čtvrtek 8. srpna 2013

JAKÝ JE VZTAH MEZI BOHEM, ANDĚLSKÝMI BYTOSTMI A LIDMI?

angel-art.jpgJohn Esposito, professor náboženství a mezinárodních věcí a islámských studií na univerzitě v Georgetownu mi poslal seznam otázek, na které se mě chtěl zeptat, až se mnou bude dělat rozhovor v New Yorku v katedrále Sv. Jana Božského 14. března. Dr. Esposito musel ale odjet do Kuvajtu na urgentní schůzku, a tak jsem rozhodla využít této příležitosti a odpovědět zde alespoň na některé jeho otázky.

Byli všichni andělé stvořeni na počátku věků nebo se stále rodí/tvoří noví andělé?

Andělé jsou bytosti stvořené Bohem.

Lidé často mluví o svých drahých zesnulých jako o svém strážném andělovi, ale pravda je taková, že například vaše zesnulá babička je mnohem víc než jakýkoliv anděl: Každý člověk má duši, ale žádný anděl nemá duši. Proto jsou lidé víc než jakýkoliv anděl. Jeden z důvodů, proč se andělé tak rádi zdržují kolem nás, je ten, že máme duši.

Všichni andělé byli stvořeni na počátku věků a bylo jich stvořeno hojné množství. Od té by žádní noví andělé stvořeni nebyli.

Jaký byl navržen vztah mezi Bohem, andělskými bytostmi a lidmi? Proč má každý anděla nebo více andělů? Jsou andělé záchraným lanem od Boha?

Každý má pouze jednoho strážného anděla a tento anděl je s člověkem od jeho narození až po jeho smrt. Tento anděl ho nikdy nepouští, ani na chviličku. Často také vidím u lidí další anděly navíc k jejich strážnému andělovi. Tito andělé přicházejí a odcházejí a právě strážný anděl je ten, který jim dovoluje k člověku přijít.

Strážný anděl je dar od Boha a je ochráncem vaší duše. Váš strážný anděl je tu proto, aby vám pomáhal na vaší životní cestě, aby vám pomohl si uvědomit, že jste víc než jen fyzické tělo, že máte také duši a že Bůh je skutečný. Jeden z jeho nejdůležitějších úkolů je, když zemřete, odvést vaši duši zpět do nebe.

Váš strážný anděl je záchranné lano mezi vámi a Bohem. Kdyby nám Bůh nedal strážného anděla, bylo by pro nás mnohem těžší se s Bohem spojit. Nechápejte mě ale špatně. Neříkám, že musíme jít přes anděly, abychom se dostali k Bohu, to v žádném případě. V životě jsem se nikdy nemodlila k andělům; modlím se k Bohu a vím, že andělé zesilují mou modlitbu.

Říkáte, že andělé svádí náboženství dohromady – jak? Jaká je naše role v tom, abychom tomu napomohli, abychom pomohli andělům zastavit nebo předejít zlu? Proč andělé potřebují, abychom k nim mluvili, cožpak už nevidí, že máme problémy a potřebujeme je?

Strážní andělé jsou něco, co máme všichni společného, nezávisle na našem náboženství. Já jsem katolička a narodila jsem se do Irska, které v té době bylo velmi katolické. Poprvé jsem dostala trochu představu o tom, že lidé mají i jinou víru, když jsem v šesti letech šla kolem protestantského kostela blízko místa, kde jsme bydleli. Viděla jsem dva ohromné anděly, kteří stáli a strážili před kostelem, když mi moje teta řekla, že do toho kostela nesmím nikdy vstoupit, že to je protestantský kostel a nic pro jakéhokoliv katolíka. Byla jsem velmi zmatena jejím komentářem.

V následujících letech mi andělé vysvětlili, že různá náboženství mají různou víru, různé tradice a různé způsoby modlení. Vždy ale zdůrazňovali, že je jen jeden a ten samý Bůh a že ačkoliv se náboženství od sebe liší, žádné není nadřazené jinému a že jednoho dne se všechna náboženství spojí v jedno.

Vidím anděly na každém místě, kde se lidé modlí, nehledě na náboženství. Nikdo se nikdy nemodlí sám, vidím modlitební anděly u každého, kdo se modlí, i kdyby šlo jen o krátkou modlitbu, kterou si řeknete, zatímco čekáte na autobus.

Andělé mi řekli, že když se s otevřeným srdcem a myslí společně modlí lidé z různých náboženství, aniž by se snažili někoho konvertovat nebo hájit svoje náboženství, ale jednoduše aby chválili Boha a mluvili o něm, pak je síla jejich modlitby mnohonásobně zesílena.

Mnoho lidí se bojí jiných náboženství. Velká neznalost způsobuje nedůvěřivost a předsudky. Čím více lidé různých náboženství se bude společně modlit, tím víc se nám podaří prolomit tyto bariéry. Andělé mi říkají, že když se budeme modlit společně, naučíme se tím žít v míru pohromadě a tím položíme základní kámen nového a mírovějšího světa.

Bůh nám dal všem svobodnou vůli a žádný anděl ji nesmí překročit. Proto žádný anděl nemůže zabránit člověku, aby udělal něco zlého.  To ale neznamená, že andělé jsou bezmocní; andělé jsou velmi mocní, ale my musíme sehrát svoji roli. Když někdo naslouchá druhé straně (ano, nemějte pochybnosti, zlo také existuje, jako důkaz se stačí podívat na svět kolem nás...), jeho strážný anděl dělá vše pro to, aby začal naslouchat jemu. Velmi často ale bohužel nenasloucháme a často je také jednodušší udělat něco špatného než něco správného. Ujišťuji vás, že váš strážný anděl vás nikdy nenabádá k tomu, abyste udělali něco špatného, nečestného nebo zraňujícího, takže pokud něco takového děláte, nenasloucháte svému strážnému andělovi.

Andělé budou také působit skrze ostatní lidi, aby odvrátili činy zla, aby změnili průběh událostí.

Váš strážný anděl je v neustálé komunikaci s vámi. Nicméně mu musíte naslouchat; pokud uznáte, že máte strážného anděla a požádáte ho o pomoc, dáváte mu moc něco udělat.

S požehnáním vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna


 
  
 

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět