sobota 22. prosince 2012

Jak to cítím já - 21.12.2012

O tomto datu bylo mnoho napsáno a mnoho, mnoho řečeno.
Přesto ještě něco ze svého cítění sdělím.

Považuji toto datum jako začátek “velké příležitosti” pro stvoření Nové Země na úplně odlišných základech, než jsme doposud žili.
Májové nám ve svém cestování v čase zanechali mnoho artefaktů jako záchytné body a znamení.
Nic nebyla náhoda, ani jim nedošel náhodně kámen- jak se mnozí snaží zlehčit ve svém hlubokém neporozumění.
Přitom oni doopravdy prožili to, co dnes označujeme za „vzestup“.
Jak někteří víme, „vzestupem“ procházejí lidé individuálně, ale starým Mayům (a možná i jiným civilizacím) se tento „vzestup“ podařil kolektivně.

A v tuto chvíli přichází souhra energií a příležitostí, které nám něco podobného umožní.
Žádné stvoření nebude na konci tohoto okna ztracené.
Pouze dojde k oddělení různých realit dle odpovídající vibrace každé bytosti.
Takto je to ve vesmíru zařízené- aby se různé vývojové úrovně vzájemně nemíchaly – alespoň ne tak jednoduše, jako když můžete kdykoliv k někomu vejít do domu.
Protože za posledních 300.000 let temnota sahá z nebe až na Zemi, bylo pro masu všech možných druhů lidí těžší projevit své skutečné, božské schopnosti a žít v souladu s vibrací lásky, protože tato vibrace byla silně kontrolována po celou tuto dobu a  kontrola se odehrávala na mnoha různých úrovní, dle životního stylu různých civilizací, které zde na Zemi v tomto období byly.
Proto v podobných „oknech příležitostí“ byly i některé civilizace zničeny a přežilo pouze pár jedinců, kteří si dokázali chránit svou dosaženou vibraci.
A my se právě v takovémto „okně“ nacházíme a co opravdu znamená zítřejší datum se můžeme pouze dohadovat.
Já osobně ho cítím jako orientační bod, kdy nadchází doba „zrychlených energií“ a vlastně i času.
Od tohoto bodu k nám přichází opravdové UČENÍ.

A tato příležitost zde bude opravdu pro všechny – ne pouze pro vyvolené nebo ty, jež už dnes dosahují svého Mistrovství.
Od této chvíle se budou mnohem rychleji a intenzivněji manifestovat Vesmírné zákony.
Budeme velice rychle zakoušet zkušenosti toho, jak TVOŘÍME SVOU REALITU.
Přichází čas opravdového uvědomění, že nikdo není oběť ani bezmocný.

Kdo z vás již dnes velmi dobře chápe principy „přitažlivosti“ a principy toho, čím jsme jako bytosti byli obdařeny (že ve své podstatě jsme prodloužením prvotního Stvořitele a tím pádem máme i jeho schopnosti), pak si uvědomí, že pro některé lidi tento čas bude velice překvapivý, až zjistí, jaký rozdíl bude mezi člověkem, který má informace = světlo a tvoří plně vědomě a jaký rozdíl bude mezi nevědomým a neinformovaným člověkem vězícím v paradigmatu nemohoucnosti a oběti.
A reality těchto ve své podstatě stejně obdařených bytostí se začnou velice citelně lišit.
A tak začíná veliký proces učení – i pro ty nevědomé, stejně jako pro ty vědomé.

Ti vědomě tvořící budou mít veliký úkol „udržet a ochraňovat svou dosaženou vibraci“ a nedovolit, aby pro samou záchranu druhých (kteří se vzdali své moci) uvízli v toku dění, které uvidí kolem sebe.
Pokud budou schopni svou vibraci udržet, žádné vnější podmínky se jich nedotknou a oni sami budou jasným a zářivým majákem pro ty, kteří se mohou na poslední chvíli probudit.
A tak znovu připomínám těm „vědomým“: „Nejste tu proto, abyste druhé za každou cenu zachraňovali, jste zde, abyste udržovali vibraci a mohli jste svým životem inspirovat ty, kteří se budou chtít probudit.“

Ti nevědomí, v čase zrychleného zakoušení jejich vlastních výtvorů, budou mít příležitost vidět a ucítit velký rozdíl mezi realitami jejich a realitami „vědomě tvořících“.
A protože se toto může (a s velkou pravděpodobností i bude) dít napříč rodinami, bude k této manifestaci nejedna příležitost.
Ovšem rozhodnutí, jakou realitu si vyberu, bude pouze individuální.

Pro probuzené bude další úkol si uvědomit, že ne každá duše sem přišla se záměrem projít tímto procesem.
A tak nastane čas, upevnit se v postoji POZOROVATELE.
POZOROVATEL ale nezavírá oči v jistých chvílích – pozorovatel se velmi pozorně dívá, aby tuto zkušenost mohl v dalším procesu využít. Třeba při budování Nové Země a inspirování Nové lidské rasy.

A v tomto bodě se také ráda zastavím.
S těmito novými, zrychlenými energiemi přichází na scénu i zrychlená přeměna lidského těla.
A touto proměnou prochází každé lidské tělo, protože každá bytost má stejnou příležitost, ať už se svobodně rozhodne pro cokoliv. Ve skutečnosti to vyjadřuje vysokou úroveň „soucitu“ ze strany prvotního Stvořitele – poskytnout příležitost a možnosti pro každého a bez odsuzování a posuzování ponechat tuto bytost rozhodnut se pro svou cestu, ať už je jakákoliv.
Tento proces přeměny lidského těla může být pro některé „bolestivý“.
Bolest je totiž velmi dobrým komunikačním prostředkem našeho vyššího Já, pokud je člověk odpojený od své božské podstaty a cítění.
Tělo bude totiž vyžadovat určitou úroveň péče o něj – včetně změny stravy, která vyhovuje vibraci, kterou se fyzická těla ve spojení s matkou Zemí, rozhodla nést.
A tak, jak se budou rozpadat stará paradigmata, víry a pořádky, bude se rozpadat i starý způsob vyživování hmotného těla.
I na tomto poli začnou být viditelné velmi velké rozdíly v projevení naší nejbližší hmoty.
Ti, kteří budou více vědomí a citliví na to, jaká výživa jim udržuje, nebo naopak snižuje jejich vibraci a nepůjdou proti přirozenosti vlastního těla, stanou se pány svého času, budou skvétat, mládnout a naplní své tělo nesmírnou vitalitou a září. Jednoduše – lidské zákony budou působit (a některým již působí) mimo jejich realitu.

Ti, kteří půjdou ve stále stejných, zajetých pořádcích odtrženi od pocitů a potřeb jejich tělesné schránky, budou trpět nemocemi, urychleným chátráním a na to navázaným přitahováním nehod a úrazů, či předčasné smrti.
Ale příležitost k okamžité přeměně bude stát u každé bytosti blíže než na dosah.

A tak změny, které tuto Zemi stále více zasahují jsou nejenom duchovní, ale i fyzické.


Co říci na závěr:
Být stále více bdělý a vědomý v tom, jaké vzorce mě ovlivňují.
Vše si tvoříme sami skrze implantované systémy víry, ať se to týká zdraví, věku, smrti, nehod, neshod, hojnosti, vztahů, lidí vstupujících do vašeho života; schopností, kterým dovolíte se rozvinout – dokonce i jak rychle či jednoduše (nebo ztěžka a zásluhou velké dřiny za mnoho let), atd.
Takže i rychlost vašeho vývoje je v podstatě ovlivněna pouze vámi.
„Dovolíte si rozvinout se jednoduše a rychle, nebo věříte, že v tomto procesu musíte zažívat těžkosti a mnohaletou tvrdou práci?“

JSTE SVÝMI VLASTNÍMI MYŠLENKAMI.
Kdo pochopí tato slova, pochopil VŠE.

A na tomto základě bude vybudována Nová Země.
Nový Zlatý Věk, o kterém se pouze šeptá i na místech, kde čas nic neznamená.

Zdroj: http://www.jajsem.com/

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět