pátek 28. března 2014

Z ktorej hviezdnej sústavy pochádzaš? 1. časť

Učitelia Vesmírnej Mysle prostredníctvom Jo Amidon

V tomto seriály postupne uvedieme informácie o týchto sústavách a planétach:


1) Vega
2) Sírius
3) Pvila
4) Plejády
5) Orion
6) Maldek
7) Arkturus
8) Apollonia
9) Andromeda


Všetky informácie o planetárnom pôvode sú vyňaté z knihy „Odkiaľ skutočne si?“ Copyright 1996. V knihe každá kapitola obsahuje informácie, ktoré sú poskytnuté tu, plus ďalšie osobné vlastnosti, kúsky "dejín" o každej a zoznamy rastlín, zvierat a kameňov, ktorých DNA pochádza z každej z týchto planetárnych skupín. Kniha nebola v tlači niekoľko rokov a teraz je dostupné doplnené vydanie.
 Vega


Tí, ktorí majú Vega ako svoj planetárny pôvod sú sebestační, nezávislí, hrdí a so silnou vôľou. Majú vonkajšiu jemnú energiu a vzhľad sily a spôsobilosti. Tí z Vega majú sklon byť oboznámení v širokom výbere oblastí, môžu byť „zberatelia“ drobností a informácií týkajúcich sa ich oblastí záujmu. Majú rozmanité nadania a schopnosti a sú dosť tvoriví a často majú schopnosť spojiť tvorivé vyjadrenie s intelektuálnym vyjadrením.

Môžu byť umelci, dizajnéri, vynálezcovia, architekti alebo v súčasnej dobe môžu blízko pracovať s tvorivosťou prostredníctvom nových alebo rozširujúcich sa technológií. Ich metódy práce s technológiou sa budú líšiť od mnohých, pretože sú založené viac na „cítení“ ako na intelektuálnom porozumení. Dobre sa im vedie pri začínaní projektov, ale menej dobre pri ich dokončení. Môžu mať lekcie, ktoré majú pomôcť Veganom vo výuke seba disciplíny a sily vôle alebo sa môžu obklopiť ostatnými, ktorí ich podporujú a pomôžu v dokončení projektov a nápadov.

Tí z Vegy sú cestovatelia, ktorí hľadajú rozmanitosť, výzvu a porozumenie mnohých otázok, ktoré majú vnútri. Ľahko sa môžu začať nudiť. Majú sklon analyzovať, spytovať a pochybovať o všetkom čomu nerozumejú, čo nevyhovuje ich systému viery alebo čo jednoducho „necítia“ ako správne. Hoci sú celkom ochotní sa učiť, meniť a rásť, Vegania potrebujú, aby porozumenie nastalo na vnútornej úrovni, aby umožnilo otvorenie vnútri pre uskutočnenie zmeny. Toto porozumenie nebude praktickej, logickej povahy. Bude to vnútorné porozumenie, ktoré bude viac „pocit“, ktorý vedie ku „poznaniu“ a nie technické porozumenie.

Väčšina [ľudí] z Vega má silný pocit zodpovednosti, starostlivosti a opatery. Môžu nájsť naplnenie v práci s deťmi, tými čo sú chorí alebo potrebujú opateru a podporu. Niekedy však môžu byť príliš zodpovední za druhých a môžu si potrebovať pripomenúť dôležitosť učenia zodpovednosti a tiež byť zodpovedný. Môžu potrebovať pracovať na rozvinutí silnejšieho zmyslu cítenia úplnosti druhých, pretože môžu zistiť, že sú využívaní kvôli ich starostlivej povahe. Môžu zistiť, že druhí sú priťahovaní ku ich chápavej energii a v mnohých situáciách k nim môžu pristúpiť druhí, ktorí si prajú zdieľať osobné problémy. Je treba si všimnúť, že nemnohí z Vega sú ochotní zdieľať osobné podrobnosti s druhými, pokiaľ nie je najprv zriadená dôvera.

Vegania majú liečivé schopnosti a môžu ich priťahovať kamene a kryštály. Mnohí z Vega pracujú v starostlivosti o druhých v oblasti zdravotnej starostlivosti, buď fyzickej, mentálnej, ako učitelia alebo v oblastiach, ktoré umožňujú slobodu tvorivého vyjadrenia. Majú silnú potrebu pre čas osamote, súkromie a slobodu od obmedzení. Je dôležité aby im bolo preukázané ocenenie za to čo robia pre druhých. Tí v osobných vzťahoch s Veganmi môžu niekedy potrebovať viac pozornosti a môžu sa cítiť trocha zanedbaní, kvôli ich mnohým záujmom a oblastiam záujmu. Môžu sa tak zapojiť do starostlivosti o druhých, že zanedbajú osobné potreby a osobné vzťahy.


Sírius


Tí, ktorí maj Sírius ako svoj planetárny pôvod, sú veľmi sústredení, veľmi odhodlaní a neoblomní na akejkoľvek ceste, na ktorej sú v danom čase. Je veľmi ťažké zmeniť zmýšľanie niekoho zo Síria, ale keď sú presvedčení že nová „cesta“ je vhodnejšia, začnú sa úplne sústrediť na novú a starú rýchlo prepustia. Síriania majú silné presvedčenia, ideály a osobnú bezúhonnosť.

Tí zo Síria sú verní, dôveryhodní priatelia, ale očakávajú to isté na oplátku. Sú zranení a rozčarovaní keď sa tieto očakávania nenaplnia. Síriania nezdieľajú svoje najvnútornejšie osobné ja s ostatnými ľahko, a môžu mať ťažkosti so zdieľaním emócií a vyjadrením pocitov a potrieb. Byť úplne prijatý a získať dôveru ako blízky osobný priateľ Síriana znamená, že ste boli úplne preskúmaní. Síriania môžu mať ťažkosti vo vzťahoch a priateľstvách keď očakávajú, že s nimi bude jednané určitým spôsobom, ale nezdieľajú svoje očakávania s ostatnými zúčastnenými. Je [pre nich] dôležité pracovať so zdieľaním očakávaní, ideálov, komunikovať potreby a túžby, aby sa vyhli zraneniu a rozčarovaniu. Toto sa často stáva následkom nedostatku komunikácie alebo vzájomného porozumenia a jasnosti vo vzťahoch.

Tí zo Síria majú sklon byť orientovaní na budúcnosť a neradujú sa zo sústredenia na minulosť. Môžu zaujať obranné postavenie ak ich druhí nútia sústrediť sa na minulosť. Toto je spôsobené faktom, že minulá bolesť a emócie sú udržované vnútri, zapierané a potlačené namiesto toho, aby sa s nimi vysporiadali v čas ich výskytu. Kvôli tomuto môžu mať veľké množstvo starých emócií, s ktorými je potrebné sa vysporiadať a uvoľniť ich. Síriania nemajú radi spory alebo otvorené vyjadrenia hnevu ale ak sú nútení do hádky, budú seba a svoje presvedčenia ohnivo brániť. Toto je obzvlášť pravda ak ide o ich česť alebo česť ich milovaných. Jedna z lekcií, ktorú si vybrali mnohí Síriania, že na nej budú pracovať v tomto živote, je dôležitosť prepustenia starej bolesti, odpustenie sebe a ostatným a pokračovanie ďalej.

Síriania majú veľmi jedinečný a silný zmysel pre humor, čo je často vidieť keď sú s tými, ktorým dôverujú a cítia sa s nimi v pohode. Síriania môžu byť niektorými [ľuďmi] považovaní za rojkov. Je to tak kvôli ich aktívnemu živému vnútornému životu. Toto môže spôsobiť zábudlivosť a sklon nevšimnúť si banálne troj dimenzionálne veci v prítomnosti. Niekedy sa môžu javiť ako bez záujmu alebo nepozorní, ale v skutočnosti sú jednoducho niekde inde. Možno si neuvedomujú, že ostatní si nie sú vedomí ich vnútornej aktivity.

Hoci sa na povrchu javia veľmi kľudní, tichí a odmeraní, vnútri je veľa aktivity. Ako deti, o Sírianoch sa často môže predpokladať, že majú poruchy učenia alebo problémy s udržaním pozornosti. Toto je kvôli príťažlivosti vnútorného sveta, ktorý je často zaujímavejší ako to čo sa vyučuje v školách na Zemi. Učenie im ide najlepšie keď sú používané obrazové výukové metódy a je im umožnené zúčastniť sa na druhoch učenia so slobodou pohybu a skúmania. Toto sú deti, ktoré majú veľký prospech z alternatívnych škôl, sú veľmi inteligentné ale dosť silné vnútri, aby cítili, že ak ich niečo nezaujíma, nemalo by od nich byť požadované, aby sa o tom učili.

Tí zo Síria majú hlboké spojenie so Zemou a energiami prírody. Veľa Sírianov malo veľa životov ako Americkí Indiáni a udržujú tesné väzby a spomienky na tieto životy. Sú veľmi vizuálne, jednak vo svojej schopnosti vidieť veci, ktoré druhí nevidia a tiež v ich spôsobe učenia.Pvila


Tí, ktorí majú Pvila ako svoj planetárny pôvod, majú silné osobnosti, silné schopnosti a veľkú hrdosť. Majú silný zmysel pre humor a túžbu byť stredom pozornosti. Toto sú často typy „šašo triedy“ alebo „duša oslavy“. Môžu mať sklon zachádzať priďaleko s doberaním si, niekedy na účet druhých. Toto nerobia so zámerom ublížiť, ale jednoducho zo sklonu „nechať sa uniesť“ podnetmi prítomného okamihu. Je nutné, aby sa v jednaní s ostatnými naučili súcitu a nehe.

Pvilani majú auru sily, čo môže u druhých vyvolať dojem, že sú neústupní a neprístupní. Toto môže byť znepokojujúce, hlavne pre tých, ktorí sú si neistí alebo majú nízke sebavedomie. Ostatní môžu mať niekedy problém pochopiť a zvládnuť Pvilanov, pretože môžu pripadať ako trocha panovační. Môže byť pre nich potrebné pracovať s premenlivými vzorcami správania a zmäkčením prístupu používaného vo vzájomnom pôsobení s ostatnými.

Je dobré keď sa druhí pozrú pod prudký zovňajšok, toto [im] umožní vidieť láskavosť vo vnútri. Keď to urobia, zistia, že Pvilania sú veľmi starostliví a urobia veľa, aby pomohli tým, o ktorých cítia, že sú skutoční priatelia a zaslúžia si ich pomoc. Niekedy môžu urobiť pre priateľov príliš veľa a môžu potrebovať ustúpiť späť a dopriať druhým ich proces učenia. Tí čo sú blízki Pvilanom zistia, že [Pvilania] sú veľmi verní, oddaní priatelia, ktorí ľahko prehliadnu nedostatky a vady priateľov. Môžu byť veľmi rýchli v súdení alebo označovaní tých istých nedostatkov alebo vád u druhých, ktorí nie sú ešte považovaní za priateľov.

Pre Pvilanov je užitočné naučiť sa ustúpiť späť a vymaniť sa zo „seba“, pretože majú skon tak sa upútať vo svojom osobnom živote, že môžu vylúčiť ostatných. Toto môže byť problém v osobných vzťahoch, pretože keď sa to stane, druhí sa môžu cítiť zanedbaní. Jedna z lekcií, na ktorej sa mnohí z Pvilanov rozhodli pracovať v tomto živote je kontrola ega a naučenie sa rovnováhe starostlivosti o druhých so starostlivosťou o osobné potreby.

Majú nutkanie zbierať informácie, podrobnosti, poznanie a túžia skúmať a pochopiť všetko. Pvilania majú fotografický druh pamäte. Majú schopnosť uchovať čo bolo naučené pre budúce použitie s živými podrobnosťami. Pvilania sú dobrí lektori, autori alebo môžu pracovať s technickým alebo vedeckým poznaním. Nie len že milujú zbierať poznanie ale tiež ho zdieľať s ostatnými.

Majú veľa možných povolaní a môžu mať niekoľko povolaní naraz, pretože sa neradi obmedzujú. Väčšinou sú znalí v mnohých rôznych témach a pýtajú sa veľa otázok v snahe o informácie a podrobnosti. Môžu cítiť sklamanie alebo neznášanlivosť ku druhým, ktorí sa nesnažia učiť a chápať s rovnakou usilovnosťou. Pre Pvilanov je dobré pracovať s rozvojom znášanlivosti a porozumenia tých, ktorí nezdieľajú ich smäd po poznaní.

Pvilania sú vždy veľmi odhodlaní a sústrední na svoju cestu nech už je akákoľvek. Táto cesta sa môže často meniť, pretože poľahky prechádzajú z jednej cesty ku druhej. Iným sa to môže javiť akoby mali ťažkosti urobiť rozhodnutia alebo udržať zámer. To nie je pravda, jednoducho majú schopnosť udržať množstvo zámerov naraz s premenlivými úrovňami dôležitosti. Oblasti záujmu budú prichádzať a odchádzať pretože túžba po novom poznaní ich vedie hľadať stále ďalej.

Vo vzťahoch potrebujú tí z Pvila úctu a slobodu. Mali by hľadať tých, ktorých osobná moc a istota je silná, aby neboli zastrašení. Pvilania potrebujú mať čas osamote, aby sa znova spojili a našli mier vnútri. Majú silnú potrebu súkromia a tichých chvíľ. Dobre vyvažujú druhých, ktorí zdieľajú túto potrebu slobody a súkromia. Často sú priťahovaní ku tým, ktorí majú jemnejšie energie, a predsa je dôležité, aby boli s inými s rovnakou inteligenciou, pretože toto tvorí výzvu a nadšenie, z ktorého sa Pvilania tak radujú. Toto umožňuje vyváženie energie a predsa uchováva intelektuálne podnety, ktoré sú pre Pvilanov také dôležité.Plejády


Tí, ktorí majú Plejády ako svoj planetárny pôvod sú vnímaví, láskyplní a milí. Majú hlbokú stálu túžbu po mieri a šťastí pre všetkých. Keby sa niekoho z Plejád spýtali, čo chceš dosiahnuť v živote? Pravdepodobne by odpovedal, „byť šťastný.“ Plejády majú príjemnú jemnú energiu, v ktorej blízkosti sú druhí radi.

Sú emocionálni a láskyplní, ale majú sklon veľa potláčať kvôli ich túžbe potešiť druhých. Sú vnímaví a reagujú rýchlo na kritiku. Plejáďania majú sklon obetovať osobné potreby a túžby v snahe potešiť druhých. Toto môže spôsobiť vnútorné rozhorčenie. Radšej akoby vyjadrili rozhorčenie a hnev otvorene, Plejáďania môžu namiesto toho používať pasívne agresívne správanie, v nádeji, že ich pocity budú povšimnuté a zodpovedané bez potreby diskusie. Musia sa naučiť, že iní, ktorých sa snažia potešiť, by zvyčajne radšej počuli ich pocity a potreby. Plejáďania môžu fyzicky ochorieť v situáciách kde je hnev, otvorené napätie alebo hádky okolo nich, pretože vstrebávajú emócie druhých v nevedomej snahe sprostredkovať pokojné situácie. Sklon potláčať ich vlastné emócie a emócie vstrebané od druhých, môže, ak nie sú v prebehu času uvoľnené, vytvárať energetické bloky. Toto môže viesť ku prípadnému fyzickému ochoreniu.

Veľká časť skúsenosti učenia pre Plejáďanov je naučiť sa dovoliť ostatným zažívať čo si vybrali, a nezapájať sa osobne. Naučia sa byť si vedomí svojej túžby urobiť druhých šťastnými a uvedomia si, že človek môže byť zodpovedný len za svoje osobné šťastie a rozvoj seba. Musia sa naučiť dovoliť ostatným byť zodpovední za seba, ich rast a situácie učenia. Musia sa naučiť, že nemôžu rozhodnúť kedy sú druhí šťastní alebo čo iní potrebujú, aby boli šťastní, a namiesto toho sa sústrediť na tvorenie svojho vlastného šťastia. Keď prijmú skutočnú zodpovednosť za seba a osobné šťastie, budú prekvitať a fyzické telo bude reagovať žiarou.

Plejáďania musia pracovať na rozvoji komunikačných schopností na troj dimenzionálnej úrovni a tiež rozvíjať seba-dôveru. Je dôležité aby si znova nárokovali osobnú moc a naučili sa komunikovať slobodne a stali sa silní vnútri. Niekedy sa druhým môže zdať, že Plejáďania sú príliš vyhradení a odmeraní. Toto je spôsobené ich sklonom kritizovať svoje myšlienky do bodu, že ich nezdieľajú a tiež problémami so seba-dôverou, ktoré majú mnohí Plejáďania. Často majú pocit, že ich myšlienky nie sú hodné zdieľania a musia tiež pracovať v tejto oblasti.

Tí z Plejád môžu rozvinúť vzorce používania rôznych troj dimenzionálnych činností ako dočasné úniky z reality, alebo falošnú pomoc v budovaní komunikačnej schopnosti a sebadôvery. Toto by mohli byť výpravy do drog a pitia, vytváranie sexuálnych a romantických drám, alebo jednoducho únik do iných realít prostredníctvom čítania, televízie alebo filmov.

Plejáďania uvoľňujú prostredníctvom plaču. Kvôli ich sklonu potláčať emócie sa toto môže hromadiť do bodu kde musí nastať uvoľnenie. Toto môže mať za následok plač, ktorý sa v daných situáciách javí ako preháňanie. Naopak je to uvoľnenie oveľa viac než danej situácie. Kvôli komunikačným záležitostiam, s ktorými pracujú, mnohí Plejáďania zažívajú rôzne druhy uvoľnenia v oblasti krčnej čakry ako plač. Toto by mohli byť tiež časté problémy alebo ťažkosti s rečou, ako zachrípnutie, kašeľ alebo napätie v čakre hrdla. Toto sa už nebude viac diať keď sa naučia sebadôvere a voľnej komunikácii emócii a budú ich používať v dennom živote. Tieto je možné použiť ako známky aby sa pozreli do vnútra na to čo nie je komunikované a je potrebné to komunikovať.

Plejáďania sú veľmi silní vo viere a dôvere. Majú silný zmysel účelu z detstva, pocit, že vedia, že je spojenie s Bohom, účel a plán, aj v najtemnejšej hodine. Majú vnútornú túžbu hľadať duchovné odpovede a nájsť svoje spojenie s Božskou Silou. Keď začnú hľadať a učiť sa, začne rast. Keď si začnú uvedomovať spojenie s Bohom a milovať seba ako dokonalé bytosti, ktorými sú, mnohé zo starých pocitov a emócií a seba-pochybností zmiznú.Orion


Tí, ktorí majú Orion ako svoj planetárny pôvod majú silné osobnosti, ideály a presvedčenia. Orioncov je možné poznať podľa mnohých otázok, ktoré kladú! Majú silné nutkanie chápať príčiny a vnútorný zmysel všetkých vecí. Majú sklon analyzovať ľudí a udalosti vo svojej potrebe porozumieť. Toto môže byť pre tých okolo nich narušením, pretože to môže vytvoriť pocity, že sú skúmaní. Toto je kvôli sklonu Orioncov pôsobiť skôr na mentálnej úrovni ako na úrovni pocitov. Toto nie je spôsobené nedostatkom pocitov, je to jednoducho základný spôsob fungovania pre Orionca.

Orionci chcú, aby iní brali ohľad na ich názory a môžu sa hádať, aby získali úctu a presvedčovať druhých o platnosti svojich názorov. Musia sa naučiť vyvažovať nutkanie porozumieť s vnímavosťou na potreby druhých. Dospelý Orionec sa naučil že to čo hľadajú je vo vysvetlení ich pohľadov a názorov, a v tom, že ich druhí prijmú ako platné a berú na ne ohľad, a nie je to nutne v tom aby ostatní s nimi súhlasili.

Orionci majú hlboký vnútorný smäd po poznaní a môžu byť sklamaní z tých, ktorí nezdieľajú ten smäd. Majú záujem o široký výber oblastí. Pri rozhovore s Orioncom bude zrejmé, že každá téma je pre nich veľmi zaujímavá a sú celkom znalí, alebo nemajú vôbec záujem a nevedia o tej oblasti takmer nič. Sú silní skeptici (pochybovači) a majú ťažkosti prijať nové presvedčenia bez dôkladných dôkazov o ich platnosti. Toto je spôsobené ich mentálnym a intelektuálnym zameraním a potrebou „nájsť zmysel“ vecí logicky predtým ako ich prijmú.

Orionci majú sklon byť kritickí ku druhým a sebe. To preto, že Orionci očakávajú a snažia sa o dokonalosť. Majú bystré oko na podrobnosti a všimnú si veci, ktoré si ostatní nevšimnú. Majú sklon poukazovať na tieto veci ostatným. Ak majú pocit, že sú to veci, ktoré vyžadujú pozornosť alebo nápravu. Toto môže byť rozčuľujúce pre tých, ktorí nie sú zvyknutí na energiu Orionu a môže to byť brané ako osobná kritika. Je dobré si uvedomiť, že Orionci sú veľmi vnímaví na rovnováhu a môžu sa cítiť fyzicky nevoľne alebo zle v situáciách, v ktorých nie je rovnováha. Toto tvorí ich potrebu napraviť napraviť nerovnováhu keď je vnímaná. Môže to byť emocionálna nerovnováha, ktorá je vnímaná v druhých, alebo vonkajšia fyzická nerovnováha. Orionci potrebujú krásu a vyvážený prúd energie v ich okolí, aby sa cítili najlepšie na všetkých úrovniach.

Vo vzťahoch a v jednaní s emóciami Orionci reagujú na emócie intelektuálne a môžu druhých prekvapiť svojimi reakciami. Nutkanie porozumieť je oveľa silnejšie ako emocionálna reakcia. Je pre nich veľmi dôležité porozumieť príčinám v pozadí situácie, aby to podporilo ich schopnosť prijať a pochopiť. V emocionálnej situácii je typicky Orionská odpoveď pýtať sa otázky, hoci tichší Orionci toto môžu robiť vnútorne. To neznamená, že necítia alebo sa nestarajú, jednoducho musia hľadať porozumenie. Orionci sa často cítia nepohodlne v emocionálnych situáciách pokiaľ nepoznajú zúčastnených dostatočne, aby sa cítili slobodne aby sa pýtali otázky vnútri. Ak ich potreba pýtať sa alebo porozumieť emócii nie je umožnená, rozvinú vzorce potláčania emócií alebo ich skúmania len na vnútornej úrovni.

Tí z Orionu potrebujú súkromie a čas osamote, aby sa dobili, učili a rozvinuli prúd vnútri. Najlepšie sa učia sami alebo v malých skupinách, a necítia sa príjemne v prostredí všetkých tried. Majú vysokú úroveň energie, ktorá v spojení so spytujúcou povahou robí Orioncov neznášanlivých učenia v triede, keď cítia že učenie nie je dobre vykonávané alebo nie je zmysluplné. Mnohí Orionci sú skvelí učitelia, vďaka ich schopnosti vidieť veľa podrobností, a „anjeli“ predvádzania informácií, aby urobili učenie pre študenta zaujímavejším. Orionci radi rozosmievajú druhých. Majú silný zmysel pre humor a túžby doberať si a hrať sa. Druhí si môžu všimnúť, že zmena z hravosti na kritičnosť môže nastať rýchlo.

Majú silnú komunikáciu s duchom a psychické schopnosti. Ako Orionci rastú na duchovnej ceste, môžu zistiť, že ich najväčšou výzvou je rozvinutie vyšších úrovní dôvery a viery. Toto je spôsobené tým, že mnohé stránky duchovnosti je nutné prijať jednoducho ako vieru. Orionci sú hlboko zakorenení v potrebe pýtať sa, hľadať dôkaz, odpovede, logické porozumenie predtým ako prijmú presvedčenia. Toto môže vytvoriť ťažkosti a vnútorný boj pre veľa Orioncov, keď sa učia spojiť technickú myseľ s duchovným ja. Avšak sú to tieto isté kvality, ktoré robia z Orioncov dôležitých zberateľov informácií a poznania, ktoré je možné zdieľať s ostatnými.


(pokračovanie...)

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.sk

Prevzaté z:  http://www.dunres.sk/

Zdroj: převzato od http://gaia2010.sk

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět