pondělí 7. ledna 2013

Urinoterapie - úžasný lék dostupný pro každého

 
Jedna z lidových metod, která má v Rusku a vůbec na Východě obrovskou tradici, je právě urinoterapie. V Rusku je možné nejenom mezi léčiteli, ale i mezi obyčejnými lidmi mluvit zcela otevřeně o léčení močí. U nás je toto téma dosud tabu. Když jsem na dotaz kamarádovy manželky jen letmo nastínil možnosti urinoterapie, bylo řečeno napůl v legraci a napůl vážně „toho člověka na večeři už raději nezvěme.“

Stejné tabu jako moč, je v Čechách také klystýr. Po několika letech aplikování klystýru a urinoterapie jsem došel k závěru, že očistné a léčebné účinky klystýru s močí jsou vůbec nejlepší ozdravnou metodou, jakou kdy lidstvo vynalezlo. Metodou, která zahání 99% nemoci, mimořádně posiluje obranyschopnost organizmu, s hodinářskou přesností seřizuje činnost našich žláz a tak přirozeným způsobem, bez použití nebezpečných hormonálních léků s mnoha vedlejšími účinky, udržuje v ideálním stavu náš hormonální systém.

Pokud přidáte další urinoterapeutické praktiky, jako je přikládání obkladů s močí, půst o vodě a moči, využití moči jako homeopatického prostředku nebo do koupele, dostanete ideální léčebný prostředek, který je zadarmo a kdykoliv na dosah, absolutně spolehlivý a neškodný, protože moč pochází z vaší krve a má téměř stejné složení jako krevní plazma.

Pokud spojíte urinoterapii s programem sedmi očistných kroků, které popisuji ve své knize „Sám sobě doktorem“ www.scribd.com, pak máte šanci vyléčit i tak těžké a chronické nemoci, jakými jsou lupénka, ekzémy, curkovnka, ateroskleróza, vysoký krevní tlak a dokonce rakovina.

Moč se tvoří z krevní plazmy. Ledviny přitom vytvářejí pouze základní část moči. V ledvinách ve skutečnosti vznikají jen určité látky, např. Renin, který reguluje oběh krve v ledvinách, erytropoetin stimulující oběh krve v kostní dřeni, prostaglandiny, jimiž se mění citlivost ledvinových buněk k působení některých hormonů. Všechny tyto látky jsou zde však v nepatrném množství. Moč tedy obsahuje pouze ty sloučeniny, které přináší do ledvin krev. Ledviny při vylučování moči mění jen obsah prvků v krevní plazmě. Níže je uvedena tabulka součástí krevní plazmy a moči v procentech:

 

krevní plazma

moč

voda

90

nejméně 98

bílkoviny

7,9

nejsou obsaženy

cukr

0,1

není obsažen

močovina

0.03

0.8 - 3,5

soli

0,9

0,8 - 1,8Jak se napumpovat energií?

V moči je rozpouštěno mnoho soli, a proto je vodivá. Pokud nějakým způsobem zvýšíme koncentraci soli, například část vody odpaříme, její elektrická vodivost mimořádně vzroste. Pokud si takovou močí natřeme tělo, dosáhneme tak značného zvýšení přítoku energie ve formě volných elektronů přes kůži. Tím se v organizmu výrazně aktivují všechny fermentativní (enzymické) pochody. Musíme si stále opakovat, že jsme zdraví jen do té míry do jako jsou aktivní naše enzymy. U nemocného nebo starého člověka jsou tyto pochody zpomaleny. Masáž těla močí, zejména odpařenou, umožňuje doslova „napumpovat“ člověka energií, aktivovat jeho enzymické procesy, což nakonec vede k celkovému uzdravení. Nyní je také jasné, proč staří jógové doporučovali dělat si masáž právě s odpařenou urinou.

Protinádorový účinek

Močovina má výrazný protinádorový účinek. Poprvé močovinu navrhl při léčení
nádorů ruský lékař A. Kačugin. V laboratoři biologických výzkumů bývalé Akademie věd
SSSR (mimochodem jednoho z nejlepších vědeckých ústavů na světě) kandidát lékařských
věd G. Bělikov potvrdil protinádorové, protivirové a protimikrobiální účinky preparátu
vyrobeného na bázi močoviny - semikarbazidu. Praktiční lékaři se rychle přesvědčili o tom,
jak mimořádně se zlepšuje zdraví i u beznadějně nemocných lidí při příjmu tohoto léku.
Výzkumy ukázaly, že ve zdravém těle je obsah nitromočoviny většinou normální, ale je jí
nedostatek v organizmu napadeném nádorem. A. Kačugin navrhl uměle zvýšit hladinu
nitromočoviny v těle s pomocí preparátu semikarbazidu a dosáhl výrazného protinádorového
účinku.
Urina odpařená na jednu čtvrtinu je vlastně koncentrátem močoviny, a proto bude působit
na nádory jako semikarbazid, zejména přes kůži přikládáním obkladů.
Zvýšený obsah aminokyselin v moči je pozorován při nedostatku bílkovin, při rychlém
rozpadu tkání, horečce, otravě a při narušení funkce jater. Lidová praxe ukázala, že ztrátám
těchto pro lidské tělo tak důležitých látek lze včas předejít.
Příjem vlastní uriny vnitřně i přes kůži pomáhá při takových stavech vyhnout se
nežádoucím ztrátám a rychle normalizovat funkce organizmu. Pamatujte si, že k výrobě
aminokyselin z potravin je nezbytné obrovské množství energie. Nemocný, oslabený
organizmus ji není schopen poskytnout. Proto příjem potravy nejenže nemocnému nepomáhá,
ale zhoršuje jeho celkový stav. Naopak příjem moči, obsahující všechny látky v rozloženém
stavu, žádnou energii nevyžaduje a aminokyseliny jsou již vyváženy. A pokud nejsou žádné
ztráty, organizmus se rychle obnovuje.

Minerální přikrmování organizmu

Z 50 - 65 gramů sušiny, která vznikne při odpařování moči, tvoří anorganické neboli
neživé složky 15 - 25 gramů. Anorganické látky uriny jsou zastoupeny především solemi
sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, železa, chlóru, fosforu, chromu, a řady dalších prvků.
Dokonce takové zběžné vyčíslení chemických prvků v moči hovoří o tom, že se jedná o velice
důležité prvky pro normalizaci lidského organizmu. Jak se ukázalo, soli z moči mají silné
léčivé účinky. Aktivně rozkládají a pohlcují škodlivé kyseliny a tím narušují základ většiny
nemocí. Kombinace stopových prvků v moči „opakuje“ vzorce nejlepších tonizujících
prostředků. Ve skutečnosti je však takové umělé tonikum mnohem horší než přirozené soli
uriny. Jelikož je dnes lidská strava velice chudá na stopové prvky a minerály (mouka je
očištěná, kroupy obroušeny, maso obsahuje jen velmi málo těchto látek a navíc je všechno
vařené, konzervované, a tudíž mrtvé), naše tělo se nachází ve stavu neustálého minerálního
hladu. Proto pravidelné užívání moči vnitřně i vnějšně představuje vynikající způsob
minerálního přikrmování organizmu.
Moč odpařená na jednu čtvrtinu původního objemu je koncentrátem stopových prvků a
minerálů přírodního původu a v tomto směru daleko převyšuje všechny syntetické preparáty.
Pokud množství moči vyloučené za 24 hodin se pohybuje od 1 do 2 litrů, pak při jeho
odpařování lze v 500 gramech zkoncentrovat 15 - 26 gramů minerálií. Takováto moč je
vynikajícím polyminerálním prostředkem pro přikrmování organizmu. To je další důkaz toho,
že urina je základem všech léků.

Hormony v Urině

Naše tělo pracuje jako fabrika na výrobu masové produkce, stále více a více, a přitom
její zařízení se opotřebovává, není dostatek stavebního materiálu. Pokud se však zvýšené
množství hormonů vylučovaných s močí zavádí zpět, pak této živé továrně ušetříme jak
zařízení (pohlavní žlázy), tak stavební materiál. V takovém případě lze opotřebování
organizmu, a tím i stáří a s ním spojené nemoci, posunout o mnoho let. Tento fakt je obsažen
ve starých textech Šivambukalpy, kde se praví, že „muži i ženy, pokud přijímají moč
pravidelně, získávají plnou potenci a odstraní příznaky stárnutí“. Kniha indických jógů Šivambukalpa dokonce tvrdí, že užíváním moči po dobu 3 měsíců se člověk z cela a navždy zbaví všech nemocí!

Během nemoci

Látky vznikající v těle během nemoci. Při jakémkoliv odklonu od normy, v době nemoci,
začíná organizmus sám upravovat svůj stav s cílem vrátit se k normálu. V těchto obdobích se
v těle objevují látky napomáhající uzdravení, které nenajdeme ve zdravém organizmu. Pokud
se v našem těle objeví zárodky dosud se neprojevivší nemoci, pak urina vytváří takové
podmínky, aby tyto zárodky rychle vyšly z těla ven. V důsledku toho pozorujeme
v organizmu zvláštní proces podobný imunizaci, ale pouze vůči nemocem, které v daný
moment působí v těle. Tento proces se v závislosti na charakteru zárodků nemoci projevuje
různě: od menší slabosti či průjmu až po těžký krizový stav trvající dva až tři měsíce. To je
právě nejcennější vlastnost moči, kdy jsou na podobnou obranu využity vlastní síly
organizmu, a ne cizorodý materiál (léky), který jen znečišťuje krev. Každý organizmus si sám
vyrábí tyto látky nezbytné pro uzdravení. Přirozeně tyto látky jsou vyměšovány z těla
společně s močí. Podíváme se nyní na tuto otázku podrobněji.
Při jakémkoliv patologickém procesu probíhajícím v těle odchází společně s močí i
produkty příslušné nemoci: odumřelé buňky, hlen, hnis, látky vytvořené samotným
organizmem pro boj s nemocí a mnoho dalšího. V homeopatii existuje zvláštní oblast léčení
za pomoci nosod. Za tímto účelem se zavádějí do organizmu v silně zředěném stavu
bezprostřední původci nemoci: toxiny, patologicky změněné tkáně a další výměšky těla.
Vycházejíce ze zákona podobnosti (léčení příbuzného příbuzným), lze tyto látky využít při potlačování odpovídajících nemocí. Léky tohoto typu se nazývají nosody.

Pokud např. někdo trpí adenomem neboli zbytněním prostaty, použije se nosoda adenomu
prostaty. Lidská urina je nasycena všemi nosodami, které jsou vytvářeny samotnými
nemocemi, a proto je ideálním léčebným materiálem, který nám dává sama příroda. V tomto
směru se urinoterapie osvědčila u většiny nemocí a představuje nejmodernější způsob léčení.

Při těžké nemoci dochází v organizmu člověka k rostoucímu rozpadu tkání a jejich
vylučování. Aby mohla být rozpadávající se tkáň nahrazena novou, organizmus musí
vynaložit mnoho energie, nejdříve na strávení potravy, dopravu výživných látek do celého
těla, jejich přeměnu do stavu, v jakém je lze zužitkovat, a až pak z nich může být
syntetizována náhrada za odumřelé tkáně. Pro nemocný, oslabený organizmus je toto
obrovská zátěž. Proto uzdravení probíhá pomalu, vznikají různé komplikace. Ruský akademik
L. Štern se však domnívá, že tyto metabolity (odumřelé látky), představující jakési úlomky
bílkovinných molekul, hormonů, enzymů apod., se mohou stát stavebním materiálem a také
stimulátorem a regulátorem životních pochodů. Akademik Filatov šel ještě dále, když tvrdil,
že organizmus se při těžké nemoci brání všemi dostupnými prostředky a mobilizuje do boje
s neduhy všechny obranné síly. V důsledku této krajní mobilizace se v těle vytvářejí látky
nebílkovinné povahy, které působí ne na jednotlivé tkáně, ale na celý organizmus, na všechny
jeho funkce současně. Tyto látky nazval Filatov biogenními stimulátory a jejich účinek
později prokázal na mnoha praktických příkladech.

Zvláštnosti různých druhů moči

Moč novorozeněte
Moč novorozenců je nasycena informací rychle se rozvíjejících životních pochodů.
Tyto vlastnosti moči novorozeňat se dají dobře využít při potlačování hnilobných nebo
kvasných procesů, kdy vnitřní prostředí těla vykazuje zvýšenou zásaditost a probíhá „hnití za
živa“. Stařecký zápach, to je vnější projev tohoto hnití. Lidem, kteří vydávají takový zápach,
se doporučuje pít právě tuto novorozeneckou urinu. Ti, kteří trpí dysmikrobií tlustého střeva a
podobnými problémy, by si měli dělat s touto močí klystýr. Vynikajícím způsobem urina
novorozenců pomáhá při hnisajících, těžce se hojících ranách, gangréně a dalších podobných problémech.

Dětská moč
Jak už jsme si řekli, hlavní předností moči dětí od 1 měsíce do 12-13 let je její nasycenost
imunitními látkami. Systém imunity (obrany organizmu) se skládá z centrálních a periferních
orgánů. K centrálním orgánům patří kostní dřeň a brzlík, k periferním - slezina, lymfatické
uzliny a lymfoidní tkáň zažívacího traktu.
Ke stáří se hmota brzlíku snižuje až o 90 % a sleziny o 50 %, uhasínají také imunitní
funkce v kostní dřeni a lymfatických uzlinách, protože se v těle hromadí látky, které činnost
těchto orgánů brzdí. Jinými slovy, organizmus je zanesen odpadními látkami a škodlivinami.
Proto člověk, který se chce ochránit před infekcemi nebo se zbavit infekčních,
virových či nádorových onemocnění, musí vedle užívání uriny pro posílení imunity očistit
organizmus na buněčné úrovni tím, že se bude postit a přitom pít moč a vodu. Zde mne přímo
fascinuje věta, která mi pomáhá překonávat počáteční dny hladovění: Půst za současného
použití uriny je nejdokonalejší mikrochirurgie buňky.

Moč lidí zralého věku
Zejména od 18 do 30 let, je vyrovnaná, pokud jde o hormonální složení a jiné konstanty.
Tu by měl pro korekci funkcí svého organizmu využívat člověk ve věku od 35 do 50-60 let.
Při léčení nemocí je však nutno užívat pouze vlastní moč (viz léčení nosodami).

Stařecká moč
Protože v tomto období už člověk prakticky většinou žije jako bezpohlavní bytost se
sníženou imunitou, rozladěným hormonálním systémem a dalšími dysfunkcemi, jedná se o
nejméně vhodnou urinu, kterou je možné využít pouze pro vlastní léčení různých nemocí a
poruch.

Mužská a ženská moč
Přirozeně obě uriny mají své zvláštnosti, které závisí především na hormonální skladbě a
také na „zmagnetizování“ uriny mužskou nebo ženskou podstatou. Proto se doporučuje využít
jako dárce moč člověka stejného pohlaví. Ve výjimečných případech a pouze na krátkou dobu
lze použít moč člověka opačného pohlaví. Dětská moč, vzhledem k malému obsahu hormonů
odpovědných za pohlavní rozdíly, může být využívána osobami opačného pohlaví, ale ne déle
jak 1 až 3 měsíce. Čím mladší je dítě, tím déle lze urinu užívat.

Moč těhotných žen
Tento druh moči je velice zvláštní a užitečný. Na složení moči a na jejích vlastnostech se
odráží činnost mateřského organizmu, fungování dělohy jako orgánu zrození dítěte, placenty i
organizmu samotného plodu. Takový unikátní soubor látek a „zakódovaných“ funkcí
neexistuje nikde v přírodě.
Krátce proto popíšeme zvláštnosti uriny těhotných žen a změny, ke kterým dochází v jejich
systému tvorby a vylučování moči. Během těhotenství probíhají strukturální a funkční změny
v ledvinách a močových cestách. Nejvíce těchto změn pozorujeme asi ve 20. až 35. týdnu
těhotenství. Například průtok krevní plazmy ledvinami vzrůstá o 45 %, klubíčková filtrace
dokonce o 60 %. V důsledku toho se v moči zvyšuje vylučování látek metabolického a
výživného charakteru - glukózy, aminokyselin, vitaminů rozpustných ve vodě apod.
Nejhojněji se močí vylučují aminokyseliny jako je glykokol, histidin, treonin, serin a alanin.
V 16. týdnu se vylučování zdvojnásobuje a před porodem dosahuje až pětkrát vyšších hodnot
než před těhotenstvím. Hojně je také vylučován kortizol. Třikrát až čtyřikrát stoupá
vylučování některých vitaminů rozpustných ve vodě (foliové kyseliny, cyonkobalaminu,
kyseliny askorbové). S močí se vydělují také konečné produkty bílkovinné přeměny
(močovina) a přeměny nukleoproteinů.
Ledviny produkují erytropoetin, který podporuje tvorbu červených krvinek. U těhotných
žen ve druhé polovině těhotenství je tohoto enzymu pětkrát více než předtím.
Jinými slovy, moč těhotných žen představuje ten nejvýživnější „koktejl“ (glukóza,
aminokyseliny, vitaminy) a vysoký obsah močoviny z ní dělá výborný močopudný a
protirakovinný prostředek. Faktor stimulující tvorbu krve pomáhá při všech druzích anémie.
Jak sami vidíte, jedná se o skutečnou univerzální urinu, kterou lze využít jak pro povzbuzení
obranných sil organizmu, tak i pro léčení značného množství nemocí. Proto se při každé
příležitosti snažte nepromarnit tento neuvěřitelně cenný lék.


Zázračný pramen v městečku Hunzakut

V městečku Hunzakut, v jednom z himálajských údolí odříznutých od civilizace, kde žije
obyvatelstvo s průměrným věkem 120 let, vyvěrá pramen zázračné vody. Výzkumy ukázaly,
že minerály ve vodě existují ne jako ionty, ale ve formě koloidů, přičemž záporně nabitých.
Naše odpařená urina je koloidním roztokem se záporně nabitými částicemi neboli micelami.
Zkoušky prováděné s hunzakutskou vodou potvrdily její unikátní vlastnosti. Beton vyrobený
s její pomocí vydrží zátěž mnohosetkrát vyšší než beton vyrobený z obyčejné vody (4 tuny na
čtverec 2,5 krát 2,5 cm)! Navíc je lehčí a odolává korozi.

Doktor Sergejev ve své knize „Voda si pamatuje všechno“ říká následující: „Byly
objeveny společné zákonitosti změny vlastnosti při stárnutí neživé hmoty a živého
organizmu.“ Odtud plyne prostý závěr: pokud jsou zákonitosti stárnutí u anorganické a
organické hmoty shodné, pak tělo, stejně jako obyčejný beton, se rozpadá svým přirozeným
tempem. Pokud však vyměníme vodu, základ betonu i lidského organizmu, můžeme značně
prodloužit délku života, jeho aktivní, tvůrčí období. A jak dokazuje text Šivambukalpy, naši
předkové využívali schopnost odpařené moči prodlužovat život, rozvíjet tvůrčí schopnosti:
„Ten, kdo masíruje své tělo s pomocí šivambu (moči) třikrát denně a třikrát v noci, neztrácí
dlouho schopnost pokračování rodu. Jeho klouby se zpevňují, zbavuje se nemocí a dosahuje
blaženosti... Ten, kdo pije moč během tří let, získává tělo plné síly a lesku, znalostí v umění a
vědách, dar krasomluvy a žije do té doby, pokud existuji nebe, země a měsíc.“
Z knihy J.Cingroš Urinoterapie

Neznámý zdroj na internetu:
"Důsledná praxe urinoterapie je přesně to, co jsem udělal. Jsem více v souladu s potřebami a funkcemi vlastního těla, nejsem už anemický a nemám hypoglykémii. Výjimečně se nachladím a můžu říct, že jsem už roky nedostal chřipku. Urinoterapie mi značně pomohla ke zlepšení každodenní jogínské praxe. Cítím se zdravý a silný", tvrdí americký jogín Blake More. Následující text je jeho autentickým svědectvím.
Musím přiznat, že dosažení mimořádného stavu zdraví předpokládalo více než poslouchání jednoduchých rad. Osobně jsem se poprvé o urinoterapii doslechl v době, kdy jsem bydlel v Japonsku. Vzpomínám si na jeden rozhovor s respektovaným přírodním lékařem Riosuku Uryu pro článek v časopise vycházejícím v Tokiu. Rozhovor probíhal dobře až do momentu, kdy se zmínil o »pití moče«. Vybuchl jsem smíchy, ale on se pustil do vyjmenovávání mnoha ctností urinoterapie. O několik týdnů později, hluboce ovlivněný zápalem, s nímž doktor mluvil o svém zdaru, tak i lékařskými úspěchy, jsem se rozhodl o tomto tématu vážněji popřemýšlet.
Na jeho radu jsem terapii začal praktikovat postupně. Nejprve jsem si před usínáním přikládal moč na obličej (odmítl jsem ji používat ráno z obavy před případným zápachem). Po určité době jsem získal odvahu ji i vypít. Ještě dnes si pamatuji na úsilí nezvracet, které jsem to ráno pociťoval. A věřte, byla to moje vlastní moč. Ptal jsem se – jestliže je moč vyměšována, proč musíme vložit takové úsilí do recyklace? V rozporu se vším, co jsem se naučil v biologii, moč není druhotný produkt procesu stravování a vyměšování. Naopak, ve skutečnosti je to dobře použitelné sterilní fluidum vyprodukované ledvinami. Jedná se o přefiltrovanou krev!

Jak chutná moč

Mám zavedený malý rituál. Ačkoli to může znít podivně, ráno vymočím první proud do záchodu a druhý do speciálního skleněného poháru, na němž je namalována Země. Dříve než moč vypiji, dám si ji před srdce a spojím se plný vděčnosti s vnitřní silou a poděkuji jí tímto způsobem za léčení. Postupuji tak každý den, takže ho začínám tajným spojením sám se sebou.
Urinoterapie nabízí nejlepší výsledky v kombinaci s vydatným spánkem, jogínskou meditací a systematickou praxí hathajógy – asán, případně jakýchkoli dalších přirozených technik. Vyžaduje disciplínu, trpělivost a lásku k sobě. Rovněž jsem zjistil, že čím lepší je stravovací režim, tím čistší je chuť moči, nejlepší je v rámci přísné diety – vegetariánství bez rafinovaného cukru, kofeinu, nikotinu, konzervačních látek a léků (ty mohou zapříčinit intoxikaci). V závislosti na stravě se chuť moči liší. Po polévce má silnou a slanou chuť, po kari je trochu sladká a kořeněná. Nejčastěji má subtilní chuť, lehce slanou, a její barva připomíná Chardonnay. Osobně jsem podobnými zkušenostmi neprošel, ale u některých osob počátek praktikování urinoterapie vyvolá tzv. krizi léčení. V prvním měsíci se dostavuje určitá nepohoda, neboť se z těla ve zvýšené míře vyměšují toxiny, které v něm byly usazeny delší dobu. Příznaky jako bolesti hlavy, pocit na zvracení, podráždění kůže, teplota, průjem či pocení patří k přirozeným reakcím na čištění a léčení, blahodárné výsledky přicházejí posléze a stojí za vynaložené úsilí. Nejlepší způsob, jak překonat období dezintoxikace, je sestavit si seznam všech změn, které probíhají v těle, a upřesnit množství vypité moči v závislosti na příznacích.

Pestrá škála využití

Dalším účinným způsobem je vnější využití moči (nejlepší je ji nechat před aplikací dva dny odležet, protože kvasné bakterie zlepšují její léčivé vlastnosti) k masáži, koupeli nohou, kloktání, jako kapky do očí, do uší a k inhalaci. Osobně ji běžně používám jako lék na pokožku obličeje. Našel jsem i některé studie, které dokazují, že moč – přesněji močovina – zvyšuje schopnost hydratace kůže (musím přiznat, že často sklízím komplimenty pro svoji jemnou a čistou pleť). Ačkoli tomu asi nebudete věřit, skutečně jsem se dočetl, že směsí uriny a vody lze otřít ovoce a zeleninu, tím se odstraní veškeré plísně a chemické látky použité k jejich ošetření.
Jak u vnitřního, tak vnějšího použití moč prezentuje vynikajcí lék na záněty, rány, zapálení, štípnutí hmyzem a kousnutí hadem. Osobně jsem se s tímto setkal mnohem dříve, než jsem vůbec kdy slyšel o urinoterapii. V létě, při výletu na pláž, jsem s asi deseti kamarády a naším profesorem šel podél vody, když najednou jeden z přátel šlápl na mrtvou medúzu. K mému velkému překvapení profesor diskrétně (tak, aby ostatní děti nic neviděly) začal močil na jeho nateklou nohu. Kamarád po pár vteřinách zapomněl na medúzu a začal protestovat vůči použitému způsobu léčení. Dnes se ptám, zda nebyl tento neobyčejný akt první pomoci právě zárodkem, který mě skoro o sedmnáct let později připravil přijmout urinoterapii. Ta je kromě první pomoci nebo jako potravinový doplněk pro zdraví účinná u nejvážnějších akutních nebo chronických nemocí. S každým novým průzkumem se urinoterapie ukazuje jako přirozený lék. Odstraňuje volné radikály, hojí rány, léčí choroby jako artritida, vypadávání vlasů, žloutenka, ekzém, malomocenství, gangréna, malárie, pohlavní nemoci, poruchy menstruačního cyklu, candida, bradavice, prostata, obezita, astma, migrény, intoxikace, peptický vřed, skleróza a onemocnění srdce. Někteří pokročilí praktikanti jógy tvrdí, že léta důsledné urinoterapie vyvolávají určitou duchovní vytříbenost a probouzejí paranormální síly (sidhi). Pochopím, že přijmout urinoterapii jako životní záchranný bod nebo jako magický elixír, který jogínovi dovolí projít velkou poušť, neznamená, že jste připraveni hned druhý den ráno po probuzení začít pít vlastní moč. Ať už jste plní zvědavosti, nebo odporu, měli byste vědět, že pokud se odvážíte pít moč důsledně a bez pochybností, čeká vás obrovská odměna.
Když jsem s urinoterapií začínal, představoval jsem si sám sebe jako malé dítě v břiše matky. Lze také použít analogii s recyklací – pomýšlet na urinoterapii jako na účinný proces opětovného získávání, znovuvyužití a transformaci všech existujících zbytků. Hlavní je nezapomenout, že v přírodě se s ničím neplýtvá. Jogín Blake More je básník a spisovatel. Žije v Mill Valley v Kalifornii v USA.

S předehrou, nebo bez?

Jestliže je pro někoho na začátku těžké pít vlastní moč, může být jako předehra pro urinoterapii účinná homeopatická tinktura. Nejodvážnější dobrodruzi se ale do terapie mohou pustit přímo. Začínejte postupně od 30ml k 180ml až 250ml moči denně. Osvědčilo se urinoterapii praktikovat hned ráno po probuzení, protože přes noc, kdy je tělo úplně uvolněné a regeneruje se, hormonální sekrece značně narostou. Používejte vždy jen prostřední proud moči, který hned vypijte. Nevařte ji, ani neřeďte, protože tím se oslabují nebo ničí její nejdůležitější vlastnosti. Někteří specialisté doporučují po pití moči téměř 30 minut nejíst ani nepít.(Neznámý zdroj na internetu)

 

Někdo se musel hodně snažit

Z mé osobní zkušenosti při držení hladovění, které aplikujeme spolu s partnerem, je používání urinoterapie spolu s přemraženou nebo pí vodou, jedním z nejlepších pomocníků, jak vydržet nejíst v kuse několik dní. Za urinoterapii jsem vděčna - právě díky ní se doba hladovění zkracuje - vydáme méně energie a tolik "nestrádáme“. Urina dodává tělu zpět potřebné soli a informaci toho, co se v těle odehrává. Podobné se léčí podobným.
Urina se stává nedílnou součástí denního režimu, počínaje výplachem ústní dutiny, oplachování pleti, čištění zubů (zuby krásně vybělí), koupáním, konče užitím pro výplachy těla. Od doby, kdy jsem začala s půsty a užíváním uriny, se energie těla znásobila, pleť a kůže celého těla je mnohem více na omak jemnější a pružnější, nejsem již tolik unavená a co se týče jídla, vědomý přístup si tělo zajistí a to nemluvím o úrovních, do kterých nedohlédnu, ale výsledky dávají o sobě postupně znát.
Pokud vám to přijde na poprvé nemyslitelné, je to v pořádku, příliš dlouho jsme byli seznamování s pravým opakem léčivých účinků uriny. Kamarádka mi nedávno napsala, že vyzkoušela poprvé namísto tonika na pleť, pouze urinu a s nadšením mi psala o účincích užití. Toto je jedna z možností, jak jemně začít přijímat do svého systému urinu, stejně tak urinu sebranou během dne naředěnou s vodou na koupání, Vaše tělo si postupně začne zvykat a velmi se Vám odvděčí :)
Dostanete-li se postupem času k ochutnání (někteří jako střelci ochutnají rovnou), může Vám být chuť nepříjemná, záleží, co jste v ten den pozřeli, urina odráží to, co jíte, není-li to pro tělo příliš vhodné, je vyloženě k nepozření, jindy, kdy jíte převážně třeba meloun, chutná mělounově a je vyloženě chutná. Zvláštní, že? Sama jsem si nikdy nemyslela, že řeknu o urině o vlastní moči, že je "chutná", ale skutečně odráží stav toho, co jíme a dává tělu zpět tuto informaci a to je jedním z důvodů, proč se třeba rozhodnete, že již nechcete jíst maso nebo vše, co obsahuje bílou mouku či cukry...
A krásný příběh na závěr, kdy jsme jako malé děti rádi čůraly do vany - ostatně podobnou zkušenost má mnoho z nás.
Možná ani u vás tomu nebylo jinak, kdy peněz nebylo nazbyt a tak se v jedné vaně vykoupala celá rodina. U nás tomu bylo tak, že se tatík vždy vykoupal jako poslední a tak se teď zpětně při této vzpomínce směju, kdy neměl ani tušení, jak velmi dobře bylo o jeho pleť postaráno. :)
Ať je to tak či onak, někdo se musel skutečně nesmírně snažit, aby se informace, která zde byly tisíciletí, informace o nejcennějším a nejdostupnějším léku, jaké kdy lidstvo mělo, nazývaném dříve „nápojem Bohů“, změnily natolik, že náš přístup k urině je přesně opačný. Zdroj:

http://www.objevtesvujpotencial.cz/clanky/41-zdravi/114-urinoterapie-v-praxi

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět