středa 6. června 2012

Proč jíst Bio potraviny?

Hormonální diverzanti v potravináchHlávkový salát, rajčata, okurky a jablka jsou typy potravin v průměru s nejvyšší dávkou reziduí pesticidů narušujících hormonální systém (tzv. endokrinními disruptory). K takovému výsledku došla organizace Pesticide Action Network Europe na základě analýzy dat z monitoringu obsahu pesticidů Evropské agentury pro bezpečnost potravin EFSA. „Provedená analýza ukazuje, že pesticidy i nadále zůstávají vážným společenským problémem v mnoha ohledech. Spotřebitelé by neměli zapomínat, že kromě samotných potravin se s pesticidy mohou setkat i v mnoha dalších životní situacích. Např. při procházce v přírodě v okolí polí a zahrádek, v okolí železničních tratí, na sportovištích nebo ve veřejných parcích. V některých oblastech mohou pesticidy představovat problém vzhledem ke kontaminaci pitné vody. Např. v Plzni byly nedávno nucení zvýšit limity týkající v pitné vody pro 5 pesticidů, z nichž některé jsou podezřelé endokrinní disruptory nebo karcinogeny. Dva z nich jsou pro svou nebezpečnost na černé listině Pesticide Action Network," uvedl MUDr. Miroslav ŠUTA z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Škodlivé chemikálie

Endokrinní disruptory jsou aktivní chemické látky, které narušují hormonální systém lidského těla. Velké množství vědeckých studií spojuje endokrinní disruptory s vážnými chorobami jako jsou např. snížení plodnosti, některé typy rakoviny (nádory prsu a prostaty), poškození mozku, obezita nebo cukrovka. Znepokojivé je, že tyto nemoci jsou v Evropě na vzestupu. Zatím bylo dosaženo určitého pokroku v oblasti odstraňování endokrinních disruptorů z kosmetiky, kojeneckých láhví nebo hraček.

Alarmující výsledky

Rezidua až 30 různých pesticidů řazených mezi endokrinní disruptory byly nalezeny v každodenních potravinách evropských spotřebitelů. U několika položek jako jsou papriky bylo v evropských zemích analyzováno více než 20 různých pesticidů - endokrinních disruptorů. To v dlouhodobém časovém horizontu může vést ke vzniku ještě nebezpečnějších směsí - tzv. koktejlový efekt. Nejvyšší hladina endokrinních disruptorů byla prokázána v salátu, těsně následovala rajčata, okurky, jablka a pórek.

Tipy pro spotřebitele

PAN Europe dnes zahájila informační kampaň na internetové stránce www.disruptingfood.info. Spotřebitelům doporučuje zvolit pro bioprodukty, pokud je to možné, zejména pro nejzranitelnější, jako jsou děti, a nahradit na prvním místě vysoce rizikové potraviny jako jsou rajčata, salát a okurky."Průvodce pro spotřebitele" zveřejněný PAN Europe nabízí i další jednoduché a praktické rady pro každodenní život.

Další krok

Jednou z hlavních mezer v současném nařízení o pesticidech je absence konkrétních kritérií pro oficiální definice endokrinních disruptorů. Regulátoři byli až doposud nyní velmi pomalí v přijímání nových vědeckých poznatků jako efekty nízkých dávek (5). Evropská komise to musí napravit do prosince 2013.Zdroj: Tisková zpráva CPŽPZ a PAN Europe
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/clanek/160327/hormonalni-diverzanti-v-potravinach.html

Archiv blogu

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět