čtvrtek 7. června 2012

TEST - jste vy nebo někdo ve vaší rodině indigové, křišťálové nebo duhové dítě?

Test pro děti 0-5 let 
 • při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
 • potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
 • je jistým způsobem jiné než ostatní děti
 • nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
 • k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
 • přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
 • dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
 • první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
 • často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
 • chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
 • umí se pořádně nudit
 • je to typický samotář
 • ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
 • ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože  nenachází dostatečně ta rychlá správná slova
 • říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
 • komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
 • má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
 • svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
 • vybavují se mu situace z předchozích životů 
Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
0 = nikdy
1 = příležitostně
2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte) 


 

Test pro děti 6-10 let 
 • má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
 • stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
 • je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
 • je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
 • nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
 • nereaguje na obvinění
 • je tolerantní ke všem a ke všemu
 • má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
 • denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
 • má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
 • má sklon k tomu být samotářem
 • tráví čas raději s dospělými než se stejně starými kamarády
 • za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
 • protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
 • nenechá se omezovat překonanými názory
 • není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
 • chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
 • často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
 • náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
 • miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
 • působí léčivě na jiné lidi
 • nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
 • rozumí lidským a duševním souvislostem
 • je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
 • často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“ 
Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
0 = nikdy
1 = příležitostně
2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)  
 
Test pro děti od 11 let a dospělé 
 • nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné
 • musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
 • častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
 • někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
 • často není dostatečně uzemněné a “vznáší se někde nad zemí”
 • umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
 • nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
 • dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
 • cítí, že je kreativně a spirituálně “déle” než ostatní děti
 • v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
 • trpí povrchností ve styku s bližními
 • vyžaduje od svých bližních jasné koncepce
 • a jasné linie
 • chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
 • dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
 • netoleruje, když někdo rozhoduje bez něj, aniž by ho předem informoval
 • odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na “hluché uši”
 • je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
 • požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
 • spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
 • žije vnitřně podle nejvyšších  duševních principů a ideálů
 • zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně “dospěje”
 • ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeni
Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
0 = nikdy
1 = příležitostně
2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

Vyhodnocení testu
Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.
Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě.  Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.
Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.
U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je velký úkol, který se vyplatí, pokud s tímto faktem budete zacházet vědomě. Představte si, co by se stalo, kdyby všichni rodiče indigových dětí měli tu odvahu a nechali své dítě dospět, aniž by muselo zažívat pocity úzkosti, traumata, obviňování a agrese, a tyto děti by pak za dvacet let převzaly naše vlády a jiná vedoucí místa. Měli bychom si uvědomit, jak krásný svět by nás pak v naší bezprostřední budoucnosti čekal.Jedenáct zlatých pravidel, jak vychovat šťastné indigové dítě

Láska a starostlivost jsou nejdůležitější pilíře, na kterých leží schopnost zvládnout všechny stresové stavy, výzvy a změny, které indigové dítě  během svého dospívání prožívá. Těchto jedenáct zlatých pravidel se zakládá n bezpodmínečné lásce a péči. 
 1. Vědomě začněte milovat své dítě od okamžiku, kdy ho začnete vnímat ve svém těle (u mnohých z nás to kupodivu znamená od okamžiku jeho zplození). Mluvte s ním, když vám roste v bříšku a zvěte jeho duši, abyste se sblížili. Zásobujte své tělo dobrou, zdravou stravou, pomáhejte mu cvičením, procházkami na čerstvém vzduchu a klidem.
 1. Dopřejte svému dítěti  od počátku denně masáž těla. Masáž podporuje trávení a pomáhá dítěti, aby dobře spalo, zkrátka, by se cítilo dobře, zdravě a v harmonii s okolním světem.
 1. Pozorujte své dítě a naslouchejte mu. Zjistěte přesně jeho stravovací návyky a zvyklosti týkající se spánku, naučte se rozpoznat jeho reakce na okolní svět, například reakci na hluk či jiné dojmy. Dbejte na jeho interakci s ostatními dětmi. Mnoho celostních léčebných systému, jako je např. Ajurvéda či barevná terapie, nabízí náhled do různých interpretací typů člověka, které vám usnadní pochopení vašeho dítěte a jeho podporu.
 1. Ukažte svému dítěti, jak může vědomě dýchat. Když se my lidé dostaneme do situací, které jsou traumatické nebo bolestné, většinou zadržíme dech, protože přerušením dýchání přerušíme také spojení s našimi city. Pomocí jednoduchých cviků z jógy nebo technik dýchání můžete své dítě naučit zvládat takovéto situace snadněji. Dítě bude navíc veselejší a koordinovanější a bude si umět v obtížných situacích lépe pomoci.
 1. Indigové děti mají jiné stravovací návyky než my a většinou vědí zcela přesně, co potřebují a co jim dělá dobře. Postarejte se o to, aby vaše indigové dítě mělo k dispozici zdravé, pokud možno ekologicky vypěstované potraviny, ale dovolte mu jíst i „neplnohodnotnou“ stravu, pokud ji „potřebuje“ – většinou vám dítě dovede vysvětlit, proč mu bude nyní to či ono právě dělat dobře (jeho tělo to může zužitkovat na základě geneticky odlišných jater). Naučte se mu důvěřovat. Viděla jsem indigové děti, které od svých tří let vyžadovaly často k pití kolu a rodiče jim ji dávali. Teď jsou tyto děti na prahu dospělosti a jsou zdravé a silné. Indigové děti jí méně, zato ale častěji.
 2. Naučte se udržovat v rovnováze pomocí meditace, modliteb nebo cviků zaměřených na koncentraci. Indigové dítě vás hned odhalí, pokud v rovnováze nejste. Aby se dítě zklidnilo a bylo spokojenější, nepotřebuje bezpodmínečně meditaci. Můžete s ním dělat například mírná uklidňující cvičení. Pěkná hudba, posezení v přírodě, možná u vody, daleko od všudypřítomného elektrosmogu. Nebo použitím nejrůznějších vůní pomůže dítěti nalézt harmonii a mír.
 3. Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Nezaujaté naslouchání vás dostane do podivuhodných situací. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.
 4. Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku (od prvního dne!) mu také určete zřetelné a jasné struktury. Potřebuje jasně definované hranice, ale v rámci tohoto stanoveného rámce potřebuje veškerou volnost, kterou jste schopni mu poskytnout. To není lehký úkol a vyžaduje to mnoho emoční vyrovnanosti obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Vyhledejte, pokud je to nutné, odbornou pomoc. Indigové dítě vždy pozná vaše emoční nedostatky a příliš vám vaši situaci neulehčí. S profesionální pomocí budete moci růst a spirituálně se rozvíjet i vy sami.
 5. Musíme naše děti naučit, jak mají myslet, ale ne, co si mají myslet. Když jim budeme vědomosti jen zprostředkovávat, řekneme jim, co si mají myslet, co by měli vědět, co mají dělat a že to, co jim předkládáme, je pravda. „Myslet“ se tak nenaučí. Můžeme je ale podporovat v tom, aby samy hledaly řešení, aby si sami osvojovali vědomosti, buď s pomocí ostatních nebo tím, že budou čerpat ze svého vnitřního bohatství. Umožněte jim objevovat jejich vlastní pravdu, dělat jejich vlastní chyby, naučte je samostatně a odpovědně myslet.
 6. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.
Text je výběr z knih od Carolina Hehenkamp
Zdroj: http://www.2012rok.sk/wp/pedagogika-po-novom/6836-test-ci-ste-vy-alebo-niekto-vo-vasej-rodine-indigove-kristalove-alebo-duhove-dieta

Archiv blogu

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět