pátek 3. ledna 2014

Nová studie ukazuje, jak emoce ovlivňují části lidského těla

Možná znáte fráze jako zlomené srdce, motýlci v žaludku, nebo že je někomu špatně od žaludku.

Nyní nová studie z Finska naznačuje, že spojení mezi emocemi a částmi těla může být součástí standardní výbavy všech kultur.

Výzkumníci poprosili účastníky z Finska, Švédska a Tchajwanu, aby se vžili do různých emocí a pak se požádali, aby tyto emoce spojili s částmi svého těla. Hněv spojili s hlavou, hrudníkem, pažemi a dlaněmi, znechucení s hlavou, dlaněmi a dolní částí hrudníku, hrdost s horní části těla a lásku s celým tělem kromě nohou. Pokud jde o úzkost, tu účastníci silně spojili s polovinou hrudníku.

Nejvíce překvapující věc byla konzistence hodnocení a to jak napříč jednotlivci, tak a ve všech testovaných jazykových skupinách a kulturách,” řekl vedoucí autor studie Lauri Nummenmaa, asistující profesor kognitivní neurovědy na finské Aalto University School of Science.

Nicméně americký expert Paul Zak, předseda Centra pro neuroekonomická studia na Claremont Graduate University v Kalifornii, těmito zjištěnými nebyl zaujat. Odsoudil tuto studii s tím, že je špatně navržena, nedokázala pochopit, jak emoce fungují, a nedokazuje vůbec nic.

Nummenmaa však řekl, že je tento výzkum užitečný, protože vrhá světlo na to, jak jsou emoce a tělo vzájemně propojeny.

Chtěli jsme pochopit, jak tělo a mysl společně pracují při vytváření emocí,” řekl Nummenmaa. “Mapováním tělesných změn spojených s emocemi jsme také měli za cíl pochopit, jak různé emoce řídí tělesné funkce.

Ve studii publikované 30. prosince v Proceedings of the National Academy of Sciences výzkumníci ukázali siluety zhruba 700 lidí. Na základě experimentu se snažili navodit emoce pomocí slov, příběhů, klipů z filmů a výrazů obličeje. Pak účastníci vybarvovali siluety podle toho, které oblasti jejich těla byly podle nich nejvíce a nejméně aktivní.
 
Záměrem nebylo přímo navodit určité emoce, ale spíše aby cítili různé emoce, řekl Nummenmaa.
Výzkumníci poznamenali, že některé z emocí mohou způsobit činnost v určitých oblastech těla. Například nejzákladnější emoce byly spojeny s pocity v horní části hrudníku, která může mít co do činění s dýcháním a srdeční frekvencí. Účastníci spojovali všechny emoce s hlavou, což naznačuje možnou souvislost s činností mozku.

Ale Zak řekl, že studie nevzala v úvahu to, že lidé často cítí více než jednu emoci najednou. Nebo že vlastní chápání emocí může být zavádějící, protože “oblasti v mozku, které zpracovávají emoce, mají tendenci být do značné míry mimo naše vědomé vnímání,” řekl.

Zak řekl, že by dávalo větší smysl měřit přímo aktivitu v těle, jako například pot a teplotu, aby se ujistilo, že vnímání účastníků má základ v realitě. Nummenmaa řekl, že očekává další výzkumy v tomto směru.
Jak by mohla být tato studie užitečná? Zak je skeptický, ale autor studie je plný naděje.

Mnohé duševní poruchy jsou spojeny se změněnou funkcí emocionálního systému, takže odhalují, jak emoce spolupracují s myslí a těla zdravých jedinců jsou důležitá pro rozvoj léčby těchto poruch,” řekl Nummenmaa.Mapy tělesných pocitů spojených s různými emocemi. Teplé barvy ukazují aktivní a studené barvy neaktivní části.


Překlad článku People worldwide may feel mind-body connections in same way
medicalxpress.com/news/2013-12-people-worldwide-mind-body.html

Článek: zdroj http://www.freepub.cz/2013/emoce-ovlivnuji-casti-lidskeho-tela/

Facebook

Počet zobrazení Duhový svět