrdosť. Majú silný zmysel pre humor a túžbu byť stredom pozornosti. Toto sú často typy „šašo triedy“ alebo „duša oslavy“. Môžu mať sklon zachádzať priďaleko s doberaním si, niekedy na účet druhých. Toto nerobia so zámerom ublížiť, ale jednoducho zo sklonu „nechať sa uniesť“ podnetmi prítomného okamihu. Je nutné, aby sa v jednaní s ostatnými naučili súcitu a nehe.

Pvilani majú auru sily, čo môže u druhých vyvolať dojem, že sú neústupní a neprístupní. Toto môže byť znepokojujúce, hlavne pre tých, ktorí sú si neistí alebo majú nízke sebavedomie. Ostatní môžu mať niekedy problém pochopiť a zvládnuť Pvilanov, pretože môžu pripadať ako trocha panovační. Môže byť pre nich potrebné pracovať s premenlivými vzorcami správania a zmäkčením prístupu používaného vo vzájomnom pôsobení s ostatnými.

Je dobré keď sa druhí pozrú pod prudký zovňajšok, toto [im] umožní vidieť láskavosť vo vnútri. Keď to urobia, zistia, že Pvilania sú veľmi starostliví a urobia veľa, aby pomohli tým, o ktorých cítia, že sú skutoční priatelia a zaslúžia si ich pomoc. Niekedy môžu urobiť pre priateľov príliš veľa a môžu potrebovať ustúpiť späť a dopriať druhým ich proces učenia. Tí čo sú blízki Pvilanom zistia, že [Pvilania] sú veľmi verní, oddaní priatelia, ktorí ľahko prehliadnu nedostatky a vady priateľov. Môžu byť veľmi rýchli v súdení alebo označovaní tých istých nedostatkov alebo vád u druhých, ktorí nie sú ešte považovaní za priateľov.

Pre Pvilanov je užitočné naučiť sa ustúpiť späť a vymaniť sa zo „seba“, pretože majú skon tak sa upútať vo svojom osobnom živote, že môžu vylúčiť ostatných. Toto môže byť problém v osobných vzťahoch, pretože keď sa to stane, druhí sa môžu cítiť zanedbaní. Jedna z lekcií, na ktorej sa mnohí z Pvilanov rozhodli pracovať v tomto živote je kontrola ega a naučenie sa rovnováhe starostlivosti o druhých so starostlivosťou o osobné potreby.

Majú nutkanie zbierať informácie, podrobnosti, poznanie a túžia skúmať a pochopiť všetko. Pvilania majú fotografický druh pamäte. Majú schopnosť uchovať čo bolo naučené pre budúce použitie s živými podrobnosťami. Pvilania sú dobrí lektori, autori alebo môžu pracovať s technickým alebo vedeckým poznaním. Nie len že milujú zbierať poznanie ale tiež ho zdieľať s ostatnými.

Majú veľa možných povolaní a môžu mať niekoľko povolaní naraz, pretože sa neradi obmedzujú. Väčšinou sú znalí v mnohých rôznych témach a pýtajú sa veľa otázok v snahe o informácie a podrobnosti. Môžu cítiť sklamanie alebo neznášanlivosť ku druhým, ktorí sa nesnažia učiť a chápať s rovnakou usilovnosťou. Pre Pvilanov je dobré pracovať s rozvojom znášanlivosti a porozumenia tých, ktorí nezdieľajú ich smäd po poznaní.

Pvilania sú vždy veľmi odhodlaní a sústrední na svoju cestu nech už je akákoľvek. Táto cesta sa môže často meniť, pretože poľahky prechádzajú z jednej cesty ku druhej. Iným sa to môže javiť akoby mali ťažkosti urobiť rozhodnutia alebo udržať zámer. To nie je pravda, jednoducho majú schopnosť udržať množstvo zámerov naraz s premenlivými úrovňami dôležitosti. Oblasti záujmu budú prichádzať a odchádzať pretože túžba po novom poznaní ich vedie hľadať stále ďalej.

Vo vzťahoch potrebujú tí z Pvila úctu a slobodu. Mali by hľadať tých, ktorých osobná moc a istota je silná, aby neboli zastrašení. Pvilania potrebujú mať čas osamote, aby sa znova spojili a našli mier vnútri. Majú silnú potrebu súkromia a tichých chvíľ. Dobre vyvažujú druhých, ktorí zdieľajú túto potrebu slobody a súkromia. Často sú priťahovaní ku tým, ktorí majú jemnejšie energie, a predsa je dôležité, aby boli s inými s rovnakou inteligenciou, pretože toto tvorí výzvu a nadšenie, z ktorého sa Pvilania tak radujú. Toto umožňuje vyváženie energie a predsa uchováva intelektuálne podnety, ktoré sú pre Pvilanov také dôležité.Plejády


Tí, ktorí majú Plejády ako svoj planetárny pôvod sú vnímaví, láskyplní a milí. Majú hlbokú stálu túžbu po mieri a šťastí pre všetkých. Keby sa niekoho z Plejád spýtali, čo chceš dosiahnuť v živote? Pravdepodobne by odpovedal, „byť šťastný.“ Plejády majú príjemnú jemnú energiu, v ktorej blízkosti sú druhí radi.

Sú emocionálni a láskyplní, ale majú sklon veľa potláčať kvôli ich túžbe potešiť druhých. Sú vnímaví a reagujú rýchlo na kritiku. Plejáďania majú sklon obetovať osobné potreby a túžby v snahe potešiť druhých. Toto môže spôsobiť vnútorné rozhorčenie. Radšej akoby vyjadrili rozhorčenie a hnev otvorene, Plejáďania môžu namiesto toho používať pasívne agresívne správanie, v nádeji, že ich pocity budú povšimnuté a zodpovedané bez potreby diskusie. Musia sa naučiť, že iní, ktorých sa snažia potešiť, by zvyčajne radšej počuli ich pocity a potreby. Plejáďania môžu fyzicky ochorieť v situáciách kde je hnev, otvorené napätie alebo hádky okolo nich, pretože vstrebávajú emócie druhých v nevedomej snahe sprostredkovať pokojné situácie. Sklon potláčať ich vlastné emócie a emócie vstrebané od druhých, môže, ak nie sú v prebehu času uvoľnené, vytvárať energetické bloky. Toto môže viesť ku prípadnému fyzickému ochoreniu.

Veľká časť skúsenosti učenia pre Plejáďanov je naučiť sa dovoliť ostatným zažívať čo si vybrali, a nezapájať sa osobne. Naučia sa byť si vedomí svojej túžby urobiť druhých šťastnými a uvedomia si, že človek môže byť zodpovedný len za svoje osobné šťastie a rozvoj seba. Musia sa naučiť dovoliť ostatným byť zodpovední za seba, ich rast a situácie učenia. Musia sa naučiť, že nemôžu rozhodnúť kedy sú druhí šťastní alebo čo iní potrebujú, aby boli šťastní, a namiesto toho sa sústrediť na tvorenie svojho vlastného šťastia. Keď prijmú skutočnú zodpovednosť za seba a osobné šťastie, budú prekvitať a fyzické telo bude reagovať žiarou.

Plejáďania musia pracovať na rozvoji komunikačných schopností na troj dimenzionálnej úrovni a tiež rozvíjať seba-dôveru. Je dôležité aby si znova nárokovali osobnú moc a naučili sa komunikovať slobodne a stali sa silní vnútri. Niekedy sa druhým môže zdať, že Plejáďania sú príliš vyhradení a odmeraní. Toto je spôsobené ich sklonom kritizovať svoje myšlienky do bodu, že ich nezdieľajú a tiež problémami so seba-dôverou, ktoré majú mnohí Plejáďania. Často majú pocit, že ich myšlienky nie sú hodné zdieľania a musia tiež pracovať v tejto oblasti.

Tí z Plejád môžu rozvinúť vzorce používania rôznych troj dimenzionálnych činností ako dočasné úniky z reality, alebo falošnú pomoc v budovaní komunikačnej schopnosti a sebadôvery. Toto by mohli byť výpravy do drog a pitia, vytváranie sexuálnych a romantických drám, alebo jednoducho únik do iných realít prostredníctvom čítania, televízie alebo filmov.

Plejáďania uvoľňujú prostredníctvom plaču. Kvôli ich sklonu potláčať emócie sa toto môže hromadiť do bodu kde musí nastať uvoľnenie. Toto môže mať za následok plač, ktorý sa v daných situáciách javí ako preháňanie. Naopak je to uvoľnenie oveľa viac než danej situácie. Kvôli komunikačným záležitostiam, s ktorými pracujú, mnohí Plejáďania zažívajú rôzne druhy uvoľnenia v oblasti krčnej čakry ako plač. Toto by mohli byť tiež časté problémy alebo ťažkosti s rečou, ako zachrípnutie, kašeľ alebo napätie v čakre hrdla. Toto sa už nebude viac diať keď sa naučia sebadôvere a voľnej komunikácii emócii a budú ich používať v dennom živote. Tieto je možné použiť ako známky aby sa pozreli do vnútra na to čo nie je komunikované a je potrebné to komunikovať.

Plejáďania sú veľmi silní vo viere a dôvere. Majú silný zmysel účelu z detstva, pocit, že vedia, že je spojenie s Bohom, účel a plán, aj v najtemnejšej hodine. Majú vnútornú túžbu hľadať duchovné odpovede a nájsť svoje spojenie s Božskou Silou. Keď začnú hľadať a učiť sa, začne rast. Keď si začnú uvedomovať spojenie s Bohom a milovať seba ako dokonalé bytosti, ktorými sú, mnohé zo starých pocitov a emócií a seba-pochybností zmiznú.Orion


Tí, ktorí majú Orion ako svoj planetárny pôvod majú silné osobnosti, ideály a presvedčenia. Orioncov je možné poznať podľa mnohých otázok, ktoré kladú! Majú silné nutkanie chápať príčiny a vnútorný zmysel všetkých vecí. Majú sklon analyzovať ľudí a udalosti vo svojej potrebe porozumieť. Toto môže byť pre tých okolo nich narušením, pretože to môže vytvoriť pocity, že sú skúmaní. Toto je kvôli sklonu Orioncov pôsobiť skôr na mentálnej úrovni ako na úrovni pocitov. Toto nie je spôsobené nedostatkom pocitov, je to jednoducho základný spôsob fungovania pre Orionca.

Orionci chcú, aby iní brali ohľad na ich názory a môžu sa hádať, aby získali úctu a presvedčovať druhých o platnosti svojich názorov. Musia sa naučiť vyvažovať nutkanie porozumieť s vnímavosťou na potreby druhých. Dospelý Orionec sa naučil že to čo hľadajú je vo vysvetlení ich pohľadov a názorov, a v tom, že ich druhí prijmú ako platné a berú na ne ohľad, a nie je to nutne v tom aby ostatní s nimi súhlasili.

Orionci majú hlboký vnútorný smäd po poznaní a môžu byť sklamaní z tých, ktorí nezdieľajú ten smäd. Majú záujem o široký výber oblastí. Pri rozhovore s Orioncom bude zrejmé, že každá téma je pre nich veľmi zaujímavá a sú celkom znalí, alebo nemajú vôbec záujem a nevedia o tej oblasti takmer nič. Sú silní skeptici (pochybovači) a majú ťažkosti prijať nové presvedčenia bez dôkladných dôkazov o ich platnosti. Toto je spôsobené ich mentálnym a intelektuálnym zameraním a potrebou „nájsť zmysel“ vecí logicky predtým ako ich prijmú.

Orionci majú sklon byť kritickí ku druhým a sebe. To preto, že Orionci očakávajú a snažia sa o dokonalosť. Majú bystré oko na podrobnosti a všimnú si veci, ktoré si ostatní nevšimnú. Majú sklon poukazovať na tieto veci ostatným. Ak majú pocit, že sú to veci, ktoré vyžadujú pozornosť alebo nápravu. Toto môže byť rozčuľujúce pre tých, ktorí nie sú zvyknutí na energiu Orionu a môže to byť brané ako osobná kritika. Je dobré si uvedomiť, že Orionci sú veľmi vnímaví na rovnováhu a môžu sa cítiť fyzicky nevoľne alebo zle v situáciách, v ktorých nie je rovnováha. Toto tvorí ich potrebu napraviť napraviť nerovnováhu keď je vnímaná. Môže to byť emocionálna nerovnováha, ktorá je vnímaná v druhých, alebo vonkajšia fyzická nerovnováha. Orionci potrebujú krásu a vyvážený prúd energie v ich okolí, aby sa cítili najlepšie na všetkých úrovniach.

Vo vzťahoch a v jednaní s emóciami Orionci reagujú na emócie intelektuálne a môžu druhých prekvapiť svojimi reakciami. Nutkanie porozumieť je oveľa silnejšie ako emocionálna reakcia. Je pre nich veľmi dôležité porozumieť príčinám v pozadí situácie, aby to podporilo ich schopnosť prijať a pochopiť. V emocionálnej situácii je typicky Orionská odpoveď pýtať sa otázky, hoci tichší Orionci toto môžu robiť vnútorne. To neznamená, že necítia alebo sa nestarajú, jednoducho musia hľadať porozumenie. Orionci sa často cítia nepohodlne v emocionálnych situáciách pokiaľ nepoznajú zúčastnených dostatočne, aby sa cítili slobodne aby sa pýtali otázky vnútri. Ak ich potreba pýtať sa alebo porozumieť emócii nie je umožnená, rozvinú vzorce potláčania emócií alebo ich skúmania len na vnútornej úrovni.

Tí z Orionu potrebujú súkromie a čas osamote, aby sa dobili, učili a rozvinuli prúd vnútri. Najlepšie sa učia sami alebo v malých skupinách, a necítia sa príjemne v prostredí všetkých tried. Majú vysokú úroveň energie, ktorá v spojení so spytujúcou povahou robí Orioncov neznášanlivých učenia v triede, keď cítia že učenie nie je dobre vykonávané alebo nie je zmysluplné. Mnohí Orionci sú skvelí učitelia, vďaka ich schopnosti vidieť veľa podrobností, a „anjeli“ predvádzania informácií, aby urobili učenie pre študenta zaujímavejším. Orionci radi rozosmievajú druhých. Majú silný zmysel pre humor a túžby doberať si a hrať sa. Druhí si môžu všimnúť, že zmena z hravosti na kritičnosť môže nastať rýchlo.

Majú silnú komunikáciu s duchom a psychické schopnosti. Ako Orionci rastú na duchovnej ceste, môžu zistiť, že ich najväčšou výzvou je rozvinutie vyšších úrovní dôvery a viery. Toto je spôsobené tým, že mnohé stránky duchovnosti je nutné prijať jednoducho ako vieru. Orionci sú hlboko zakorenení v potrebe pýtať sa, hľadať dôkaz, odpovede, logické porozumenie predtým ako prijmú presvedčenia. Toto môže vytvoriť ťažkosti a vnútorný boj pre veľa Orioncov, keď sa učia spojiť technickú myseľ s duchovným ja. Avšak sú to tieto isté kvality, ktoré robia z Orioncov dôležitých zberateľov informácií a poznania, ktoré je možné zdieľať s ostatnými.


(pokračovanie...)

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.sk

Prevzaté z:  http://www.dunres.sk/

Zdroj: převzato od http://gaia2010.sk

úterý 18. března 2014

Čakry a nemociObrazek 
Čakry jsou neviditelná centra energie. Při správném fungování čaker máme zdravé tělo i mysl. Jsou to vlastně takové neviditelné trychtýře, které škodlivou energii odvádějí ven z těla a starají se o přísun čisté energie. Čaker v těle je hodně, ale my se dnes budeme zabývat šesti ze sedmi hlavních čaker. První dvě čakry patří do existenciální roviny „země“, druhé dvě do existenciální roviny „člověk“, a poslední dvě do existenicální roviny „nebe“.


   První čakra – kořenová
Obrazek

Nachází se na tzv. hrázi, to je místo mezi naším konečníkem a pohlavními orgány. Tato čakra směřuje směrem dolů.
V kořenovém centru se projevuje vůle k životu: je to pramen síly pro boj
o přežití a pro sexualitu s její rolí při zachování rodu. Bez fungující kořenové čakry se žádná živá bytost nemůže harmonicky vyvíjet. Ostatní energetická centra nemohou její funkci převzít. Dodává sílu, která je v ostatních centrech nutná pro kontakt s okolím a pro jeho harmonické využití k vývoji osobnosti. Bez této síly nejde nic. Bez vůle k životu a k přežití, která přichází ke slovům také zde, rovněž ne.

Psychické projevy zablokované energie v kořenové čakře: extrémní pacifismus („nikdy bych nikoho nemohl zabít!“); strach ze života („na tento svět nemůže žádný rozumný člověk přivést děti!“); přehnaná agresivita („postavte ty hajzly ke zdi!“); potíže s pořádkem a s časem („nevím, proč pořád chodím pozdě!“), netrpělivost („proč jen ten idiot nejede!“); závislost („bez něj/ní/ nemohu žít!“).

Tělesné projevy bloků v kořenové čakře často jsou: bolesti zubů, páteře; bolesti, které negativně ovlivňují schopnost regenerace; nemoci a bolesti mezi tlustým střevem a konečníkem.
Charakteristická věta pro porušenou kořenovou čakru: „Nestojí oběma nohama na zemi.“

 Druhá čakra – sexuální

Obrazek
Najdeme ji v centru podbřišku, asi dva prsty pod pupíkem. Ústí směrem dopředu a dozadu.
Sexuální centrum ovládá naši schopnost dotýkat se světa a přijímat jeho doteky. Podle hermetického zákona „jak uvnitř, tak vně“ k tomu patří rovněž schopnost vnímat sebe sama. Bez této schopnosti není žádná erotika, žádný uspokojivý, radostný, sexuální život. A také žádná skutečná radost ze života. Koordinace výrazu těla (tělesnost!), schopnost prožívat jakýkoliv smyslový prožitek (kultura, umění), všechny tyto nádherné zkušenosti a zážitky se mohou projevit v plné kráse pouze tehdy, když naše sexuální čakra pulsuje a pracuje bez bloků. 

Psychické projevy bloků v sexuální čakře: strach z blízkosti („jen se mě nedotkni!“); odpor k tělesnosti („sexualita je něco pro zvířata, lidé jsou zrozeni k něčemu vyššímu!“, tento odpor se může projevovat jako potřeba neustále se mýt /patří do obsedantně kompulsivních poruch/, přehnanou touhou po čistotě, atd,…); zdůrazňování rozumu („k čemu potřebuji city, za ty se nic nekoupím!“); přeceňování okamžitých pocitů („přemýšlení nevede k ničemu, dělám všechno jen tak z voleje!“); porucha rytmu („netancuji rád, neumím to!“; „proč jenom mám pořád tyhle menstruční bolesti?“, „nejraději pracuji v noci!“); izolovanost („manželství nebo partnerství není nic pro mě!“); frigidita, impotence, chybějící orgasmus („žádný sex nepotřebuji, nevím, co na tom kdo má, je to bláhovost!“); strach z pádu („nikdy bych neskočil z třímetrového můstku!“). Kdo své okolí nevnímá nebo je považuje za nepřítele, nemůže se před ním ani chránit a ze strachu dělá mrtvého brouka.

Tělesné projevy zablokované sexuální čakry: onemocnění související s tělesnými tekutinami (krev, lymfa, sliny, žluč), nemoce související s orgány zpracovávajícími tělesné tekutiny (ledviny, močový měchýř, lymfatické žlázy). V řadě případů se dá pozorovat zvýšený sklon k infekcím.
Charekteristickou větou pro porušenou sexuální čakru je: „Nemá žádnou radost ze života!“
Pokud nejsou tyto dvě čakry roviny „země“ otevřeny ve všech svých aspektech, pokud nejsou láskyplně přijímány a beze zbytku zakoušeny ve všech svých funkcích, nemohou se ani ostatní čakry naplno otevřít, fungují pouze omezeně.

 Třetí - čakra sluneční pleteně

Obrazek
Nachází se v oblasti našeho žaludku a směřuje vodorovně vpřed i vzad.
Čakra sluneční pleteně, neboli čakra osobnosti, je centrem síly. Snažení našeho já, tedy prosazování vlastní osobnosti, vychází ze solar plexu.
V čakře sluneční pleteně se projevuje vůle k individualitě. Její heslo zní: "Chci, tedy jsem." Funkční poruchy této čakry se mohou projevovat silnými mocenskými nároky, dogmatismem, strachem ze zániku ("Mohl bych ztratit svou individualitu a pak bych byl vlastně mrtvý, jednoduše bych tu už nebyl."), závistí, hamižností a strachem o majetek.
Čakra sluneční pleteně je pro naši cestu k Bohu navýsost důležitá, neboť od ní vedou kroky k vyrovnání karmy. Zde sídlí rovněž naše osobní svoboda
i naše pocity viny: tedy jak naše potenciálně neomezená schopnost se rozvíjet, tak i meze, které si sami ukládáme. Pouze když se rozpustí naše obavy, úzkosti a pocity viny, jakož i z nich vyplývající mocenské nároky, můžeme dopřát i ostatním jejich svobodný vývoj, můžeme je milovat
a přijímat takové, jací jsou. Cesta k otevření srdce tedy vede přes solar plexus.

Psychické projevy zablokovaného centra solar plexu: mocenské nároky ("můj muž", "moje žena", "moje dítě", "moje peníze"); chtivost ("Život se vůbec nevyplatí, když nemohu pořád víc a víc vydělávat, když nemám milenku a každý rok jiné auto!"); nakupovací vášeň ("Potřebuju nutně nové šaty!"); strach před ztrátou sociálního postavení ("Co jen udělám, když mi můj šéf dá výpověď?", "Co když tu zkoušku neudělám?", "Co když nebudu mít uklizeno, až přijdou známí na návštěvu?"); závist ("Ten chlap má zase nové auto!").

Tělesné projevy zablokované sluneční pleteně: bolesti žaludku, záněty dvanácterníku, dysfunkce slinivky břišní, nemocná játra a žlučník, porušená sekrece žaludečních šťáv, dysfunkce slinných žláz ("Úplně mi vyschly sliny!")

Při hypofunkci čakry sluneční pleteně se člověk svým chováním i zjevem podobá příslovečné "šedé myši".

Při hyperfunkci je člověk oproti tomu typický despota nebo rodinný tyran.
Charakteristickou větou pro narušenou čakru solar plexu je: "Drží se světa jako klíště."

Čtvrtá - srdeční čakra

Obrazek
Tato čakra je v místě našeho srdce, také směřuje vodorovně vpřed i vzad.
Srdeční čakra je centrem vztahovosti v rovině regulující naše osobní
i sociální intence a schopnosti. Z této čakry vycházejí schopnosti a ochota přijímat nejen naše vlatní já, nýbrž i já ostatních bytostí.
Když je srdeční čakra v pořádku, umožňuje nám přijímat svět, nás samotné
i ostatní lidi takové, jací jsou. Vytváří-li se v čakře solar plexu osobnost, pak srdeční čakra je místem, kde se tento náš výtvor, osobnost, přijímá a učí milovat se vším všudy, s chybami i přednostmi.
Nejlepším výrazem tohoto úkolu je přikázání: "Miluj bližního svého jako sebe sama." Když se neakceptuji takový, jaký jsem, nýbrž žiji neustále se sebou ve sváru jenom proto, že nejsem takový, jaký bych chtěl být, ani nevypadám jako Marily Monroe či Clark Gable, ani neumín tak nádherně zpívat jako Placido Domingo, či Tanita Tikaram, tak nemohu být ani ve vztahu k bližním uvolněný a laskavý. Místo toho jim budu vyčítat, že mě opět zklamali, že mi kazí všechnu radost, že jsou "hnusní kapitalisti" nebo "lůza". Nebudu-li ovšem své předsudky a hodnocení brát úplně vážně, tak uvidím, jaké jedinečné schopnosti se ve mně i v ostatních skrývají. Budu-li navíc tyto schopnosti považovat za užitečné a prospěšné, budu je
i s radostí přijímat.

Psychické projevy zablokované srdeční čakry: kladení podmínek v lásce ("když neuděláš co chci, tak tě nemohu mít rád!"); utiskující láska ("...vždyť chci pro tebe jen to nejlepší!"); přehanná obětavost ("lidé jsou na světě, aby druhým pomáhali.", "kam bychom přišli, kdyby každý myslel jenom na sebe!"); egoismus a využívání druhých ("to smím já, ty ne!", "musíš tu být pro mě!").
Harmonické rozvinutí srdečního centra je úzce spjato se srdeční energií. Když je vyvinuta moje schopnost milovat, když sám sebe přijímám, neudolám ostatní svou vyjadřovací schopností, nýbrž se zapoujím do harmonického chóru života.

Tělesné projevy zablokované srdeční čakry: bolesti v krajině srdeční, dysfunkce štítné žlázy, nemocné plíce, dále pak poruchy krevního oběhu, křeče, rakovina a AIDS.

Při hypofunkci srdeční čakry má člověk v závislosti na tom, jaký typ je, sklon být bezohledný vůči sobě nebo vůči druhým.

Při hyperfunkci přehání toleranci a to až k sebeobětování.
Chareakteristickou větou pro narušenou srdeční čakru je: "Já - on - ona - ono - musí ...."

 Pátá - krční čakra

Obrazek
Jak název vypovídá, najdeme ji v oblasti krku. Směřuje vodorovně vpřed
i vzad.
Reprezentuje nebeskou či božskou úroveň. Krční centrum ovládá naše sebevyjadřování, určuje tedy držení těla, mimiku a gesta. Jeho dysfunkce se může projevovat demagogií a tyranstvím. Se svými oběma póly "výraz mé osobnosti v jednotě s vesmírem" (zpěv alikvotních tónů, duchovní hudba)
a "výrazem divoké, vyhraněné, z celistvosti světa vydělené individuality" (heavy metal, demagogie, černá magie) je pátá čakra průsečíkem vnitřního a vnějšího světa. Odráží náš vnitřní svět a tím zajišťuje i okolí, do kterého se zrovna hodíme, a to jak v materiálním, tak v sociálním smyslu. Každé vnitřní "chybné držení" se dá rozpoznat na vnějším držení těla a na jeho vzhledu.
Motto krční čakry zní: "Ukáži, co ve mně vězí." Řecký hrdina Orfeus, který uměl svým zpěvem přimět k pláči dokonce i kameny a stromy, měl zcela jistě dobře fungující krční čakru, nabitou energií. Nabitou, ovšem v negativním smyslu, ji měl ale i Hitler. Svým stakatovitým, v demagogických sentencích přeskakujícím hlasem, hypnotizoval a ovládl miliony lidí.

Fyzické projevy zablokované krční čakry: chrapot (Nemohu tak dlouho mluvit, vždycky pak chraptím.").Tento chrapot ukazuje na stažení svalů, může být zároveň i výrazem strachu před tím, že se zesměšním. Když si člověk myslí, že se nedokáže správně a přiměřeně vyjadřovat, tak začne svoje vyjadřování nějakým způsobem omezovat. I bolest v krku může být projevem strachu. To, co se za tímto strachem skrývá, se dá zjistit podle napětí v jiných částech těla. Veškeré křečové ztuhnnutí v těle získává svou formu koneckonců prostřednictvím krční čakry. Svou příčinu v ní však nemá! Krční centrum pouze hmatatelně formuluje blokády existující v jiných čkaráích. Kromě toho se podle polohy hlasu, podle toho, zda přeskakuje, či zda obsahuje hluboké frekvence, podle jeho pružnosti, síly a výdrže, bloky dají spolehlivě diagnostikovat. Dále se pomocí krčního centra dá pozitivně působit především na ztuhnutí v oblasti pánve a v lýtkách. Strnulý krk mě možná přivede na otázku, proč bych teď nejdraději viděl pouze "rovně". Bloky v krčním centru se projevují dále ještě poruchou růstu, neboť krční čakra má úzký vztah ke štítné žláze, která růst řídí.
Existuje tu i spojení s čakrou solar plexu. Jestli tam spočívá polarita napětí mezi mocenskými nároky a odmiítáním moci, způsobuje polarita v krční čakře buď přehnaně nebo nedostatečně vyvinutou schopnost působit na ostatní.

Při hypofunkci krční čakry (stejně jako při hypofunkci sluneční pleteně) vypadá člověk jako ona příslovečná "šedá myš" a je možná dokonce žertem označován za zaostalého. Má problémy s komunikací, dost možná koktá, často se přeříkává a má patologický odpor k veškerému "předvádění". Má hlavu spíš skloněnou, bradu u ohryzku.

Při herpyrfunkci tu máme typického despotu. Často chraptí, mluví nezřídka řezavým, vysokým hlasem. Může se z něj vyklubat malý (nebo velký) demagog, diskutuje kvůli diskutování, rád se hádá, chtěl by svět předělat podle svých představ a nabízí pro to celou řadu důvodů. Hlavu drží nahoru, "má nos v oblacích".
Charakteristická věta pro porušenou krční čakru: "Nikdy nenajde ten správný tón."

 Šestá - čelní čakra (třetí oko)

Obrazek
Nachází se uprostřed čela, směřuje vodorovně vpřed i vzad.
Stejně jako krční čakra reprezentuje nebeskou či božskou úroveň.
Tato čakra je sídlem naší intuice. Intuice se často zaměňuje s citem. Přitom se dá intuice lehce rozlišit: všechno před čím pociťuji odpor, co se mi hnusí nebo mám strach, a všechno, co bych chtěl bezpodmnínečně mít, čeho se mi žádá - je cit. Neutrální zbytek mezi tím je intuice. Pokud člověk chce rozvinout svou intuici, musí se nejprve naučit rozumět svým pocitům, aby byl schopen vnímání, které se často vyskytují pohromadě (intuice v člověku vyvolává určité pocity), skutečně rozlišovat.
Čelní centrum se také označuje jako "třetí oko. S dobře fungující čelní čakrou se mohou lidé stát dokonce jasnozřiví, vidět auru apod.
Samozřejmě tato schopnost sama o sobě nevypovídá ještě nic o tom, jak jsou vyvinutá další energetická centra. Jasnozřivým se může člověk stát
i pomocí "cesty moci", která umožňuje pouze omezené a dočasné fungování mimosmyslových schopností, způsobené výhradně systematickým přepínáním mozkového censtra. to dřív nebo později "vyhoří" a sen
o skvělých nadpřirozených schopnostech je ten tam. Zbývá pak jen narušený krevní oběh.
Skryté síly dřímají v každém člověku, v jeho čakrách. Jejich probuzení probíhá obvykle harmonicky v souladu s lidskou schopností akceptovat skutečnost takovou, jaká je, a žít životem lásky. Takový přirozený vývoj ovšem není nutným předpokladem pro tzv. nadpřirozené síly. Každý "silák" je může u sebe při troše trpělivosti a sebedisciplíny rozvinout. Svatým
a duchovním učitelem se tím nestane. (Proto si dobře všímej, kdo se váže "na nějakého gurua".)
Čelní čakra se může setkat s celou řadou bloků. Pozitivní a negativnií formy se tu těsně dotýkají. "Třetí oko" má člověku ukázat jeho zcela individuální cestu džunglí života. Většinou se to děje známou metodou pokusů a omylů: nejprve uklouzneš na slupce od banánu, spadneš na zadek a pak přemýšlíš, jak by se dalo příště nehodě zabránit. Cesta a bloudění se někdy od sebe nedají oddělit, neboť každý se musí s tím, co se má naučit, vypořádat svým vlastním způsobem.

Psychické bloky čelního centra: bezcílný, labilní život ("Nevím, proč vlastně žiji."); odcizení od práce ("Je mi jedno, co dělám, hlavně, že za to jsou peníze."); strach z duchů, zjevení, fantomů, atd. (způsobený hyperfunkcí). Jelikož v čelní čakře sídlí i naše racionální poznávací schopnosti, jakožto součást vesmírného poznání, může při nadměrné analytické zátěži docházet k bolestem hlavy, které mohou být vyvolány přetížením této čakry. Bloky se vyznačují i vytrvalou nezaměstaností, neustálý stěhováním, častým střídání partnerů, snahou být neustále oblečen podle poslední módy, uctíváním idolů, fanatismem, apod.

Fyzické projevy bloků v čelní čakře: špatné barevné vidění, krátkozrakost, dalekozrakost. (Dle vidění můžeme usuzovat na stav energií daného člověka.) Špatná funkce jinak zdravých a silných orgánů.

Při hypofunkci čelní čakry má člověk dle svého typu sklon se stát "tupým dělákem" (ne ve smyslu příslušnosti k nějaké sociální třídě!) - láhev piva
a televize, žádné koníčky, žádné názory, žádné zájmy.

Při hyperfunkci má "vize" ("blouznivý prorok"), chce varovat lidstvo před hrozící katastrofou, vidí duchy, má strach, aniž by věděl z čeho (při současně zablokované sexuální čkaře).
Harmonická funkce šesté čakry naproti tomu způsobuje přísun energie
z kořenové čakry (znamení, že člověk svou cestu našel).
Je tedy třeba mít u stavu vyčerpanosti, zemdlenosti, špatné regenerační schopnosti atd., tyto vztahy neustále na mysli.
Charakteristická věta pro porušenou čelní čakru zní: "Nemůže najít svou cestu."

 Harmonizace čaker

Obrazek
Každý z nás má v sobě uložené samoléčebné schopnosti. Jako prevenci či pomoc čakrám v nerovnováze zde uvádím, jak můžete na své čakry působit. Nejlepší poloha je vleže na zádech na rovné podložce. Každou pozici držíme minimálně pět minut. 

Působit můžeme třemi způsoby:

1. Cílené působení - přikládáme obě dlaně na jednotlivé čakry. Začínáme čelní čakrou, pokračujeme vždy na čakru níže uloženou, až se dostaneme ke kořenové čakře, takže jsme vlastně udělali šest pozic.

2. Vyrovnání čaker - 1) levá ruka na čelní čakře, pravá na kořenové
2) levá ruka na krční čakře, pravá na sexuální
3) levá ruka na srdeční čakře, pravá na solar plexu

3. Propojení čaker se srdeční čakrou - levá ruka spočívá celou dobu působení na srdeční čakře, pravou ruku přikládáme vždy na pět minut na čakry zbývající, počínaje šestou a konče první čakrou.Zdroj: článek převzat od www.liduse.cz (poznámka autora:Kromě úvodu a harmonizace čaker jsem v popisu jednotlivých čaker čerpala z knížky
o čakrách, bohužel si již nepamatuji z které, tak se omlouvám autorovi. Pokusim se to  zjistit a doplnit:-)

středa 5. března 2014

Japonští vědci dokázali, že aura skutečně existuje


Skupina japonských vědců z Tokijské univerzity provedli pod dohledem Mio Wataneba sérii pokusů při kterých se jim povedlo vizuálně zachytit auru osoby, čímž potvrdili její existenci.
S pomocí vysoce citlivých kamer byli vědci schopni vyfotografovat zvláštní záři osoby. Záře se objevuje nejsilněji zejména ráno a zdá se slábnout večer. Nejvíce je viditelná okolo obličeje, úst, tváří a krku. Odborníci se domnívají, že tato technika by se mohla stát novým způsobem při diagnostikování a léčbě mnoha nemocí. Slabší záře okolo některé části těla může ukazovat na přítomnost poruchy nebo nemoci.
Je ohromující, že existence aury zůstává na  pochybách ačkoliv postupy pro fotografování aury už existují několik desítek let...
Více info na odkazu.

Read more: Japanese Scientists Prove That Auras Actually ExistPřevzato: David Icke http://www.davidicke.com/headlines/japanese-scientists-prove-that-auras-actually-exist/
Překlad: Jolana Dominguez
www.nova-cesta.com

pondělí 3. března 2014

Tričko ze dřeva??? aneb ekologická varianta oblečení

Obrázek
Už jste někdy viděli tričko vyrobené ze dřeva? Rakouská firma CHILLAZ je vyrábí.
Chillaz je značka sídlící v samotném srdci Tyrolských Alp, v rakouském městečku Vomp, kousek od Innsbrucku. Zabývá se výrobou pohodlného oblečení moderního vzhledu, které je příjemné a zároveň funkční. Je to kultovní značka, jejíž produkty jsou slušivé, moderní, mají skvělý design a příjemně se nosí. Kromě těchto charakteristik mají ještě něco navíc, o čem se dočtete dále – a to jsou používané materiály
Značka klade velký důraz na ekologii a ochranu naší planety. K výrobě používá nejmodernější přírodní materiály a technologie a veškerá výroba od zpracování příze, výroby látek, barvení a samotné šití, probíhá v Evropě, jmenovitě v Turecku, Rakousku a Německu.

Základní používané materiály pro výrobu oblečení značky CHILLAZ jsou:

Základní fakta jednotlivých materiálů:


BAVLNA MODAL TENCEL
Základní surovina bavlna   bukové dřevo     eukalyptové dřevo
Země produkce Egypt, USA, Indie,
Pakistan, Brazílie
Rakousko subtropické oblasti
Odvod vlhkosti ~ ++ ++
Doba schnutí ~ ~ ~
Pevnost v tahu ~/- + ++
Tvorba zápachu ~ + ++
Ekologie - ++ ++
Reakce pokožky ++ ++ ++
Žmolkování ~/- ~ ~

BAVLNA

Produkce

Bavlník je rostlina patřící do čeledí slézovitých. Je velice náročná na klimatické podmínky a ke svému růstu potřebuje hodně slunce a přibližně 200 dní bez mrazu proto, aby její plody úplně dozrály. Navíc pro svůj růst potřebuje více než 500 mm dešťových srážek ročně. Je to jednoletá rostlina a dorůstá do výše 1 - 2 metrů.
Po odkvětu se vytvoří tobolka o velikosti vlašského ořechu ve které je 3 - 5 komor obsahujících semena o velikosti pepře, které obrůstají vlákny. V každé komoře je až 10 semen obalených 1000 až 7000 vlákny bavlny. Při dozrávání tobolky pukají a chomáčky dobře vzrostlých vláken se derou ven. Díky genetickému inženýrství, lepším zavlažovacím metodám a intenzivnějšímu použití chemických prostředků se za posledních 30 let produkce bavlny zdvojnásobila. V roce 2007 se již na 43% zemědělské plochy na světě pěstovala geneticky modifikovaná bavlna. 

Sklizeň

Puklé tobolky se sklízí buď ručně, nebo mechanicky. Při mechanické sklizni se nejprve celá pole postříkají herbicidy, aby z rostlin opadaly listy a zbyly pouze tobolky na holých stoncích.
Při manuální sklizni se získá kvalitnější a méně kontaminovaná bavlna, ale sběrači nedostávají odpovídající plat a většinou na polích pracují ženy a děti. 

Zpracování

Sklizená vlákna se oddělí od semen a tobolek, sváží se a odvezou do přádelny. Zde se bavlna třídí, čistí a češe, potom se spojí do svazků, které se motají do příze, barví a dále zpracovávají na tkalcovském stavu. 

Čištění

Čištění bavlny se provádí z důvodu vylepšení povrchu a zlepšení vlastností vláken, aby:
- se nemačkala a byla hebká na dotyk
- se snadněji barvila
- absorbovala minimum vlhkosti a nečistot
- se nesrážela a byla chráněna proti plísním a bakteriím
Veškeré textílie vyrobené z bavlny jsou chemicky různě ošetřované.

Bavlna a chemikálie

Rozvinutý průmysl na zpracování bavlny je silně závislý na chemikáliích, bavlna je zemědělský produkt, u kterého je použití umělých hnojiv a pesticidů nejintenzivnější. Na bavlníková pole se používá 10 - 25 krát více pesticidů. Protože samotní škůdci se každým rokem stávají více odolní geneticky modifikovaným rostlinám a mnohým pesticidům, musí se každý rok používat větší množství chemikálií - což je cyklus, který nikdy neskončí. Od sklizně po finální textílii se na bavlnu použije 27 různých chemikálií.

                     
                                          >>>Sklizeň>>>Přeprava>>>Čištění a výroba textílií

Chemikálie používané při výrobě bavlny poškozují nejen půdu, ale také farmáře, kteří bavlnu pěstují. Drobní farmáři rozprašují pesticidy na polích z nádrže umístěné na zádech, aniž by nosili ochranné oděvy. Každoročně dochází k otravám farmářů a jejich rodin.
Prohlédněte si video: Coventional Trap

Chillaz a chemikálie

Chillaz používá bavlnu vysoké kvality z Egypta, která je vylmi suchá a obsahuje zvláště dlouhá a měkká vlákna. Proto nemusí používat změkčovadla a stabilizátory. Barvení se provádí v německé firmě Dyestar, která jediná v Evropě používá přírodní barviva. Bavlna zpracovaná firmami Dyestar a Bayer je nejdražší na trhu, ale firma Dyestar garantuje, že jejich produkty jsou neškodné pro uživatele trpící alergiemi.
Pro zlepšení jemnosti bavlněných vláken používáme u více jak 90% vysoce kvalitní bavlny silikonové lázně. Silikon však slepuje vlákna k sobě a jeho použití je omezeno, aby nesnížil pozitivní vlastnosti bavlny.
Chillaz kombinuje vlákna bavlny s vysoce kvalitními vlákny Modalu. Výsledná tkanina je jemná a hebká na dotyk a není potřeba používat příliš mnoho barvení.

Problémy životního prostředí

Problém bavlny a ochrany životního prostředí nespočívá pouze v používání chemikálií, ale také ve velkém množství vody spotřebované k zavlažování. Ve srovnání například s produkcí vlákna Tencel je k vypěstování bavlny potřeba stokrát větší množství vody. Konečné následky jsou snížení hladiny podzemních vod a jejich kontaminace pesticidy.

Bio bavlna 

V řízených biologických zemědělských systémech probíhá pěstování bavlny dle stanovených norem. V procesu výroby biologicky čisté bavlny se nepoužívají umělá hnojiva, nebo geneticky modifikované přípravky. Takto je chráněna příroda, zvířata, lidé a je zachována biodiverzita bavlníkových rostlin.
Aby se zabránilo vyčerpání půdy pěstováním jediné rotliny, střídá se na polích pěstování různých druhů ovoce a zeleniny. Kultivace půdy díky pravidelnému střídání pěstování různých rostlin, např. kukuřice, urychluje regeneraci půdy, ale také zabraňuje množení škůdců bavlny. Pěstování burských oříšků přitahuje více hmyzožravých živočichů, kteří se usazují na polích a přirozeně regulují přemnožení škůdců. Namísto chemických hnojiv používají bio farmáři zemědělský odpad, např. kravský hnůj, nebo kompost.

Nevýhody bio bavlny

Přechod k pěstování bio bavlny je finančně velmi nároční a trvá dlouhou dobu. Trvá to přibližně tři roky, než bavlna dosáhne nejvyšších cen na trhu. Zpracování bio bavlny na finální textílii je o 40% dražší, což ztěžuje prodej finálních produktů na trhu oproti produktům z tradiční bavlny. A v neposlední řadě hrají důležitou roly chemikálie, které jsou potřeba při čištění a úpravě bavlny, bio bavlnu nevyjímaje.

Certifikát Bio bavlna

Certifikát Bio bavlna garantuje biologický původ bavlny a zaručuje, že pěstitelům bude vyplacen bonus za to, že se  rozhodli pro biologické farmaření. Certifikátem "biologically controlled" potvrzuje nezávislá organizace, že farmář dodržuje postupy dané stanovenými normami. Farmáři, kterým byl certifikát udělen, jsou každoročně kontrolováni a musí provádět záznamy o svých postupech.
Naneštěstí se objevuje čím dál více společností, které se snaží obohatit na tzv. bio bavlně. Protože poptávka po bio bavlně celosvětově neustále roste, roste i prodej bio bavlny na černém trhu. V současnosti se na trhu prodává třikrát větší množství bio bavlny, než se jí vypěstuje. Pro nakupující společnost je extrémně obtížné rozpoznat, byla li nabízená bavlna vypěstována biologicky.

Chillaz a Bio bavlna

Protože našim zákazníkům nemůžeme 100% zaručit, že bavlna, kterou nakupujeme je biologického původu, zdržujeme se označení bio bavlna na našich produktech. Do budoucna však plánujeme, že najdeme spolehlivého partnera, který nám bude dodávat certifikovanou bio bavlnu.
Základní surovina - bukové dřevo


Vlákno Lenzing Modal® je vyrobeno z bukového dřeva je tedy 100% přírodní. Tajemství úspěchu spočívá v čisté bukové celulóze. Celulóza vyráběná v rakouské firmě Lenzing je získávána z domácích lesů a používá se pro výrobu vlákna Lenzing Modal. Nejvyšší kvalita produkovaného vlákna je zaručena řízenou kontrolou celého výrobního procesu - od dřeva po vlákno.
Základní surovina je rozhodující pro kvalitu a činí tak Lenzing Modal® výjimečným materiálem. Proces výroby celulózy a vláken je řízen dle principu obnovitelnosti zdrojů. Proto jsou chemikálie a vedlejší produkty vzniklé při výrobě opět dále používány. Například xylóza (dřevěný cukr) se dále používá jako sladidlo.

Produkce


Celulóza se vyrábí přímo v rakouské firmě Lenzig a je získávána z místních buků. Zjednodušený popis výroby vypadá asi takto: bukové dřevo se rozdrtí na třísky, které se potom za pomoci sulfi du a vody vaří na kaši. Ta se procedí přes síto do vlažnější vody, jako když se vyrábí nudle. Vzniklé „nudle" se ještě za mokra mechanicky natahují přes rotující válečky, až se dosáhne požadované tloušťky. Potom se vlákno čistí od chemikálií, které se vrací zpět do výrobního procesu, a namotá se na cívky.
Na rozdíl od klasické viskózy je vlákno Lenzing Modal® mnohem pevnější v suchém i mokrém stavu a je výjimečně odolné proti vytahování.
 Další vynikající vlastností tohoto vlákna je hebkost a měkkost na dotek. Modal zůstává měkký a hebký i po mnohonásobném praní a neztrácí ani lesk a barevnou jasnot. Po 25 vypráních se nemění lesk a jasnost barev a nedochází k zašednutí, jako je tomu u bavlny. Pro tyto své vlastnosti se používá v tkaninách jako přírodní změkčovadlo.

ECO-Label

Firma Lenzing získala pro materiál značky Modal evropské označení ECO-Label, které znamená, že při výrobě nejsou používány žádné toxické přísady ani chlór a dřevo pro výrobu je z místních, trvale obnovovaných lesních porostů.
Základní surovina - eukalyptové dřevo

Vlákno TENCEL® se vyrábí z eukalyptového dřeva, ze stromů pěstovaných v trvale obnovovaných porostech.Eukalyptus je zajímavá surovina. Je to rychle rostoucí strom a lze ho pěstovat průmyslově v tzv. "lesních plantážích" bez umělého zavlažování nebo genetického inženýrství. Je to stále zelená rostlina dorůstající do velikosti 40 metrů.
Eukalyptus (nebo také blahovičník) pochází z Austrálie a Tasmánie, nachází se také ve východní Indonesii. V současnosti se eukalypty začali pěstovat i v dalších subtropických oblastech na celém světě. V Austrálii tvoří eukalyptus 70 % celkové populace stromů. Na žádném jiném kontinentu nemá žádný strom takovou dominantní převahu.
Produkce

Eukalyptus je zbaven kůry a rozsekán na malé kousky. Potom se rozvaří na celulózu. Při rozpouštění celulózy se používá organické rozpouštědlo aminoxid, které se používá také v kosmetice. Rozvařená celulóza se procedí přes síto do vlažnější vody, jako když se vyrábí nudle. Vzniklé „nudle“ se ještě za mokra mechanicky natahují přes rotující válečky, až se dosáhne požadované tloušťky. Potom se vlákno čistí od chemikálií, které se vrací zpět do výrobního procesu, a namotá se na cívky.
Díky své struktuře nanovláken má TENCEL® několik výhod: vlákno je jemné jako pokožka, pevné jako polyester, chladivé jako len, hřejivé jako vlna a absorbuje více než bavlna. TENCEL® je schopen absorbovat pot díky nanovláknům ze kterých je vlákno složené. Tyto nanovlákna  jsou hydrofilní a zaručí ideální absorpci potu a udržení optimálního mikroklimatu pokožky. Ve srovnání s umělými vlákny je transport vlhkosti unikátní, probíhá uvnitř vlákna. Umělá vlákna nejsou schopna absorbovat vlhkost dovnitř vlákna a k transportu dochází pouze na povrchu. Ve srovnání s bavlnou TENCEL® absorbuje o 50 % více vlhkosti. V porovnání s ostatními materiály je TENCEL® schopen odvádět pot i při 65% vlhkosti vzduchu. Co se týče hygieny a množení bakterií, které způsobují nepříjemný zápach, je TENCEL® díky svým přírodním antibakteriálním vlastnostem ideální materiál pomáhající naší pokožce relaxovat a uvolňovat se. Množení bakterií způsobujících zápach nemá u materiálu TENCEL® šanci.

Vlastnosti

Díky své struktuře nanovláken má TENCEL® několik výhod: vlákno je jemné jako pokožka, pevné jako polyester, chladivé jako len, hřejivé jako vlna a absorbuje více než bavlna. TENCEL® je schopen absorbovat pot díky nanovláknům ze kterých je vlákno složené. Tyto nanovlákna jsou hydrofilní a zaručí ideální absorpci potu a udržení optimálního mikroklimatu pokožky. 
Odvod vlhkosti


Ve srovnání s umělými vlákny je transport vlhkosti unikátní, probíhá uvnitř vlákna. Umělá vlákna nejsou schopna absorbovat vlhkost dovnitř vlákna a k transportu dochází pouze na povrchu. Ve srovnání s bavlnou TENCEL® absorbuje o 50 % více vlhkosti. V porovnání s ostatními materiály je TENCEL® schopen odvádět pot i při 65% vlhkosti vzduchu.

Přírodní dezinfekce

Co se týče hygieny a množení bakterií, které způsobují nepříjemný zápach, je TENCEL® díky svým přírodním antibakteriálním vlastnostem ideální materiál pomáhající naší pokožce relaxovat a uvolňovat se. Množení bakterií způsobujících zápach nemá u materiálu TENCEL® šanci.
 

    Syntetická tkanina                     Tencel
Pot je absorbován dovnitř vlákna Tencel a jeho transport probíhá uvnitř vláken, proto se na povrchu kůže netvoří vlhký film, ve kterém se množí bakterie.
Bez jakékoliv chemické přísady TENCEL® zabraňuje tvorbě bakterií. U syntetických vláken je množení bakterií 2 000 krát vyšší než u materiálu TENCEL®.

ECO-Label

Firma Lenzing získala pro materiál značky Tencel evropské označení ECO-Label, které znamená, že při výrobě nejsou používány žádné toxické přísady ani chlór a dřevo pro výrobu je z místních, trvale obnovovaných lesních porostů. Samotný výrobní proces získal ocenění evropské unie "European Award for the Environment". TENCEL je vyráběn z eukaliptového dřeva a je tedy 100% přírodně rozložitelný. 

TENCEL® – eko vlákno

Na rozdíl od pěstování bavlny eukalyptus nepotřebuje umělé zavlažování vodou, ani ochranu pesticidy. Dokonce je možné ho pěstovat na pozemcích, které nejsou vhodné pro pěstování rostlin určených pro výrobu potravin. Nejvýznamější výhodou je, že objem produkce z vláken TENCEL® je desetkrát vyšší než objem produkce z vláken tradiční bavlny.
Šest čtverečních metrů půdy je potřeba k výrobě jednoho trička z bavlny, nebo deseti triček z TENCELu. Dostatečný argument v současném světě, kde populace neustále roste a pozemky jsou stále vzácnější.
Zdroj: http://www.vertical.cz/cs/vertical/aktuality/tricko-ze-dreva_13-318/

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět